Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene number

02.03.2020
Alternate Text

EVS Teataja märtsikuu esimene (02.03.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

6 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 14915:2013+prA2 „Täispuidust vooderdis ja pealistus. Omadused, nõuded ja märgistus“, EVS-EN 365:2004 „Kukkumisvastased isikukaitse- ja muud vahendid. Üldnõuded kasutus- ja hooldusjuhendile, regulaarse kontrolli ja parandustööde juhendile, märgistusele ja pakendile“, prEN 12697-6 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 6: Asfaltproovikehade mahumassi määramine“, prEN 13598-1 „Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 1: Torustiku hooldusliitmike, sealhulgas madalate kontrollkaevude spetsifikatsioonid“, prEVS-EN 1363-1 "Tulepüsivuse katsed. Osa 1: Üldnõuded“, prEVS-EN 62747:2014+A1 „Alalisvooluülekandesüsteemide pingemuundurite terminoloogia“.

Koostamisel on 6 uut algupärast standardit - prEVS 846 „Hoone kanalisatsioon“, prEVS 848 „Väliskanalisatsioonivõrk“, prEVS 860 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus“, prEVS 860-1 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja –elemendid“, prEVS 860-6 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 6: Torustikud, mahutid ja seadmed. Külmaisolatsioon“, prEVS 901-1 „Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standardEVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“.

Tühistamisküsitlusel on 7 standardit – EVS-EN 16590-2:2014 „Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide osad. Osa 2: Kontseptsiooni etapp (ISO 25119-2:2010 muudetud)“, EVS-EN ISO 25119-1:2018 „Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide osad. Osa 1: Üldised reeglid konstrueerimisele ja arendustöödele“, EVS-EN ISO 25119-3:2018 „Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide osad. Osa 3: Tootesarjade arendus, riist- ja tarkvara“, EVS-EN ISO 25119-4:2018 „Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide osad. Osa 4: Tootmine, käitamine, modifitseerimine ja tugiteenused“, EVS-ENV 12923-2:2010 „Advanced Technical Ceramics - Monolithic ceramics - Part 2: Oxidation test“, EVS-HD 636 S1:2003 „High-voltage fuses - Part 2: Expulsion fuses“, EVS-ISO 5681:2001 „Taimekaitseseadmed. Sõnavara“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 1363-1:2020 „Tulepüsivuse katsed. Osa 1: Üldnõuded“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2020.

1 uus eestikeelne standardiparandusEVS-EN IEC 60079-0:2018/AC:2020 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit – EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 „Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded“, EVS-EN 55011:2016/A1:2017 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55011:2016+A1:2017 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 60700-2:2016 „Alalisvooluülekande türistorventiilid. Osa 2: Terminoloogia“, EVS-EN 62676-3:2015 „Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 3: Analoog- ja digitaalvideoliidesed“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid.

Head lugemist!