Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu teine number

20.03.2020
Alternate Text

EVS Teataja märtsikuu teine (19.03.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

6 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 341:2011 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Laskumisvahendid päästetöödeks“, EVS-EN IEC 62115:2020/prA11 „Elektrilised mänguasjad. Ohutus“, EVS-EN ISO 8504-1:2019 „Terassubstraatide ettevalmistamine enne värvide ja seotud toodete pealekandmist. Pinna ettevalmistamise meetodid. Osa 1: Üldpõhimõtted (ISO 8504-1:2019)“, EVS-EN ISO 8504-2:2019 „Terassubstraatide ettevalmistamine enne värvide ja seotud toodete pealekandmist. Pinna ettevalmistamise meetodid. Osa 2: Abrasiivne jugapuhastus (ISO 8504-2:2019)“.

Koostamisel on 2 uut algupärast standardit - prEVS 652 „Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod“, prEVS 943 „Sünteetilised kütused. Kütused (klass F). Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon“.

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivusEVS 896:2014 „Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis“, EVS 899:2009 „Kvantitatiivsed struktuur-aktiivsus analüüsid. Mudelite koostamine ja kasutamine“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 669:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine“, EVS 670:1998 „Kaubapõlevkivi“.

Tühistamisküsitlusel on 12 standardit - EVS-EN 15012:2007 „Plasttorustikusüsteemid. Hoone konstruktsioonidesse paigaldatavad jäätmete ja heitvete eemaldamise süsteemid. Torude, liitmike ja nende ühenduskohtade toimivusparameetrid“, EVS-EN 15014:2007 „Plasttorustikusüsteemid. Maa-alused ja pealsed veele ja muudele vedelikule mõeldud survesüsteemid. Torude, liitmike ja nende ühenduskohtade toimivusparameetrid“, EVS-EN 60749-20-1:2009 „Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20-1: Handling, packing, labelling and shipping of surface-mount devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat“, EVS-EN ISO 6807:2004 „Rubber hoses and hose assemblies for rotary drilling and vibration applications - Specification, EVS-EN ISO 80000-11:2013 „Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO 80000-11:2008)“, EVS-EN ISO 80000-3:2013 „Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2006), EVS-HD 134.2 S2:2003 Radio-frequency connectors; Part 2: Coaxial unmatched connector“, EVS-HD 134.3 S1:2003 „Radio-frequency connectors; Part 3: Two-pin connector for twin balanced aerial feeders“, EVS-HD 134.4 S2:2003 „Radio-frequency connectors; Part 4: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm (0.63 in) with screw lock; Characteristic impedance 50 ohms (type 7-16)“, EVS-HD 134.5 S1:2003 „Radio-frequency connectors; Part 5: R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 60050-17 and larger“, EVS-HD 134.6 S1:2003 „Radio-frequency connectors; Part 6: R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 60075-17 and larger“, EVS-HD 134.7 S2:2003 „Radio-frequency connectors - Part 7: R.F. coaxial connector with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with bayonet lock - Characteristic impendance 50 ohms (Type C)“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN IEC 62115:2020/A11:2020 „Elektrilised mänguasjad. Ohutus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020, EN 12697-11:2020 „Bituminous mixtures - Test methods - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bituumen“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2020, EN 12697-22:2020 „Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020, EN 12697-28:2020 „Bituminous mixtures - Test methods - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020, EN 12697-34:2020 „Bituminous mixtures - Test methods - Part 34: Marshall test“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020, EN 12697-6:2020 „Bituminous mixtures - Test methods - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 06.2020, EN IEC 62115:2020 „Elektrilised mänguasjad. Ohutus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit - EVS-EN 15804:2012+A2:2019 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid“, EVS-EN ISO 16924:2018 „Maagaasi tanklad. LNG autotanklad sõidukitele“, EVS-EN ISO 4259-1:2017/A1:2020 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete piiritlemine“, EVS-EN ISO 4259-1:2017+A1:2020 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete piiritlemine“, EVS-EN ISO 4259-2:2017/A1:2020 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 2: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete tõlgendamine ja kohaldamine“, EVS-EN ISO 4259-2:2017+A1:2020 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 2: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete tõlgendamine ja kohaldamine“.

Head lugemist!