Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine number

19.02.2020
Alternate Text

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine (17.02.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

6 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 354:2010 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Turvaliinid“, EVS-EN 355:2002 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kukkumisleevendid“, prEN 1097-2 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 2: Purunemiskindluse määramise meetodid“, prEN 13823 „Ehitustoodete tuletundlikkuse katsed. Ehitustoodete, v.a põrandakatted, termiline mõjutamine üksiku põleva objekti poolt“, prEN 17293 „Ajutised ehitised. Teostamine. Valmistamise nõuded“, prEN IEC 61000-4-11:2019 „Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 4-11: Katse- ja mõõtetehnikad. Pinglohkude, lühiajaliste katkestuste ja pingemuutuste taluvuse katsed seadmetele sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit – EVS-EN 116300:2002 „Sectional Specification: Electromechanical All-Or-Nothing Heavy Load Relays of Assessed Quality (Rated from 5 A and above)“, EVS-EN 116303:2005 „Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing heavy load relays of assessed quality (hermetically sealed, 5 A to 25 A)“, EVS-EN 122001:2002 „Blank detail specification: CECC military specification for radio frequency connectors [type MIL-C-39012]“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 11665-5:2020 "Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-5:2020)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020, EN ISO 11665-6:2020 „Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-6:2020)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit – EVS-EN 12946:2000 „Lubimaterjalid. Kaltsiumisisalduse ja magneesiumisisalduse määramine. Kompleksomeetriline meetod“, EVS-EN 12948:2010 „Lubimaterjalid. Osakeste suuruse jaotumise määramine märg- ja kuivsõelumisega“, EVS-EN 50128:2011/A1:2020 „Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara“, EVS-EN 50128:2011+A1:2020 „Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara“, EVS-EN 50159:2010/A1:2020 „Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusalane andmeside“, EVS-EN 50159:2010+A1:2020 „Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusalane andmeside“, EVS-EN 60947-2:2017/A1:2020 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid“, EVS-EN 60947-2:2017+A1:2020 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid“, EVS-EN IEC 60633:2020 „Alalisvooluülekanne. Sõnastik“, EVS-EN ISO 12006-2:2020 „Ehitamine. Ehitusinfo korraldamine. Osa 2: Klassifitseerimisraamistik“, EVS-EN ISO 12006-3:2016 „Ehitamine. Ehitustööde teabe korraldamine. Osa 3: Objektikeskse teabe raamistik“, EVS-EN ISO 5458:2018 „Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine. Struktuur ja kombineeritud geomeetriline spetsifikatsioon“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist!