Koostamisel on algupäraste standardite EVS 860:2015, EVS 860-1:2010 ja EVS 860-6:2015 uustöötlused

25.03.2020
Alternate Text

EVS/TK 30 „Tehnosüsteemide soojusisoleerimine“ käsitlusalas on alustatud algupäraste standardite prEVS 860 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus", prEVS 860-1 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja -elemendid" ja prEVS 860-6 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 6: Torustikud, mahutid ja seadmed. Külmaisolatsioon" uustöötluste koostamist.

Tehnilise komitee poolt heaks kiidetud koostamisettepaneku esitas Eesti Isolatsiooniettevõtjate Liit. Uustöötluste koostamist juhib Eesti Isolatsiooniettevõtjate Liidu töörühm.

Antud standardid on osa “Tehniliste paigaldiste termilise isoleerimise” standardite sarjast, mis on koostatud projekteerijatele, töövõtjatele, kuid ka isolatsioonitööde tellijatele. Standardid käsitlevad vajalikku põhiinformatsiooni tehniliste paigaldiste termilise isoleerimise projekteerimiseks ja paigaldamiseks. Seoses praktikas tekkinud probleemidega, ilmnesid standardites võimalikud mitmeti mõistmised ja avastatud uute lahendustega on vajalik standardite teksti ja jooniseid korrigeerida.

Standardikavandite eeldatavad arvamusküsitlused algavad 2020. a septembris (kestus 2 kuud).

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.