Otsime oma meeskonda koordinaatorit ja IT rakenduste arendusspetsialisti

19.01.2023
Alternate Text

Ootame oma meeskonnaga liituma koordinaatorit ja IT rakenduste arendusspetsialisti. 

Koordinaator

Koordinaatori ülesanneteks on standardite koostamise organiseerimine ja standardimisalase tegevuse korraldamine ning oma ala ekspertidest ja tipptegijatest koosnevate standardimise tehniliste komiteede (TK-de) haldamine ja uute TK-de asutamise organiseerimine. Lisaks tegeleb koordinaator TK-de nõustamise ja nende tegevuse toetamisega Euroopa ja rahvusvahelises standardimises. Koordinaatori ülesandeks on standardite andmebaasis oma projektide kohta info sisestamine ja selle haldamine, vajaduse korral koolitus- ja infoüritustel teabe andmine. 

Lisainfo: standardiosakonna juhataja Martin Merimaa telefonil 6 055 058 või e-posti aadressil martin@evs.ee

Kandideerida on võimalik siin

IT rakenduste arendusspetsialist

IT rakenduste arendusspetsialisti ülesanneteks on infotehnoloogiliste rakenduste arendamises osalemine analüüsides arendusvajadusi ja -võimalusi, koostades lähteülesandeid arendajatele ning tehes koostööd tarkvaraarendajatega arendusprotsessi ajal. IT rakenduste arendusspetsialist tegeleb uute arenduste testimise ja arenduste vastuvõtmisega ning nende juurutamise toetamisega. Samuti on tema ülesandeks rakenduste igapäevases töös tekkivate tõrgete ja probleemide analüüsimine ning neile lahenduste leidmine.

Lisainfo: tegevdirektor Priit Kikas telefonil 5 229 637 või e-posti aadressil priit@evs.ee

Kandideerida on võimalik siin

Omalt poolt pakume meeskonnaliikmetele:

  • Võimalust enesetäienduseks ja koolitusteks
  • Kaasaegseid töötingimusi Tehnopoli linnakus asuvas kontoris
  • Tervisekompensatsiooni (Stebby vahendusel) ja kolme tasustatud tervisepäeva aastas
  • Soovi korral võimalust kaugtööks
  • Põhipalka ja sooritusest sõltuvat tulemustasu

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 7. veebruariks 2023 läbi CV.ee või e-posti aadressile info@evs.ee.