Tagasi

Vabandust – see toode pole enam saadaval

prEVS 871

Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

Üldinfo
Kavand. Eeldatav avaldamiskuupäev on 04.2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEVS 871
03.05.2017
Põhitekst
See standard esitab nõuded tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning suluste kasutamisele ehitistes.
Selle standardi evakuatsiooni osa rakendatakse evakuatsiooniteedele jäävatele ustele, mis on tuletõkkefunktsiooniga või ilma selleta. Tuletõkke- ja evakuatsiooninõuete täitmise vajadus sõltub konkreetse avatäite asukohast ehitises.
Standardis ei käsitleta eritingimusi, mis võivad mitmesugustel põhjustel esineda inimeste luku taga hoidmisel (näiteks kinnipidamisasutustes vms juhtudel). Sellised lahendused tuleb igale konkreetsele ehitisele välja töötada järelevalveametkonnaga kooskõlastatult.
See standard ei kirjelda tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning nende suluste katsetamise metoodikat, mis on määratletud omaette normdokumentides.
Standard hõlmab üksnes tuletõkke- ja evakuatsiooniuste kasutamist, avatäidete omadused on kaetud asjakohaste harmoneeritud Euroopa tootestandarditega, näiteks EVS-EN 14351-1 (välisuksed), FprEN 14351-2 (siseuksed), EVS-EN 13241 (tööstusuksed), EVS-EN 16361 (masinkäitusega uksed) ja
EVS-EN 16034 (tule- ja suitsutõkkeuksed). Sama kehtib akna- ja uksetarvikute ning muude ehitustoodete kohta.
Standardi edaspidist kasutamist võivad mõjutada Eestis üle võetavaid avatäiteid puudutavad Euroopa standardid.
*
*
*
PDF
6,60 € koos KM-ga
Paber
6,60 € koos KM-ga
Standardi monitooring