Tagasi

prEVS 921

Veevarustuse välisvõrk

Üldinfo
Kavand. Eeldatav avaldamiskuupäev on 05.2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
04.02.2014
Põhitekst
See Eesti standard on rakendatav omandivormist sõltumata veevarustuse välisvõrkudele, sealhulgas veevõrgule alates veetöötlusjaamast või puurkaev-pumplast kuni hoonete välisseinani. Standard on aluseks veevõrgu projekteerimisel, veetorustike dimensioonimisel ja pumpade ning teiste abiseadmete valimisel ning on kasutatav nii uue veevõrgu rajamisel kui ka olemasoleva veevõrgu laiendamisel ja ümberehitamisel. Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded veevarustuse välisvõrgule seoses planeerimise, projekteerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga ning tegevused nõuete täitmiseks. Veekäitluses sisaldub veehaare, veetöötlus, vee säilitamine ja edastamine (veevarustuse välisvõrk/ jaotamine) tarbijale (vt joonis 1). Veehaarde-veeallika valikul juhinduda asjakohastest õigusaktidest ja standardist EVS 847-1, vee töötlemisel juhinduda standardist EVS-847-2, vee jaotamisel tarbijale juhinduda asjakohastest õigusaktidest ja standardites EVS 921 ja EVS 835.
*
*
*
PDF
23,10 € koos KM-ga
Standardi monitooring