Skip to main content
Tagasi

Vabandust – see toode pole enam saadaval

Standardite pakett 3:2023-09-15

Elektripaigaldised (pädevusklass C)

Üldinfo

Kehtetu alates 16.10.2023
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardid selles paketis

EVS 873:2014

Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused

EVS-EN 50110-1:2013

Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded

EVS-HD 60364-1:2008+A11:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused

EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

EVS-HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest

EVS-HD 60364-4-43:2023

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse

EVS-HD 60364-4-442:2012

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-442: Kaitseviisid. Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest

EVS-HD 60364-4-443:2016

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja lülitusliigpingete eest

EVS-HD 60364-4-444:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest

EVS-HD 60364-5-51:2009+A11+A12

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised

EVS-HD 60364-5-52:2011+A11+A12:2023

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud

EVS-HD 60364-5-53:2022

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparatuur

EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid

EVS-HD 60364-5-551:2010+A11:2016

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jaotis 551: Madalpingelised generaatoragregaadid

EVS-HD 60364-5-557:2014+A11:2016

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-557: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Abiahelad

EVS-HD 60364-5-559:2013+A11:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-5-56:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid

EVS-HD 60364-6:2016+A11+A12

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud

EVS-EN IEC 61439-1:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid

EVS-EN 60529:2001+A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)

EVS-EN 61140:2016

Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele

EVS-IEC/TR 61000-1-1:2000

Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 1: Üldist. Peatükk 1: Põhimääratluste ja -terminite kasutamine ning tõlgendamine

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.09.2023
Põhitekst
Standardite pakett 3:2023-09-15

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
376,98 € koos KM-ga
Standardi monitooring