Tagasi

Standardite pakett 8:2020-09-15

Ehitusprojekti tuleohutus

Üldinfo
Kehtiv alates 15.09.2020
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardid selles paketis

EVS 812-2:2014

Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

EVS 812-3:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS 812-4:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

EVS 812-5:2014

Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

EVS 812-6:2012+A1+A2

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

EVS 812-7:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

EVS 812-8:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

EVS 871:2017

Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

EVS 919:2020

Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

EVS 932:2017

Ehitusprojekt

EVS-EN 1838:2013

Valgustehnika. Hädavalgustus

EVS-EN 50172:2005

Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

CEN/TS 54-14:2018

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise ja hoolduse eeskiri

EVS-EN 15004-1:2019

Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 1: Projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine

EVS-EN 62305-1:2011

Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted

EVS-EN 62305-2:2013

Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs

EVS-EN 62305-3:2011

Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule

EVS-EN 62305-4:2011

Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid

EVS-EN 12845:2015+A1:2020

Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.09.2020
Põhitekst
*
*
*
PDF
323,28 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + muudatus

EVS 620-2:2012+A1:2017

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid
Uusim versioon Kehtiv alates 05.07.2017
Põhitekst + muudatus

EVS 807:2016+A1:2020

Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid
Uusim versioon Kehtiv alates 03.08.2020