Uuenenud tuleohutusnõuded EVS 812 sarja põhjal

Koolitusele regristreerumine on lõppenud
Koolituse kuupäev: 09.12.2020

Aprillis 2017 jõustus Vabariigi Valitsuse määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Sellega seoses viidi sisse muudatused standardisarja EVS 812 „Ehitiste tuleohutus“. Koolitusel räägime standardites sisalduvatest nõuetest, mõistetest ning sisulistest muudatustest.  Pikemalt peatutakse järgnevatel standardi osadel: osa 3 (küttesüsteemid) , osa 4 (tööstus-laohooned, garaažid), osa 7 (ehitiste tuleohutus) ja osa 8 (kõrghoonete tuleohutus).

Koolituse sihtrühm: projekteerijad, planeerijad, ehitajad ja kõik teised, kes oma töös puutuvad kokku tuleohutusega.

Aeg: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6, Tallinn


Lektorid

Erti Suurtalu - Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert. Töötanud asutuses ehituskontrolli alal üle 15 aasta. On osalenud tuleohutust käsitlevate standardite koostamisel ja kommenteerimisel. 
Margo Lempu - 
Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik. Töötanud ehituskontrolli alal üle 15 aasta. On koostanud standardi EVS osa 3 ja osalenud teiste tuleohutust käsitlevate standardite koostamisel ja kommenteerimisel. 


Koolituse teemad
:

Standardite lühikokkuvõtted:
- EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
- EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
- EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus


Päevakava:

09.45 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv
10.00 – 12.00 EVS 812 osad 7 ja 8
12.00 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 14.30 EVS 812 osad 3 ja 4
 

Osavõtutasu: 165 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Soodustused:
Osalejatel on soovi korral võimalus osta -10% soodustusega paberkandjal standardid:
- EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
- EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
- EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Registreerumine Eesti Standardikeskuse kodulehel 01. detsembini 2020 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo: telefon 605 5053 või e-mail koolitus@evs.ee