Toote kvaliteet - nõuete esitus joonisel

Koolitusgrupp on täitunud
Koolituse kuupäev: 05.10.2021

Võimalik registreerida veel ainult veebikoolitusele!

Kuidas toimib toote geomeetriakvaliteediahel? Milles seisneb tehnilise joonise kvaliteet? Kuidas mõõtmetolerantse joonisel kulusäästlikult määratleda?

Toote igal komponendil on otstarve ja sellest tulenevad nõuded. Need nõuded määratleb ning spetsifitseerib joonistel toote konstruktor. Valmistatud komponendi hindamisel aga kontrollitakse toote kvaliteeti kui vastavust joonisele. Et kvaliteetseks tunnistatud toode oleks tõesti ka nõutavate kasutusomadustega, on tähtis et:

 • joonisel esitatud spetsifikatsioonid peegeldavad talitlusnõudeid õigesti ning
 • kvaliteedikontrolli toimingud peegeldavad õigesti joonise spetsifikatsioone.

Tänapäeva globaalne ärikeskkond ei saa toimida ilma ühtse „inseneeria keeleta“. Sellise keele rolli täidab ISO GPS-standardite süsteem (GPS = Geometric Product Specification = toote geomeetria-spetsifikatsioon). See süsteem määratleb katkematu geomeetriakvaliteediahela alates toote talitlusnõuetest kuni vastavushindamisel vajalike mõõtevahendite kalibreerimiseni.
Mõtestatud, ühetähenduslik ja kvaliteetne joonis on toote kvaliteedi esimene eeldus.

Koolituse sihtgrupp:  masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolituse eesmärk:  

 • tutvustada ISO GPS-standardite süsteemi ja sellest tulenevaid jooniselugemise põhimõtteid;
 • anda ülevaade joonise tolereerimise printsiipidest ja alustest;
 • näidata komponentide ühetähendusliku ja kulusäästliku tolereerimise võimalusi;

Aeg:  05.oktoober 2021, kl 10.00-15.10 (6 akadeemilist tundi)

Koht: 

Kontaktkoolitus - Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn (kohtade arv on piiratud)
Veebikoolitus - toimub keskkonnas MS Teams

Koolitaja: Priit Põdra, tehnikadoktor, volitatud mehaanikainsener. Töökogemus juhtimiskonsultandina ja tippjuhina nii infotehnoloogia valdkonnas kui ka masina-ja metallitööstuse suurettevõttes, koostanud kümneid ekspertarvamusi ja läbi viinud mitmeid arendusprojekte, ka praegu tegev tööstusaudiitori, assessori ja koolitajana.

Koolitus on Sulle vajalik, kui:

 • vormistad jooniseid „nii nagu alati“, süvenemata sellesse, mida iga konkreetne tähis tähendab;
 • oled pidanud vaidlema osapooltega selle üle, kuidas mõnd joonisel antud tähist tuleks tõlgendada;
 • oled olnud kõhklev, kuidas mõnd joonisel antud tolerantsinõuet peaks valmistootel kontrollima;
 • soovid vähendada riski, et toote tehniline dokumentatsioon on mitmel erineval viisil tõlgendatav;
 • oled otsinud võimalusi inseneeria ja tootmise kvaliteedi ning kulutõhususe tõstmiseks.

Koolituse tulemusel osaleja:

 • mõistab toote geomeetriakvaliteediahela toimet ja sellega seotud riske;
 • tunneb ISO-joonise peamisi tõlgendamise aluspõhimõtteid;
 • oskab mõõtmetolerantse mõtestada ning vajalikul kujul spetsifitseerida.

Teemad:

- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem (maatriksmudel); Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted (toimingud, spetsifikatsioonijuhis, kontrollijuhis, sidumiskriteeriumid, geomeetriakvaliteediahel);
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus (aluspõhimõtted, üldspetsifikatsioonid); Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine (vaikespetsifikatsioon, teisendajad, ümbrise nõue); Joonsuuruse ühendtolerantsid (maksimummaterjali nõue, miinimummaterjali nõue, vastastikkuse nõue, kvaliteedikontrolli piirid).

Osavõtutasu: 225 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: 27. septembrini 2021 või kuni kohti jätkub! Vabad koha veebikoolitusel!


Lisainfo:

Vastavalt valitsuse korraldusele koroonaviiruse tõkestamiseks tuleb kõigil saalikoolitustel osalejatel tõendada enda nakkusohutust.

Koolitusele tulles palun esitage üks järgmistest kehtivatest tõenditest:

- vaktsiinipass,

- COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend

- negatiivset testitulemust kinnitav tõend (PCR testi tulemus kehtib 72 tundi, antigeeni testi tulemus 48 tundi) ning kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiluba, pass) 

Test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. Kehtiva COVID-19 digitõendi puudumisel jääb Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusel õigus koolitustasu mitte tagastada. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus testimisvõimalust kohapeal ei paku.

 

telefon 605 5053 või e-mail koolitus@evs.ee