Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolitusele regristreerumine on lõppenud
Koolituse kuupäev: 30.11.2021

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest. Tutvustada ISO 31000 ja IEC 31010 standardite sisu. Arutada läbi riskijuhtimise seosed teiste standarditega.

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda

Aeg: kell 10.00-13.15 (4ak.t.)

Koht:
 Veebikoolitus - toimub keskkonnas MS Teams

Koolituse läbiviija: Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid
20-aastase kogemusega juhtimiskonsultant, kes on nõustanud ja hinnanud ettevõtteid nii Eestis kui ka Euroopas. Rahvusvaheliste standardite kohaselt akrediteeritud nõustaja (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional), läbinud Lean Six Sigma Black Belt programmi. 

Koolituse teemad: 
• Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
• Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel ja riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel
• Ülevaade levinumatest riskihindamismeetoditest IEC 31010 alusel. Milliseid meetodeid kasutada:
- Riskide tuvastamisel
- Riskide analüüsimisel
- Riski suuruse hindamisel
• Riskihindamisele järgnevad tegevused
 

Osavõtutasu: 165 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Soodustused:
Osalejatel on soovi korral võimalus osta paberkandjal standardid 10% soodustusega:
1) EVS-ISO 31000:2018 Riskijuhtimine. Juhised
2) EVS-EN IEC 31010:2019 Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid


Registreerumine:
 Registreeruda saab 14. novembrini 2021 või kuni kohti jätkub.


Lisainfo:

telefon 605 5053 või e-mail koolitus@evs.ee