ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine

Koolituse kuupäev: 25.05.2022

Koolituse eesmärk: Hõlbustada väikeettevõtetel iseseisvalt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete mõistmist ja rakendamist oma organisatsioonis

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koht: Kontaktkoolitus - Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn)

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolitus koosneb 3-st osast (kokku 18 akadeemilist tundi). Soovi korral on võimalik lektoriga eraldi kokkuleppida individuaalne konsulatsiooni aeg (teenus on eraldi arvega).

Koolitus on mõeldud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi iseseisvaks loomiseks ja jagatud kolme etappi. Koolituse I etapp keskendub ISO 9001:2015 nõuete selgitamisele ja mõistmisele ning juhtimissüsteemi loomise ja rakendamise lähteülesande püstitamisele. Koolituse II ja III etapis vaatame üle Teie poolt tehtud juhtimissüsteemi loomise kodutööd ning aitame vajadusel tehtut korrigeerida. Koolituspäevade vahele jääb optimaalne aeg uue süsteemi juurutamiseks enda ettevõttes.

Koolituse 1.päev

25.05.2022 kell 10.00-15.10
- ISO 9001:2015 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedialased juhtpõhimõtted ja eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomise tegevused
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

Koolituse 2.päev

07.09.2022 kell 10.00-15.10
- ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi siseauditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö
- Soovi korral täiendav praktiline konsultatsioon ettevõttes (aeg kokkuleppel koolitajaga)

Koolitaja viib ettevõttes läbi konsultatsiooni, mille käigus vaadatakse üle osaleva ettevõtte juhtimissüsteem ja toimub nõustamine selle loomiseks. Konsultatsioon võib aset leida II ja III koolituspäeva vahel, kui süsteem on juba valmis ja dokumenteeritud, või siis I ja II koolituspäeva vahel, kui on raskusi süsteemi loomise alustamisega. Konsultatsioon on osalejatele vabatahtlik.

Koolituse 3.päev

02.11.2022 kell 10.00-15.10
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Veendumine ISO 9001:2015 nõuete täidetuses
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

Osavõtutasu:
1 osaleja tasu 490 EUR (lisandub KM)
iga järgmine osaleja samast ettevõttest 190 EUR (lisandub KM)
Konsultatsiooni tasu 600 EUR (kokkuleppel individuaalne konsulatsioon)

Soovitame kahte osalejat igast ettevõttest, sest see lihtsustab Teil kvaliteedijuhtimissüsteemi loomist ja elluviimist:
- tekitab sünergiaefekti;
- annab parema tulemuse uue süsteemi juurutamisel;
- muudatuste juhtimine on lihtsam, arusaadavam ja kindlam;
- püstitatud eesmärgi kiirem saavutamine.

Osavõtutasu sisaldab:
- koolitusmaterjale,
- koolitaja ning kohvipauside tasusid,
- tunnistus


Tasumine ja loobumine:
 
Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Soodustused:
- Osalejatel on soovi korral võimalus osta paberkandjal standard EVS-EN ISO 9001:2015 "Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded" 10% soodustusega.

Registreerumine: Registreerimine Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehel 16.maini 2022 või kuni kohti jätkub.

 

Lisainfo:

Vastavalt valitsuse korraldusele koroonaviiruse tõkestamiseks tuleb kõigil saalikoolitustel osalejatel tõendada enda nakkusohutust.

Koolitusele tulles palun esitage üks järgmistest tõenditest:

- vaktsiinipass,

- COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend

ning kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiluba, pass). 

 

telefon 605 5053 või e-mail koolitus@evs.ee