Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt kehtivatele standarditele

Koolituse kuupäev: 13.12.2022

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad (riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank jne), laiamahuliste ja olulise avaliku huviga teenustega pakkumisega seotud ettevõtted (nagu seda on telekommunikatsiooniga seotud ettevõtted, pangad jne), kõrgendatud tehnoloogilise tuleohuga seotud ettevõtted (kütuseterminaalid, puidutööstus, keemiatööstus jne), kõrgendatud inimeste-ja koduloomade ohuriskiga seotud ettevõtted (lennujaam ja lendude juhtimine, teatrid, kaubamajad, meelelahutusasutused, hotellid ja turismiasutused, meditsiiniasutused, hoolekandeasutused, haridusasutused, farmid jne), kindlustusettevõtted jne.

Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi ja oskusi ehitiste piksekaitsesüsteemide vajaduse üle otsustamiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks.

Aeg: 13.detsember 2022 (koolituse maht 7 ak.t)

Koolitus annab 5,6 TP (täiendõppepunkti)! 

Koht: Koolitus toimub kontaktkoolitusena
Kontaktkoolitus - Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (Akadeemia tee 21/6, II korrus, Tallinn)

Koolitajad: Tarmo Riit, Priit Sepper

Teemad:

10.00-11.30 Sissejuhatus, piksekaitsega seotud kehtivad standardid. Lühiülevaade piksekaitsega seotud standarditest EVS-EN 62305, EVS-EN 50164, EVS-EN 50536, EVS-HD 60364, IEC/TR 62713, terminitest ja parameetritest, välgu mõjust, piksekaitse vajalikkusest ja põhjendatusest, piksekaitsemeetmetest, põhilistest kriteeriumitest ehitise kaitse; Riskianalüüs 1; Terminid, määratlused, sümbolid; terminite selgitus (Tarmo Riit)
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Riskianalüüs 2; riskikomponentide kindlaksmääramine (Tarmo Riit) Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 1; Terminid ja määratlused; piksekaitsesüsteem (LPS); piksekaitse välissüsteem (Priit Sepper)
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 2. Piksekaitse sisesüsteem; piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll; kaitsemeetmed elusolendite puute-ja sammupingega kahjustamise vastu. Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid; Terminid ja määratlused; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete (SPM) projekteerimine ja paigaldamine; maandamine ja potentsiaaliühtlustus; magnetiline ekraneerimine ja juhistiku paigaldus; koordineeritud liigpingekaitsesüsteem; isoleerivad sisendid; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete korraldamine (Priit Sepper)
15.15 – 16.00 Küsimused, diskussioonid (Tarmo Riit, Priit Sepper)

Osavõtutasu: 254 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause kontaktkoolitusel ja lektori tasu). Koolitusel osalenu saab tunnistuse.

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Soodustused:
osalejatel on soovi korral võimalus osta -10% soodustusega paberkandjal standardid:

EVS-EN 62305-1:2011 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted
EVS-EN 62305-2:2013 Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs
EVS-EN 62305-3:2011 Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
EVS-EN 62305-4:2011 Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid

Registreerumine: 30. novembrini 2022 või kuni kohti jätkub!

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee