Nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 (moodul C )

Koolitusele regristreerumine on lõppenud
Koolituse kuupäev: 13.03.2023

Standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele" koolitusel keskendutakse standardi nõuete tutvustamisele, selgitatakse mõisteid ja keskendutakse aspektidele, mis valmistavad standardi rakendamisel raskusi. 

Koolitus on Sulle vajalik, kui soovid saada teadmisi standardist EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 ja selle rakendamisest.

Koolituse tulemusel osaleja omandab teadmised standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetest ning teab, kuidas arvestada standardi nõudeid asutuse juhtimissüsteemi loomisel ja rakendamisel.

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Koolituse toimumise aeg: 13.märts 2023

Koht: Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Lektorid: Kaire Tõugu, Toomas Tiivel

Päevakava:

09.45-10.00     Registreerimine

10.00-10.10     Sissejuhatus

10.10-10.30     Erapooletus

10.30-11.00     Nõuded ressurssidele

11.00-11.30     Kohvipaus

11.30-11.45     Rühmatöö sissejuhatus

11.45-13.00     Rühmatöö tulemuste arutamine

13.00-14.00     Lõuna 

14.00-14.30     Nõuded protsessidele

14.30-15.00     Nõuded juhtimissüsteemidele

15.00-15.10     Rühmatöö sissejuhatus

15.10- 15.30    Kohvipaus

15.30-16.30     Rühmatöö ja tulemuste esitamine

16.30-17.00     Kokkuvõte

Osavõtutasu: 185 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu. Lõunasöök ei kuulu hinna sisse.) 

Assessorite koolituskursuse (moodulite A+B) osalejatele osavõtutasu: 85 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu. Lõunasöök ei kuulu hinna sisse.) Assessorite koolituskursusele saab registreeruda järgmise lingi kaudu: Koolitused - EVS standard evs.ee | et

Soodustused: Osalejatel on soovi korral võimalus osta -10%soodustusega paberkandjal standard „EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele“

Tasumine ja loobumine: Koolituse osavõtutasu tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee  aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Registreerumine on avatud koolitusgrupi täitumiseni.

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee