Võimalus kommenteerida CWA kavandit - "A Methodology for Measurement of Worker Satisfaction in Automated Systems"

05.05.2020
Alternate Text

CEN-i juurde moodustatud töörühm “A Methodology for Measurement of Worker Satisfaction in Adjustable Automated Industrial Work Systems” on valmis saanud automatiseeritud süsteemides töötajate rahulolu mõõtmise metoodikat kirjeldava töörühma kokkuleppe (CWA) kavandi: "Measurement of Worker Satisfaction in Automated Systems. Methodology"

Kavandi kohta on võimalik esitada kommentaare kuni 30. juunini 2020. Kommentaarid tuleks saata töörühma sekretärile Ms Marta Fernandez Garcia'le kasutades võimalusel DOCX-vormingus kommenteerimisvormi.

Rohkem infot töörühma kohta on saab CEN-i veebilehelt. CWA koostamise protsessireeglistik on leitav CEN-i veebilehelt.