Home»E-Shop»Mechanical engineering drawings

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

  1. 01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation
    1. 01.100 Technical drawings
      1. 01.100.20 Mechanical engineering drawings
Format Name Language Status
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 10135:2009

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD)

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD)

View / Buy

English 
Valid
from
07.08.2009
18.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 10579:2013

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts (ISO 10579:2010 including Cor 1:2011)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts (ISO 10579:2010 including Cor 1:2011)

View / Buy

English 
Valid
from
09.09.2013
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 1101:2013

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine. Kuju-, suuna-, asendi- ja viskumistolerantsid

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2012, including Cor 1:2013)

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
02.03.2017
23.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 1302:2002

Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation

Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation

View / Buy

English 
Valid
from
01.09.2002
17.08 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 13715:2019

Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning (ISO 13715:2017)

Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning (ISO 13715:2017)

View / Buy

English 
Valid
from
01.11.2019
13.22 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 14660-1:2000

Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometric features - Part 1: General terms and definitions

Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometric features - Part 1: General terms and definitions

View / Buy

English 
Withdrawn
from
04.01.2013
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 14660-2:2000

Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometric features - Part 2: Definitions of extracted axis of a cylinder and a cone; Extracted median surface; Extracted local size and diameter

Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometric features - Part 2: Definitions of extracted axis of a cylinder and a cone; Extracted median surface; Extracted local size and diameter

View / Buy

English 
Valid
from
01.04.2000
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 15785:2003

Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints

Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints

View / Buy

English 
Valid
from
01.03.2003
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 1660:1999

Tehnilised joonised. Profiilide mõõtmestamine ja tolerantsi kindlaksmääramine

Technical drawings - Dimensioning and tolerancing of profiles

View / Buy

English 
Withdrawn
from
02.03.2017
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 18388:2019

Technical product documentation (TPD) - Relief grooves - Types and dimensioning (ISO 18388:2016)

Technical product documentation (TPD) - Relief grooves - Types and dimensioning (ISO 18388:2016)

View / Buy

English 
Valid
from
15.10.2019
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2162-1:1999

Toote tehniline dokumentatsioon. Vedrud. Osa 1: Lihtsustatud kujutamine

Technical product documentation - Springs - Part 1: Simplified representation

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2162-2:1999

Toote tehniline dokumentatsioon. Vedrud. Osa 2: Silindriliste survevedrude andmelehed

Technical product documentation - Springs - Part 2: Data sheets for cylindrical helical compression springs

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2162-3:1999

Toote tehniline dokumentatsioon. Vedrud. Osa 3: Sõnastik

Technical product documentation - Springs - Part 3: Vocabulary

View / Buy

English 
Withdrawn
from
06.07.2010
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2203:1999

Tehnilised joonised. Ülekandemehhanismide leppekujutised

Technical drawings - Conventional representation of gears

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2553:2014

Keevitus ja külgnevad protsessid. Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel

Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2013)

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
02.05.2019
18.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2553:2014/AC:2018

Keevitus ja külgnevad protsessid. Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel

Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints

View / Buy

Estonian
Withdrawn
from
02.05.2019
0.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2553:2019

Keevitus ja külgnevad protsessid. Tingmärkidega tähistamine joonistel. Keevisliited

Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2019)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
02.05.2019
19.05 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2692:2007

Toodete geomeetrilised spetsifikatsiooni (GPS). Geomeetriliste tolerantside määramine. Maksimaalsed nõuded materjalile (MMR), minimaalsed nõuded materjalile (LMR) ja võnketingimused (RPR)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR)

View / Buy

English 
Withdrawn
from
04.02.2015
15.40 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 2692:2015

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine Maksimummaterjali nõue (MMR), vähimmaterjali nõue (LMR) ja vastastikkuse nõue (RPR)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2014)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
04.02.2015
18.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 3040:2012

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones (ISO 3040:2009)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones (ISO 3040:2009)

View / Buy

English 
Withdrawn
from
01.06.2016
9.49 EUR

Total: 90|Show all items

Koolitus ISO 10002 ISO 14971