Home»E-Shop»Hospital equipment

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

  1. 11 Health care technology
    1. 11.140 Hospital equipment
Format Name Language Status
Electronic Paper 

CEN/TR 16953:2017

Medical gloves for single use - Guidance for selection

Medical gloves for single use - Guidance for selection

View / Buy

English 
Valid
from
01.12.2017
11.67 EUR
Electronic Paper 

CEN/TS 14237:2015

Textiles for healthcare and social services facilities

Textiles for healthcare and social services facilities

View / Buy

English 
Valid
from
05.01.2016
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12531:2001

Castors and wheels - Hospital bed castors

Castors and wheels - Hospital bed castors

View / Buy

English 
Valid
from
01.07.2001
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13795:2011+A1:2013

Kirurgilised linad, kitlid ja kaitseülikonnad, mida kasutatakse meditsiiniliste seadmetena patsientide ja seadmete puhul ning kliinilise personali poolt. Üldnõuded tootjatele, töötlejatele ja toodetele, katsemeetodid, toimimisnõuded ja -tasemed

Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels

View / Buy

English 
Withdrawn
from
15.04.2019
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13795-1:2019

Kirurgilised rõivad ja drapeeringud. Nõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Kirurgilised drapeeringud ja kitlid

Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns

View / Buy

English 
Valid
from
15.04.2019
14.69 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13795-2:2019

Kirurgilised rõivad ja drapeeringud. Nõuded ja katsemeetodid. Osa 2: Kaitseülikonnad

Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits

View / Buy

English 
Valid
from
15.04.2019
13.22 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 14683:2005

Kirurgimaskid. Nõuded ja katsemeetodid

Surgical masks - Requirements and test methods

View / Buy

English 
Withdrawn
from
06.05.2014
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 14683:2014

Meditsiinilised maskid. Nõuded ja katsemeetodid

Medical face masks - Requirements and test methods

View / Buy

English 
Withdrawn
from
15.04.2019
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 14683:2019

Meditsiinilised maskid. Nõuded ja katsemeetodid (parandatud väljaanne 07.2019)

Medical face masks - Requirements and test methods (corrected version 07.2019)

View / Buy

English 
Valid
from
15.04.2019
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 16442:2015

Controlled environment storage cabinet for processed thermolabile endoscopes

Controlled environment storage cabinet for processed thermolabile endoscopes

View / Buy

English 
Valid
from
02.04.2015
18.00 EUR
Paper 

EVS-EN 455-1:1999

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 1: Nõuded aukude puudumisele ja selle katsetamine

Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes

View / Buy

English
Withdrawn
from
01.04.2001
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 455-1:2001

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 1: Nõuded aukude puudumisele ja selle katsetamine

Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes

View / Buy

English 
Valid
from
01.04.2001
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 455-2:2009+A2:2013

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsikalistele omadustele ja katsetamine

Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
08.06.2015
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 455-2:2015

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsikalistele omadustele ja katsetamine

Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties

View / Buy

English 
Valid
from
08.06.2015
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 455-3:2007

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 3: Nõuded ja katsetamine bioloogiliseks hindamiseks

Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

View / Buy

English 
Withdrawn
from
07.05.2015
15.40 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 455-3:2015

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 3: Bioloogilise hindamise nõuded ja katsetamine

Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

View / Buy

English 
Valid
from
07.05.2015
14.69 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 455-4:2009

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 4: Säilivusaja määramise nõuded ja testimine

Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination

View / Buy

English 
Valid
from
08.10.2009
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50637:2017

Elektrilised meditsiiniseadmed. Erinõuded meditsiiniliste lastevoodite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children

View / Buy

English 
Valid
from
01.12.2017
22.15 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 60598-2-25:2001

Valgustid. Osa 2: Erinõuded. Jagu 25: Lambid kasutamiseks haiglate ja tervishoiuehitiste kliinilistes tsoonides

Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 25: Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings

View / Buy

English 
Valid
from
01.04.2001
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 60601-2-35:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded meditsiinilises kasutuses soojendamiseks mõeldud tekkide, patjade ja madratsite ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of blankets, pads and mattresses, intended for heating in medical use

View / Buy

English
Withdrawn
from
04.03.2010
17.08 EUR

Total: 49|Show all items

Koolitus ISO 10002 ISO 14971