Home»E-Shop»Protection against fire

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

 1. 13 Environment. Health protection. Safety
  1. 13.220 Protection against fire
   1. 13.220.01 Protection against fire in general
   2. 13.220.10 Fire-fighting
   3. 13.220.20 Fire protection
   4. 13.220.40 Ignitability and burning behaviour of materials and products
   5. 13.220.50 Fire-resistance of building materials and elements
   6. 13.220.99 Other standards related to protection against fire
Format Name Language Status
Electronic Paper 

EVS 620-1:1994

Tuleohutus. Tulekahjude klassifikatsioon

Fire safety. Classification of fires

View / Buy

Estonian
Withdrawn 4.15 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-2:1998

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Fire safety - Part 2: Safety signs

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
05.03.2012
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-2:2012

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Fire safety - Part 2: Safety signs

View / Buy

Estonian 
Valid
from
05.03.2012
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-2:2012/A1:2017

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Fire safety - Part 2: Safety signs

View / Buy

Estonian
Valid
from
05.07.2017
4.15 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-2:2012+A1:2017

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Fire safety - Part 2: Safety signs

View / Buy

Estonian 
Valid
from
05.07.2017
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-3:1996

Tuletõrje- ja päästevahendid. Tuletõrjehüdrant

Fire-fighting and rescue equipment - Fire hydrant

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
08.03.2006
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-6:2003

Tuleohutus. Tekstiilsed sisustusmaterjalid.

Fire safety - Textiles and textile products

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
04.08.2014
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-6:2014

Tuleohutus. Tekstiilsed sisustusmaterjalid

Fire safety - Textile furnishing materials

View / Buy

Estonian 
Valid
from
04.08.2014
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-7:2003

Tuleohutus. Ehitusmaterjalid. Põlevus

Fire safety - Building materials - Reaction to fire

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
06.06.2006
4.15 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-8:2003

Tuleohutus. Põrandakattematerjalid. Põlevus

Fire safety - Floor coverings - Reaction to fire

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
03.12.2009
4.15 EUR
Electronic Paper 

EVS 620-9:2003

Tuleohutus. Katusekattematerjalid. Põlevus

Fire safety - Roof coverings - Reaction to fire

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
05.03.2012
4.15 EUR
Electronic Paper 

EVS 812-1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
17.07.2017
13.22 EUR
Electronic Paper 

EVS 812-1:2013/A1:2016

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

View / Buy

Estonian
Withdrawn
from
17.07.2017
4.15 EUR
Electronic Paper 

EVS 812-1:2013+A1:2016

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
17.07.2017
13.92 EUR
Electronic Paper 

EVS 812-1:2017

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

View / Buy

Estonian 
Valid
from
17.07.2017
15.40 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 3-3:1998

Kantavad tulekustutid. Osa 3: Konstruktsioon, survekindlus, mehaanilised katsed

Portable fire extinguishers - Part 3: Construction, resistance to pressure, mechanical tests

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
08.10.2009
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 3-6:1998

Kantavad tulekustutid. Osa 6: Kantavate tulekustutite nõuetekohasuse tõendamise reeglid EN 3 osade 1-5 alusel

Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to part 5

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
04.03.2010
13.92 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 60332-1-1:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-1: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. Aparatuur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus

View / Buy

English 
Valid
from
05.01.2005
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 60695-2-12:2002

Tuleohukatsetused. Osa 2-12: Hõõg- või kuumtraadil põhinevad katsetusmeetodid. Materjalide hõõgtraatkatsetus kergsüttivusele

Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for materials

View / Buy

English 
Withdrawn
from
05.01.2011
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 8421-1:1998

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 1: Tulekahju põhimõisted

Fire protection - Vocabulary - Part 1: General terms and phenomena of fire

View / Buy

Estonian-English 
Valid
from
15.11.1999
12.44 EUR

Total: 27|Show all items

Koolitus ISO 10002 ISO 14971