Home»E-Shop»Respiratory protective devices

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

  1. 13 Environment. Health protection. Safety
    1. 13.340 Protective equipment
      1. 13.340.30 Respiratory protective devices
Format Name Language Status
Paper 

EVS-EN 1061:1999

Hingamisteede kaitsevahendid enesepäästmiseks. Iseseisev suletud tsükliga hingamisaparaat. Keemiliselt saadud hapnikku kasutav (NaClO3) päästetorbik. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices for self-rescue - Self-contained closed-circuit breathing apparatus - Chemical oxygen (NaClO3) escape apparatus - Requirements, testing, marking

View / Buy

English
Withdrawn
from
01.03.2003
15.40 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1146:1999

Hingamisteede kaitsevahendid enesepäästmiseks. Iseseisev avatud tsükliga, suruõhku kasutav kapuutsiga hingamisaparaat (suruõhku kasutav kapuutsiga päästetorbik). Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices for self-rescue - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape apparatus with hood) - Requirements, testing, marking

View / Buy

English 
Withdrawn
from
07.12.2005
17.08 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1146:1999/A3:2002

Hingamisteede kaitsevahendid enesepäästmiseks. Iseseisev avatud tsükliga, suruõhku kasutav kapuutsiga hingamisaparaat (suruõhku kasutav kapuutsiga päästetorbik). Nõuded, katsetamine, märgistus. MUUDATUS 3

Respiratory protective devices for self-rescue - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape apparatus with hood) - Requirements, testing, marking - AMENDMENT 3

View / Buy

English
Withdrawn
from
07.12.2005
4.78 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1146:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Iseseisev avatud tsükliga, suruõhku kasutav kapuutsiga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape - Requirements, testing, marking

View / Buy

English 
Valid
from
07.12.2005
13.92 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12021:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Hingamisaparaatides kasutatav suruõhk

Respiratory protective devices - Compressed air for breathing apparatus

View / Buy

English 
Withdrawn
from
06.05.2014
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12021:2014

Hingamisvarustus. Hingamisaparaatides kasutatavad surugaasid

Respiratory equipment - Compressed gases for breathing apparatus

View / Buy

English 
Valid
from
06.05.2014
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12083:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Hingamisvoolikutega filtrid (ilma maskita kinnitatavad filtrid). Tahkete osakeste filtrid, gaaside filtrid ja kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12941:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisvahendid, millel on kiiver või kapuuts. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
19.05 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12941:1999/A1:2004

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisvahendid, millel on kiiver või kapuuts. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking

View / Buy

English
Valid
from
04.06.2004
4.78 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12941:1999/A2:2008

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisvahendid, millel on kiiver või kapuuts. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking

View / Buy

English
Valid
from
09.01.2009
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12942:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on täismaskid, poolmaskid või veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
17.08 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12942:1999/A1:2003

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on täismaskid, poolmaskid või veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking

View / Buy

English
Valid
from
01.04.2003
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12942:1999/A2:2008

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on täismaskid, poolmaskid või veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking

View / Buy

English
Valid
from
09.01.2009
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 132:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Komponentide ja piltkirjade määratlemine

Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13274-1:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 1: Seesmise lekke ja kogu seesmise lekke kindlaksmääramine

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage

View / Buy

English 
Valid
from
01.07.2001
13.22 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13274-2:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 2: Praktilised jõudluskatsed

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests

View / Buy

English 
Valid
from
01.07.2001
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13274-3:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 3: Hingamistakistuse kindlaksmääramine

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination of breathing resistance

View / Buy

English 
Valid
from
04.04.2002
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13274-4:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 4: Leekkatsed

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame tests

View / Buy

English 
Valid
from
05.03.2002
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13274-5:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 5: Kliimatingimused

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 5: Climatic conditions

View / Buy

English 
Valid
from
09.01.2002
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13274-6:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 6: Süsihappegaasisisalduse kindlaksmääramine sissehingatavas õhus

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air

View / Buy

English 
Valid
from
01.07.2002
9.49 EUR

Total: 122|Show all items

ISO 9001_koolitus Online-kogud