Home»E-Shop»Measurement of volume, mass, density, viscosity

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

  1. 17 Metrology and measurement. Physical phenomena
    1. 17.060 Measurement of volume, mass, density, viscosity
Format Name Language Status
Electronic Paper 

EVS 745:1998

Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika

Goods and materials mass measurement by weighing - Measurement method

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
04.10.2010
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS 745:2010

Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika

Goods and materials mass measurement by weighing - Measurement method

View / Buy

Estonian 
Valid
from
04.10.2010
13.92 EUR
Electronic Paper 

EVS 746:2010

Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika

Piece goods quantity measurement - Measurement method

View / Buy

Estonian 
Valid
from
04.10.2010
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS 912:2011

Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika

Non-automatic weighing instruments. Verification procedure

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
03.01.2019
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS 912:2019

Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika

Non-automatic weighing instruments. Verification procedure

View / Buy

Estonian 
Valid
from
03.01.2019
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS 913:2011

Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

Fuel dispensers. Verification procedure

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
03.01.2019
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS 913:2019

Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

Fuel dispensers. Verification procedure

View / Buy

Estonian 
Valid
from
03.01.2019
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13798:2002

Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit

Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit

View / Buy

English 
Withdrawn
from
04.10.2010
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 45501:2004

Metroloogilised nõuded mitteautomaatkaaludele

Metrological aspects of non-automatic weighing instruments

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
04.03.2015
22.15 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 1042:2000

Labori klaasnõud. Ühe märgiga mõõtekolvid

Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 15212-1:2007

Võnkumispõhised tihedusmõõturid. Osa 1: Laboratoorsed mõõtevahendid

Oscillation-type density meters - Part 1: Laboratory instruments

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
01.07.2001
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 15212-1:2007/AC:2009

Võnkumispõhised tihedusmõõturid. Osa 1: Laboratoorsed mõõtevahendid

Oscillation-type density meters - Part 1: Laboratory instruments

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
05.03.2009
0.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 15212-2:2007

Võnkumispõhised tihedusmõõturid. Osa 2: Protsessi mõõtevahendid homogeensetele vedelikele

Oscillation-type density meters - Part 2: Process instruments for homogeneous liquids

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
01.09.2002
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 15212-2:2007/AC:2009

Võnkumispõhised tihedusmõõturid. Osa 2: Protsessi mõõtevahendid homogeensetele vedelikele

Oscillation-type density meters - Part 2: Process instruments for homogeneous liquids

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
05.03.2009
0.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 3819:2015

Laboratory glassware - Beakers (ISO 3819:2015)

Laboratory glassware - Beakers (ISO 3819:2015)

View / Buy

English 
Valid
from
05.01.2016
6.47 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 385:2005

Laboratory glassware - Burettes

Laboratory glassware - Burettes

View / Buy

English 
Valid
from
06.07.2005
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 4787:2010

Laboratory glassware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use

Laboratory glassware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use

View / Buy

English 
Withdrawn
from
05.04.2011
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 4787:2011

Laboratooriumi klaasnõud. Mahumõõdunõud. Mahu katsetamise ja kasutamise meetodid (ISO 4787:2010, korrigeeritud versioon 2010-06-15)

Laboratory glassware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use (ISO 4787:2010, corrected version 2010-06-15)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
05.04.2011
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 4788:2007

Laboratooriumi klaasnõud. Skaalaga mõõtesilindrid

Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
06.07.2005
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 648:2008

Laboratory glassware - Single volume pipettes

Laboratory glassware - Single volume pipettes

View / Buy

English 
Valid
from
09.01.2009
7.38 EUR

Total: 80|Show all items

Koolitus_17025 Kliendiuuring