Home»E-Shop»Noise emitted by machines and equipment

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

  1. 17 Metrology and measurement. Physical phenomena
    1. 17.140 Acoustics and acoustic measurements
      1. 17.140.20 Noise emitted by machines and equipment
Format Name Language Status
Electronic Paper 

EVS-EN 1011-2:2001/A1:2004

Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 2: Ferriitteraste kaarkeevitus

Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels

View / Buy

English
Valid
from
13.05.2004
4.78 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12102:2013

Elektrikompressoritega õhu konditsioneerid, vedelikjahutusseadmed, soojuspumbad ja õhukuivatid ruumide kütteks ja jahutuseks. Õhumüra mõõtmine. Helivõimsuse taseme määramine

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling - Measurement of airborne noise - Determination of the sound power level

View / Buy

English 
Withdrawn
from
18.12.2017
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12102-1:2017

Elektrikompressoritega õhu konditsioneerid, vedelikjahutusseadmed, soojuspumbad, protsessijahutid ja õhukuivatid. Helivõimsuse taseme määramine. Osa 1: Õhu konditsioneerid, vedelikjahutusseadmed, soojuspumbad ruumide kütteks ja jahutuseks, õhukuivatid ja protsessijahutid

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers

View / Buy

English 
Valid
from
18.12.2017
14.69 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12102-2:2019

Elektrikompressoritega õhu konditsioneerid, vedelikjahutusseadmed, soojuspumbad, protsessijahutid ja õhukuivatid. Helivõimsuse taseme määramine. Osa 2: Soojuspumbaga veesoojendid

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters

View / Buy

English 
Valid
from
03.06.2019
14.69 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12545:2000

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Mürakatse kood. Ühtsed nõuded

Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Noise test code - Common requirements

View / Buy

English 
Withdrawn
from
07.07.2009
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12545:2000+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Mürakatse kood. Ühtsed nõuded KONSOLIDEERITUD TEKST

Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Noise test code - Common requirements CONSOLIDATED TEXT

View / Buy

English 
Valid
from
07.07.2009
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12549:2000

Akustika. Mürakatse kood kinnitusdetailide sisselöömise instrumentidele. Tehniline meetod

Acoustics - Noise test code for fastener driving tools - Engineering method

View / Buy

English 
Withdrawn
from
07.11.2008
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12549:2000+A1:2008

Akustika. Mürakatse kood kinnitusdetailide sisselöömise instrumentidele. Tehniline meetod KONSOLIDEERITUD TEKST

Acoustics - Noise test code for fastener driving tools - Engineering method CONSOLIDATED TEXT

View / Buy

English 
Valid
from
07.11.2008
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1265:2000

Mürakatsekoodid valumasinatele ja seadmetele

Noise test codes for foundry machines and equipment

View / Buy

English 
Withdrawn
from
09.01.2009
16.10 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1265:2000+A1:2008

Masinate ohutus. Mürakatsekoodid valumasinatele ja seadmetele KONSOLIDEERITUD TEXT

Safety of machinery - Noise test code for foundry machines and equipment CONSOLIDATED TEXT

View / Buy

English 
Valid
from
09.01.2009
16.10 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13023:2003

Müra mõõtmise meetodid trükkimise, paberi muundamise ja paberi valmistamise masinate puhul ning lisaseadmete puhul. Täpsusastmed 2 ja 3

Noise measurement methods for printing, paper converting, paper making machines and auxiliary equipment - Accuracy grades 2 and 3

View / Buy

English 
Withdrawn
from
06.05.2010
18.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13023:2003+A1:2010

Müra mõõtmise meetodid trükkimise, paberi muundamise ja paberi valmistamise masinate puhul ning lisaseadmete puhul. Täpsusastmed 2 ja 3 KONSOLIDEERITUD TEKST

Noise measurement methods for printing, paper converting, paper making machines and auxiliary equipment - Accuracy grades 2 and 3 CONSOLIDATE TEXT

View / Buy

English 
Valid
from
06.05.2010
18.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13487:2004

Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement

Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement

View / Buy

English 
Withdrawn
from
15.08.2019
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13487:2019

Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement

Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement

View / Buy

English 
Valid
from
15.08.2019
13.22 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 14366:2005

Laboratory measurement of noise from waste water installations

Laboratory measurement of noise from waste water installations

View / Buy

English 
Withdrawn
from
15.11.2019
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 14366:2005+A1:2019

Laboratory measurement of noise from waste water installations

Laboratory measurement of noise from waste water installations

View / Buy

English 
Valid
from
15.11.2019
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 14462:2015

Pinnatöötlusseadmed. Pinnatöötlusseadmete, kaasa arvatud lisaseadmed, mürakatse eeskiri. Täpsusklassid 2 ja 3

Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3

View / Buy

English 
Valid
from
02.04.2015
13.92 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 14584:2005

Non-destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Planar location of AE sources

Non-destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Planar location of AE sources

View / Buy

English 
Withdrawn
from
04.06.2013
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 14584:2013

Non-destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Planar location of AE sources

Non-destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Planar location of AE sources

View / Buy

English 
Valid
from
04.06.2013
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 15036-1:2006

Heating boilers - Test regulations for airborne noise emissions from heat generators - Part 1: Airborne noise emissions from heat generators

Heating boilers - Test regulations for airborne noise emissions from heat generators - Part 1: Airborne noise emissions from heat generators

View / Buy

English 
Valid
from
08.12.2006
15.40 EUR

Total: 292|Show all items

Koolitus ISO 10002 ISO 14971