Home»E-Shop»Telecommunications. Audio and video engineering

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

 1. 33 Telecommunications. Audio and video engineering
  1. 33.020 Telecommunications in general
  2. 33.030 Telecommunication services. Applications
  3. 33.040 Telecommunication systems
  4. 33.050 Telecommunication terminal equipment
  5. 33.060 Radiocommunications
  6. 33.070 Mobile services
  7. 33.080 Integrated Services Digital Network (ISDN)
  8. 33.100 Electromagnetic compatibility (EMC)
  9. 33.120 Components and accessories for telecommunications equipment
  10. 33.140 Special measuring equipment for use in telecommunications
  11. 33.160 Audio, video and audiovisual engineering
  12. 33.170 Television and radio broadcasting
  13. 33.180 Fibre optic communications
  14. 33.200 Telecontrol. Telemetering
Format Name Language Status
format..display 

EVS-EN 300 674-2-2 V2.2.1:2019

Transpordi ja liikluse telemaatika (TTT); Raadiosagedusalas 5795 MHz kuni 5815 MHz töötavad sihtotstarbelise lähitoimeside (DSRC) edastusseadmed (500 kbit/s / 250 kbit/s); Osa 2. Raadiospektri juurdepääsu harmoneeritud standard; Osa 2-2. Pardaseadmed (OBU)

Transport and Traffic Telematics (TTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum; Sub-part 2: On-Board Units (OBU)

View / Buy

English
Valid
from
01.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 698 V2.2.1:2018

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
16.04.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 698 V2.3.1:2018

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Raadiospektrile juurdepääsu ja hädaabi teenuste omaduste harmoneeritud standard

Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard for access to radio spectrum and for features for emergency services

View / Buy

English
Valid
from
03.01.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 700 V2.1.1:2017

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)

View / Buy

English
Valid
from
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 700 V2.2.1:2019

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)

View / Buy

English
Valid
from
02.05.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 718-1 V2.1.1:2018

Sagedusel 457 kHz töötavad laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 1: Harmoneeritud standard raadiospektrile juurdepääsuks

Avalanche Beacons operating at 457 kHz;Transmitter-receiver systems;Part 1: Harmonised Standard for access to radio spectrum

View / Buy

English
Valid
from
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 718-2 V2.1.1:2018

Sagedusel 457 kHz töötavad laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud standard hädaolukorra teenuste funktsioonide jaoks

Avalanche Beacons operating at 457 kHz;Transmitter-receiver systems;Part 2: Harmonised Standard for features for emergency services

View / Buy

English
Valid
from
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 720 V2.1.1:2017

Ultrakõrgsagedusel (UHF) töötavad pardasidesüsteemid ja seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 743 V1.6.1:2019

Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems

Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems

View / Buy

English
Valid
from
15.03.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 745-5 V1.2.4:2005

Integrated Services Digital Network (ISDN);Message Waiting Indication (MWI) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network

Integrated Services Digital Network (ISDN);Message Waiting Indication (MWI) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network

View / Buy

English
Valid
from
06.07.2005
-
format..display 

EVS-EN 300 797 V1.3.1:2018

Digital Audio Broadcasting (DAB);Distribution interfaces;Service Transport Interface (STI)

Digital Audio Broadcasting (DAB);Distribution interfaces;Service Transport Interface (STI)

View / Buy

English
Valid
from
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 301 025 V2.2.1:2017

Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 025 V2.2.1:2018

Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 301 091-1 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed; Transport ja liikluse telemaatika (TTT); Raadiosagedusalas 76 GHz kuni 77 GHz töötavad radarseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Maapealne sõidukiradar

Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 1: Ground based vehicular radar

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 091-2 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed; Transport ja liikluse telemaatika (TTT); Raadiosagedusalas 76 GHz kuni 77 GHz töötavad radarseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Kohtkindla taristu radarseadmed

Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 2: Fixed infrastructure radar equipment

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 091-3 V1.1.1:2017

Lähitoimeseadmed; Transport ja liikluse telemaatika (TTT); Raadiosagedusalas 76 GHz kuni 77 GHz töötavad radarseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: Raudtee/maantee takistuse ületamise tuvastuse süsteemi rakendused

Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 3: Railway/Road Crossings obstacle detection system applications

View / Buy

English
Valid
from
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 166 V2.1.1:2017

Liikuv maaside; Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavad analoog- ja/või digitaalside (kõne ja /või andmed) raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.3 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 178 V2.2.1:2017

Liikuva mereside VHF sagedusalades töötav teisaldatav ülikõrgsagedusala (VHF) raadiotelefon (mitte GMDSS rakenduste jaoks); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 178 V2.2.2:2017

Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed (mitte GMDSS rakenduste jaoks); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 178 V2.2.2:2018

Liikuva mereside VHF sagedusalades töötav teisaldatav ülikõrgsagedusala (VHF) raadiotelefon (mitte GMDSS rakenduste jaoks); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only);Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
03.10.2018
-
ISO 14971 Koolitus ISO 10002