Home»E-Shop»Telecommunications. Audio and video engineering

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

 1. 33 Telecommunications. Audio and video engineering
  1. 33.020 Telecommunications in general
  2. 33.030 Telecommunication services. Applications
  3. 33.040 Telecommunication systems
  4. 33.050 Telecommunication terminal equipment
  5. 33.060 Radiocommunications
  6. 33.070 Mobile services
  7. 33.080 Integrated Services Digital Network (ISDN)
  8. 33.100 Electromagnetic compatibility (EMC)
  9. 33.120 Components and accessories for telecommunications equipment
  10. 33.140 Special measuring equipment for use in telecommunications
  11. 33.160 Audio, video and audiovisual engineering
  12. 33.170 Television and radio broadcasting
  13. 33.180 Fibre optic communications
  14. 33.200 Telecontrol. Telemetering
Format Name Language Status
format..display 

EVS-EN 301 489-31 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 31. Eritingimused raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavatele väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (ULP-AMI) ja nende lisatarvikutele (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-33 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 33: Eritingimused ultralairiba (UWB) seadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 33: Specific conditions for Ultra-WideBand (UWB) devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-33 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 33. Eritingimused ultralairiba (UWB) seadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 33. Specific conditions for Ultra-WideBand (UWB) devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-34 V2.1.1:2019

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 34. Eritingimused mobiiltelefonide välisele toiteallikale (EPS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/30/EL artikli 6 põhinõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-35 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 35: Eritingimused raadiosagedusalas 2483,5 MHz kuni 2500 MHz töötavatele väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (LP-AMI); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-35 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 35: Eritingimused raadiosagedusalas 2483,5 MHz kuni 2500 MHz töötavatele väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (LP-AMI); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-4 V3.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 4: Eritingimused paiksetele raadiolinkidele ja lisaseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-4 V3.2.1:2019

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 4. Eritingimused paiksetele raadiolinkidele ja lisaseadmetele Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) põhinõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
01.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-5 V2.1.1:2017

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 5: Eritingimused ametkondlikule liikuvale raadiosidesüsteemile (PMR) ja lisaseadmetele (kõne- ja andmeedastus) ja TETRA; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-5 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 5. Eritingimused ametkondlikule liikuvale raadiosidesüsteemile (PMR) ja lisaseadmetele (kõne- ja andmeedastus) ja TETRA seadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-50 V2.1.1:2017

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 50: Eritingimused kärgside tugijaamale (BS), repiiterile ja lisaseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-50 V2.2.1:2019

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 50. Eritingimused kärgühendusega tugijaamale (BS), repiiterile ja lisaseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-51 V1.1.1:2017

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 51: Eritingimused raadiosagedusalades 24,05 GHz kuni 24,25 GHz, 24,05 GHz kuni 24,5 GHz, 76 GHz kuni 77 GHz ja 77 GHz kuni 81 GHz töötavatele maapealsete sõiduki- ja ohutusradaritele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 51: Specific conditions for Automotive, Ground based Vehicles and Surveillance Radar Devices using 24,05 GHz to 24,25 GHz, 24,05 GHz to 24,5 GHz, 76 GHz to 77 GHz and 77 GHz to 81 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-51 V2.1.1:2019

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 51. Eritingimused raadiosagedusalades 24,05 GHz kuni 24,25 GHz, 24,05 GHz kuni 24,5 GHz, 76 GHz kuni 77 GHz ja 77 GHz kuni 81 GHz töötavatele maapealsete sõiduki- ja ohutusradaritele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 51: Specific conditions for Automotive, Ground based Vehicles and Surveillance Radar Devices using 24,05 GHz to 24,25 GHz, 24,05 GHz to 24,5 GHz, 76 GHz to 77 GHz and 77 GHz to 81 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-53 V1.1.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 53. Eritingimused maapealse raadioringhäälingu ja digitaaltelevisiooniringhäälingu saatjatele ning lisaseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 53: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting and digital TV broadcasting service transmitters and associated ancillary equipment; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-6 V2.1.1:2017

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 6: Eritingimused raadiotelefonisüsteemi (DECT) seadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-6 V2.2.1:2019

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 6. Eritingimused raadiotelefonisüsteemi (DECT) seadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-9 V2.1.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 9: Eritingimused raadiomikrofonidele ja sarnase raadiosagedusega (RF) audiolinkidele, juhtmeta audioseadmetele ja kõrvamonitoridele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 502 V12.5.2:2017

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Baasjaama (BS) seade; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Global System for Mobile communications (GSM); Base Station (BS) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 502 V12.5.2:2018

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Baasjaama (BS) seade; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Global System for Mobile communications (GSM);Base Station (BS) equipment;Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

View / Buy

English
Valid
from
03.10.2018
-
ISO 14971 Koolitus ISO 10002