Home»E-Shop»Mineral materials and products

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Select Group

  1. 91 Construction materials and building
    1. 91.100 Construction materials
      1. 91.100.15 Mineral materials and products
Format Name Language Status
Electronic Paper 

CEN/TR 17024:2017

Natural stones - Guidance for use of natural stones

Natural stones - Guidance for use of natural stones

View / Buy

English 
Valid
from
03.02.2017
12.51 EUR
Electronic Paper 

CEN/TS 772-22:2006

Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units

Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units

View / Buy

English 
Withdrawn
from
03.01.2019
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS 810:2001

Mördi täitematerjalid

Aggregates for mortar

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
09.08.2004
14.69 EUR
Electronic Paper 

EVS 901-1:2009

Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid

Road construction. Part 1: Aggregates for bituminous mixtures

View / Buy

Estonian 
Valid
from
08.10.2009
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS 901-20:2013

Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine

Road construction - Test methods - Part 20: Determination of permeability

View / Buy

Estonian 
Valid
from
09.12.2013
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS 927:2017

Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus

Burnt shale for building materials. Specification, performance and conformity

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
16.10.2018
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS 927:2018

Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus

Burnt shale for building materials. Specification, performance and conformity

View / Buy

Estonian 
Valid
from
16.10.2018
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1015-11:2019

Müürimörtide katsemeetodid. Osa 11: Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine

Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
16.12.2019
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1024:1999

Tükk-kattena paigaldatavad savikatusekivid -Geomeetriliste näitajate määramine

Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics

View / Buy

English 
Withdrawn
from
03.05.2012
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-1:2007

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 1: Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval) KONSOLIDEERITUD TEKST

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) CONSOLIDATED TEXT

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
03.03.2011
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-1:2011

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 1: Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval)

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Main element - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
03.03.2011
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-10:2003

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height

View / Buy

English 
Withdrawn
from
01.07.2014
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-10:2014

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height

View / Buy

English 
Valid
from
01.07.2014
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-11:2013

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 11: Determination of compressibility and confined compresssive strength of lightweight aggregates

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 11: Determination of compressibility and confined compresssive strength of lightweight aggregates

View / Buy

English 
Valid
from
09.09.2013
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-2:2007

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 2: Purunemiskindluse määramise meetodid KONSOLIDEERITUD TEKST

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation CONSOLIDATED TEXT

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
06.05.2010
14.69 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-2:2010

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 2: Purunemiskindluse määramise meetodid

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
06.05.2010
14.69 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-3:2000

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 3: Puistetiheduse ja tühiklikkuse määramine

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and voids

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
01.04.2000
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-4:2001

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler

View / Buy

English 
Withdrawn
from
09.06.2008
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-4:2008

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler

View / Buy

English 
Valid
from
09.06.2008
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1097-5:2001

Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven

Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven

View / Buy

English 
Withdrawn
from
09.06.2008
7.38 EUR

Total: 191|Show all items

Koolitus ISO 10002 ISO 14971