Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

 1. 01 ÜLDKÜSIMUSED. TERMINOLOOGIA. STANDARDIMINE. DOKUMENTATSIOON
 2. 03 TEENUSED. ETTEVÕTTE ORGANISEERIMINE, JUHTIMINE JA KVALITEET. HALDUS. TRANSPORT. SOTSIOLOOGIA
 3. 07 LOODUS- JA RAKENDUSTEADUSED
 4. 11 TERVISEHOOLDUS
 5. 13 KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE. OHUTUS
 6. 17 METROLOOGIA JA MÕÕTMINE. FÜÜSIKALISED NÄHTUSED
 7. 19 KATSETAMINE
 8. 21 ÜLDKASUTATAVAD MASINAD JA NENDE OSAD
 9. 23 ÜLDKASUTATAVAD HÜDRO- JA PNEUMOSÜSTEEMID JA NENDE OSAD
 10. 25 TOOTMISTEHNOLOOGIA
 11. 27 ELEKTRI- JA SOOJUSENERGEETIKA
 12. 29 ELEKTROTEHNIKA
 13. 31 ELEKTROONIKA
 14. 33 SIDETEHNIKA
 15. 35 INFOTEHNOLOOGIA
 16. 37 VISUAALTEHNIKA
 17. 39 TÄPPISMEHAANIKA. JUVEELITOOTED
 18. 43 MAANTEESÕIDUKITE EHITUS
 19. 45 RAUDTEETEHNIKA
 20. 47 LAEVAEHITUS JA MERE-EHITISED
 21. 49 LENNUNDUS JA KOSMOSETEHNIKA
 22. 53 TÕSTE- JA TEISALDUS-SEADMED
 23. 55 PAKENDAMINE JA KAUPADE JAOTUSSÜSTEEMID
 24. 59 TEKSTIILI- JA NAHATEHNOLOOGIA
 25. 61 RÕIVATÖÖSTUS
 26. 65 PÕLLUMAJANDUS
 27. 67 TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA
 28. 71 KEEMILINE TEHNOLOOGIA
 29. 73 MÄENDUS JA MAAVARAD
 30. 75 NAFTA JA NAFTATEHNOLOOGIA
 31. 77 METALLURGIA
 32. 79 PUIDUTEHNOLOOGIA
 33. 81 KLAASI- JA KERAAMIKA-TÖÖSTUS
 34. 83 KUMMI- JA PLASTITÖÖSTUS
 35. 85 PABERITEHNOLOOGIA
 36. 87 VÄRVIDE JA VÄRVAINETE TÖÖSTUS
 37. 91 EHITUSMATERJALID JA EHITUS
 38. 93 RAJATISED
 39. 95 SÕJANDUS. SÕJALISED EHITISED (SÕJATEHNIKA). RELVAD
 40. 97 OLME. MEELELAHUTUS. SPORT
 41. 99 Muud
Koolitus ISO 10002 ISO 14971