Esileht»E-pood»Keskkonna- ja tervisekaitse. Ohutus (sõnavara)

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 01 ÜLDKÜSIMUSED. TERMINOLOOGIA. STANDARDIMINE. DOKUMENTATSIOON
    1. 01.040 Sõnavara
      1. 01.040.13 Keskkonna- ja tervisekaitse. Ohutus (sõnavara)
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN ISO/TR 11610:2004

Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004)

Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
14.11.2013
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CLC/TR 50531:2009

Alarm systems –Terms and definitions

Alarm systems –Terms and definitions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2011
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CWA 16833:2014

Glossary of Terms for Holistic Management of Brownfield Regeneration (GoT-HOMBRE)

Glossary of Terms for Holistic Management of Brownfield Regeneration (GoT-HOMBRE)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.01.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
17.07.2017
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-1:2013/A1:2016

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu
alates
17.07.2017
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-1:2013+A1:2016

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
17.07.2017
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-1:2017

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
17.07.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1005-1:2002

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 1: Mõisted ja määratlused

Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2008
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1005-1:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 1: Mõisted ja määratlused KONSOLIDEERITUD TEKST

Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2008
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1070:2000

Masinate ohutus. Terminoloogia

Safety of machinery - Terminology

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
07.03.2005
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1085:2007

Reoveekäitlus. Sõnastik

Wastewater treatment - Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2016
34,24 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1085:2007/AC:2015

Reoveekäitlus. Sõnastik

Wastewater treatment - Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtetu
alates
03.05.2016
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12258-3:2003

Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap

Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12258-4:2005

Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 4: Residues of the aluminium industry

Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 4: Residues of the aluminium industry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2005
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12832:2000

Guideline for termonology, characteristics and type of sludges

Guideline for termonology, characteristics and type of sludges

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2015
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13193:2003

Pakend. Pakend ja keskkond. Terminoloogia

Packaging - Packaging and the environment - Terminology

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.12.2003
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13237:2003

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmete ja kaitsesüsteemide mõisted ja määratlused

Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2012
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13237:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Terminid ja määratlused plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta

Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 134:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Koostisosade loetelu

Respiratory protective devices - Nomenclature of components

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 135:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu

Respiratory protective devices - List of equivalent terms

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
11,67 EUR
ISO 45001 ISO 14971