Esileht»E-pood»Standardimine. Põhireeglid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 01 ÜLDKÜSIMUSED. TERMINOLOOGIA. STANDARDIMINE. DOKUMENTATSIOON
    1. 01.120 Standardimine. Põhireeglid
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline 

CEN ISO/TR 22411:2011

Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008)

Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.05.2011
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 16388:2012

Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle

Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CLC/TR 50442:2005

Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields

Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.02.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CLC/TR 50442:2018

Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields

Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CR 14252:2001

Co-ordination on microbiological Standards - Register of work items of common interest

Co-ordination on microbiological Standards - Register of work items of common interest

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
14.11.2013
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CR 296:1989

Feasibility study of a standardization programme in the area of health and safety at the workplace

Feasibility study of a standardization programme in the area of health and safety at the workplace

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CWA 45546-1:2004

Guidelines to standardisers of Collective Transport Systems - Needs of older people and persons with disabilities - Part 1: Basic Guidelines

Guidelines to standardisers of Collective Transport Systems - Needs of older people and persons with disabilities - Part 1: Basic Guidelines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2016
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 6:1995

Tehnospetsifikaadi ülesehitus ja vormistamine

Drafting and presentation of a technical specification

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu
alates
01.09.2002
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 1:1998

Juhend keskkonnaaspektide arvestamiseks tootestandardite väljatöötamisel

Guide for inclusion of environmental aspects in product standards

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
07.07.2009
6,20 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 12:2012

Eesti esindajate Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töörühmadesse nimetamise kord ja põhimõtted

Principles and procedure to appoint Estonian delegates to participate in the technical work of European and international standards organisations

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu
alates
02.09.2015
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 12:2015

Eesti esindajate Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töörühmadesse nimetamise kord ja põhimõtted

Principles and procedure to appoint Estonian delegates to participate in the technical work of European and international standards organisations

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.09.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 2:2016

Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

Development of an Estonian Standard and of an EVS publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.12.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 2:2018

Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

Development of an Estonian Standard and of an EVS publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.12.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 4:2017

Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
18.09.2018
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 4:2018

Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
18.09.2018
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 5:2016

Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks

Adoption of International and European Standards in Estonian Standards

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
15.10.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 5:2019

Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks

Adoption of International and European Standards as Estonian Standards

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
15.10.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 6:2016

Standardimisala tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

Establishment and working procedures of a standardisation technical committee and project committee

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
16.07.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 6:2019

Tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

Establishment and working procedures of technical committee and project committee

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
16.07.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 7:2004 et en

Riskihaldus. Sõnavara. Standardites kasutamise suunised

Risk management. Vocabulary. Guidelines for use in standards

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
06.07.2010
15,75 EUR

Kokku: 57|Kuva kõiki

Koolitus ISO 10002 ISO 14971