Esileht»E-pood»Standardimine. Põhireeglid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 01 ÜLDKÜSIMUSED. TERMINOLOOGIA. STANDARDIMINE. DOKUMENTATSIOON
    1. 01.120 Standardimine. Põhireeglid
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline 

CEN ISO/TR 22411:2011

Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008)

Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.05.2011
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 16388:2012

Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle

Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CLC/TR 50442:2005

Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields

Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.02.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CLC/TR 50442:2018

Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields

Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CR 14252:2001

Co-ordination on microbiological Standards - Register of work items of common interest

Co-ordination on microbiological Standards - Register of work items of common interest

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
14.11.2013
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CR 296:1989

Feasibility study of a standardization programme in the area of health and safety at the workplace

Feasibility study of a standardization programme in the area of health and safety at the workplace

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CWA 45546-1:2004

Guidelines to standardisers of Collective Transport Systems - Needs of older people and persons with disabilities - Part 1: Basic Guidelines

Guidelines to standardisers of Collective Transport Systems - Needs of older people and persons with disabilities - Part 1: Basic Guidelines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2016
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 6:1995

Tehnospetsifikaadi ülesehitus ja vormistamine

Drafting and presentation of a technical specification

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu
alates
01.09.2002
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 1:1998

Juhend keskkonnaaspektide arvestamiseks tootestandardite väljatöötamisel

Guide for inclusion of environmental aspects in product standards

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
07.07.2009
6,20 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 12:2012

Eesti esindajate Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töörühmadesse nimetamise kord ja põhimõtted

Principles and procedure to appoint Estonian delegates to participate in the technical work of European and international standards organisations

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu
alates
02.09.2015
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 12:2015

Eesti esindajate Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töörühmadesse nimetamise kord ja põhimõtted

Principles and procedure to appoint Estonian delegates to participate in the technical work of European and international standards organisations

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.09.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 2:2016

Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

Development of an Estonian Standard and of an EVS publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.12.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 2:2018

Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

Development of an Estonian Standard and of an EVS publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.12.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 4:2017

Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
18.09.2018
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 4:2018

Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
18.09.2018
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 5:2016

Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks

Adoption of International and European Standards in Estonian Standards

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
15.10.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 5:2019

Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks

Adoption of International and European Standards as Estonian Standards

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
15.10.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 6:2016

Standardimisala tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

Establishment and working procedures of a standardisation technical committee and project committee

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
16.07.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 6:2019

Tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

Establishment and working procedures of technical committee and project committee

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
16.07.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS JUHEND 7:2004 et en

Riskihaldus. Sõnavara. Standardites kasutamise suunised

Risk management. Vocabulary. Guidelines for use in standards

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
06.07.2010
15,75 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12786:2000

Safety of machinery - Guidance for the drafting of the vibration clauses of safety standards

Safety of machinery - Guidance for the drafting of the vibration clauses of safety standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.03.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12786:2013

Masinate ohutus. Reeglid ohutusstandardite vibratsiooni käsitlevate jaotiste koostamiseks

Safety of machinery - Rules for the drafting of the vibration clauses of safety standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.03.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 17161:2019

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
15.03.2019
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 414:2000

Masinaohutus. Ohutusstandardite koostamise ja kujundamise alused

Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.10.2014
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 45020:2008

Standardimine ja standardimisega seotud tegevused. Põhisõnavara

Standardization and related activities - General vocabulary

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2008
29,46 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62542:2013

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Glossary of terms

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Glossary of terms

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO Guide 73:2009 et

Riskihaldus. Sõnavara

Risk management - Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
06.07.2010
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 60050-901:2013

International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization

International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 124,57 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 62542:2013

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Glossary of terms

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Glossary of terms

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 88,98 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC/GUIDE 108:2006

Guidelines for ensuring the coherency of IEC publications - Application of horizontal standards

Guidelines for ensuring the coherency of IEC publications - Application of horizontal standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 17,80 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10241-1:2011

Terminological entries in standards -- Part 1: General requirements and examples of presentation

Terminological entries in standards -- Part 1: General requirements and examples of presentation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10241-2:2012

Terminological entries in standards -- Part 2: Adoption of standardized terminological entries

Terminological entries in standards -- Part 2: Adoption of standardized terminological entries

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 12616:2002

Translation-oriented terminography

Translation-oriented terminography

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15188:2001

Project management guidelines for terminology standardization

Project management guidelines for terminology standardization

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO Guide 64:2008

Guide for addressing environmental issues in product standards

Guide for addressing environmental issues in product standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO Guide 73:2009

Risk management -- Vocabulary

Risk management -- Vocabulary

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO Guide 78:2012

Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards

Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 14:2018

Products and related services -- Information for consumers

Products and related services -- Information for consumers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 17:2016

Guide for writing standards taking into account the needs of micro, small and medium-sized enterprises

Guide for writing standards taking into account the needs of micro, small and medium-sized enterprises

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 2:2004

Standardization and related activities -- General vocabulary

Standardization and related activities -- General vocabulary

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 21-1:2005

Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables -- Part 1: Adoption of International Standards

Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables -- Part 1: Adoption of International Standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 21-2:2005

Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables -- Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards

Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables -- Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 41:2018

Packaging -- Recommendations for addressing consumer needs

Packaging -- Recommendations for addressing consumer needs

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 50:2014

Safety aspects -- Guidelines for child safety in standards and other specifications

Safety aspects -- Guidelines for child safety in standards and other specifications

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 51:2014

Safety aspects -- Guidelines for their inclusion in standards

Safety aspects -- Guidelines for their inclusion in standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 59:2019

ISO and IEC recommended practices for standardization by national bodies

ISO and IEC recommended practices for standardization by national bodies

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 63:2019

Guide to the development and inclusion of aspects of safety in International Standards for medical devices

Guide to the development and inclusion of aspects of safety in International Standards for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 71:2014

Guide for addressing accessibility in standards

Guide for addressing accessibility in standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC TR 19764:2005

Information technology -- Guidelines, methodology and reference criteria for cultural and linguistic adaptability in information technology products

Information technology -- Guidelines, methodology and reference criteria for cultural and linguistic adaptability in information technology products

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 17465-2:2015

Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 2: Guidelines for standards documents

Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 2: Guidelines for standards documents

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 17465-3:2015

Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 3: Release procedures for standards documents

Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 3: Release procedures for standards documents

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 22100-3:2016

Safety of machinery -- Relationship with ISO 12100 -- Part 3: Implementation of ergonomic principles in safety standards

Safety of machinery -- Relationship with ISO 12100 -- Part 3: Implementation of ergonomic principles in safety standards

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline 

ISO/TR 22411:2008

Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities

Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 176,17 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! IWA 30-1:2019

Competence of standards professionals -- Part 1: In companies

Competence of standards professionals -- Part 1: In companies

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! IWA 30-2:2019

Competence of standards professionals -- Part 2: In standards-related organizations

Competence of standards professionals -- Part 2: In standards-related organizations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR

Kokku: 55

Kliendiuuring Koolitus_17025