Esileht»E-pood»Rahandus. Pangandus. Rahandussüsteemid. Kindlustus

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 03 TEENUSED. ETTEVÕTTE ORGANISEERIMINE, JUHTIMINE JA KVALITEET. HALDUS. TRANSPORT. SOTSIOLOOGIA
    1. 03.060 Rahandus. Pangandus. Rahandussüsteemid. Kindlustus
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-1:2010

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise üldised alused

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.12.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-1:2015

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.12.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-10:2013

Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus

Property valuation - Part 10: Data collection and analysis, property inspection

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
02.05.2019
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-10:2019

Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus

Property valuation - Part 10: Data collection and analysis, property inspection

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.05.2019
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-11:2009

Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod

Property valuation - Part 11: Sales Comparison Approach

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
07.11.2014
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-11:2014

Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod

Property valuation - Part 11: Sales Comparison Approach

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
07.11.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-12:2010

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil

Property valuation - Part 12: Valuation for Compensation

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
02.03.2016
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-12:2016

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil

Property valuation - Part 12: Valuation for Compensation

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.03.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-13:2011

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel

Property Valuation - Part 13: Consideration of environmental risks, land use restrictions and nature protection in property valuation

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
01.11.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-13:2016

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel

Property valuation - Part 13: Consideration of environmental quality, land use restrictions and nature protection in property valuation

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
01.11.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-2:2010

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid

Property valuation - Part 2: Types of Properties

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.12.2015
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-2:2015

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid

Property valuation - Part 2: Types of Properties

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.12.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-3:2010

Vara hindamine. Osa 3: Väärtuse liigid

Property valuation - Part 3: Valuation Bases

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.12.2015
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-3:2015

Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused

Property valuation - Part 3: Valuation Bases

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.12.2015
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-4:2010

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.12.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-4:2015

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.12.2015
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-5:2010

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil

Property valuation - Part 5: Valuation for Financial Reporting

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
02.03.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-5:2016

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil

Property valuation - Part 5: Valuation for Financial Reporting

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.03.2016
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-6:2011

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil

Property valuation - Part 6: Valuation for lending purposes

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.01.2017
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-6:2016

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil

Property valuation - Part 6: Valuation for lending purposes

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.01.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-7:2011

Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus

Property valuation - Part 7: Reviewing of valuations

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
01.11.2016
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-7:2016

Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus

Property valuation - Part 7: Reviewing of valuations

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
01.11.2016
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-8:2012

Vara hindamine. Osa 8: Kulumeetod

Property valuation - Part 8: Cost approach

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
15.02.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-8:2018

Vara hindamine. Osa 8: Kulu- ja jäägimeetod

Property Valuation - Part 8: Cost and Residual Approach

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
15.02.2018
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-9:2012

Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod

Property valuation - Part 9: Income Approach

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
15.02.2018
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 875-9:2018

Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod

Property valuation - Part 9: Income Approach

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
15.02.2018
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 876:2004

Kontonumbrid

Bank account numbers

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
02.03.2016
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 876:2016

Kontonumbrid

Bank account numbers

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.03.2016
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 911:2011

Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu

Voluntary professional indemnity guidelines for consulting engineering

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
16.10.2018
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 911:2018

Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu

Voluntary professional indemnity guidelines for consulting engineering

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
16.10.2018
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 923:2014

Eesti e-arve profiil

Estonian e-invoice profile

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2014
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 923:2014/AC:2017

Eesti e-arve profiil

Estonian e-invoice profile

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO/TR 13569:2006

Rahandusteenused. Infoturbe suunised

Financial services — Information security guidelines

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.12.2019
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10383:2012

Securities and related financial instruments -- Codes for exchanges and market identification (MIC)

Securities and related financial instruments -- Codes for exchanges and market identification (MIC)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10962:2019

Securities and related financial instruments -- Classification of financial instruments (CFI) code

Securities and related financial instruments -- Classification of financial instruments (CFI) code

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11649:2009

Financial services -- Core banking -- Structured creditor reference to remittance information

Financial services -- Core banking -- Structured creditor reference to remittance information

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 12812-1:2017

Core banking -- Mobile financial services -- Part 1: General framework

Core banking -- Mobile financial services -- Part 1: General framework

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 13616-1:2007

Financial services - International bank account number (IBAN) -- Part 1: Structure of the IBAN

Financial services - International bank account number (IBAN) -- Part 1: Structure of the IBAN

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 13616-2:2007

Financial services - International bank account number (IBAN) -- Part 2: Role and responsibilities of the Registration Authority

Financial services - International bank account number (IBAN) -- Part 2: Role and responsibilities of the Registration Authority

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15022-1:1999

Securities -- Scheme for messages (Data Field Dictionary) -- Part 1: Data field and message design rules and guidelines

Securities -- Scheme for messages (Data Field Dictionary) -- Part 1: Data field and message design rules and guidelines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15022-1:1999/Cor 1:1999

.

.

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15022-2:1999

Securities -- Scheme for messages (Data Field Dictionary) -- Part 2: Maintenance of the Data Field Dictionary and Catalogue of Messages

Securities -- Scheme for messages (Data Field Dictionary) -- Part 2: Maintenance of the Data Field Dictionary and Catalogue of Messages

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15022-2:1999/Cor 1:1999

.

.

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17442:2019

Financial services -- Legal entity identifier (LEI)

Financial services -- Legal entity identifier (LEI)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 18774:2015

Securities and related financial instruments -- Financial Instrument Short Name (FISN)

Securities and related financial instruments -- Financial Instrument Short Name (FISN)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 19092:2008

Financial services -- Biometrics -- Security framework

Financial services -- Biometrics -- Security framework

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline 

ISO 20022-1:2013

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 1: Metamodel

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 1: Metamodel

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 176,17 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20022-2:2013

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 2: UML profile

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 2: UML profile

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20022-3:2013

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 3: Modelling

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 3: Modelling

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20022-4:2013

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 4: XML Schema generation

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 4: XML Schema generation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20022-5:2013

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 5: Reverse engineering

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 5: Reverse engineering

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20022-6:2013

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20022-7:2013

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 7: Registration

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 7: Registration

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20022-8:2013

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 8: ASN.1 generation

Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 8: ASN.1 generation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20275:2017

Financial services -- Entity legal forms (ELF)

Financial services -- Entity legal forms (ELF)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 22222:2005

Personal financial planning -- Requirements for personal financial planners

Personal financial planning -- Requirements for personal financial planners

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 22307:2008

Financial services -- Privacy impact assessment

Financial services -- Privacy impact assessment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 4217:2015

Codes for the representation of currencies

Codes for the representation of currencies

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6166:2013

Securities and related financial instruments -- International securities identification numbering system (ISIN)

Securities and related financial instruments -- International securities identification numbering system (ISIN)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 8532:1995

Securities -- Format for transmission of certificate numbers

Securities -- Format for transmission of certificate numbers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9019:1995

Securities -- Numbering of certificates

Securities -- Numbering of certificates

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9362:2014

Banking -- Banking telecommunication messages -- Business identifier code (BIC)

Banking -- Banking telecommunication messages -- Business identifier code (BIC)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 14742:2010

Financial services -- Recommendations on cryptographic algorithms and their use

Financial services -- Recommendations on cryptographic algorithms and their use

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 21797:2019

Reference data for financial services -- Overview of identification of financial instruments

Reference data for financial services -- Overview of identification of financial instruments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 21941:2017

Financial services -- Third-party payment service providers

Financial services -- Third-party payment service providers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 12812-2:2017

Core banking -- Mobile financial services -- Part 2: Security and data protection for mobile financial services

Core banking -- Mobile financial services -- Part 2: Security and data protection for mobile financial services

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 12812-3:2017

Core banking -- Mobile financial services -- Part 3: Financial application lifecycle management

Core banking -- Mobile financial services -- Part 3: Financial application lifecycle management

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 12812-4:2017

Core banking -- Mobile financial services -- Part 4: Mobile payments-to-persons

Core banking -- Mobile financial services -- Part 4: Mobile payments-to-persons

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 12812-5:2017

Core banking -- Mobile financial services -- Part 5: Mobile payments to businesses

Core banking -- Mobile financial services -- Part 5: Mobile payments to businesses

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR

Kokku: 69

ISO 45001 Koolitus_17025