Esileht»E-pood»Kvaliteedijuhtimine ja -tagamine

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 03 TEENUSED. ETTEVÕTTE ORGANISEERIMINE, JUHTIMINE JA KVALITEET. HALDUS. TRANSPORT. SOTSIOLOOGIA
    1. 03.120 Kvaliteet
      1. 03.120.10 Kvaliteedijuhtimine ja -tagamine
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10002:2005/AC:2010

Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides

Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtetu
alates
04.08.2014
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10002:2015

Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides

Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations (ISO 10002:2014)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
01.11.2019
23,83 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10002:2015/AC:2017

Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations (ISO 10002:2014)

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu
alates
01.11.2019
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10002:2019

Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations (ISO 10002:2018)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2019
21,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10003:2009

Kvaliteedijuhtimine. Kliendi rahulolu. Juhised organisatsiooniväliste vaidluste lahendamiseks

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
16.09.2019
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10003:2019

Kvaliteedijuhtimine. Kliendi rahulolu. Juhised organisatsiooniväliste vaidluste lahendamiseks

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations (ISO 10003:2018, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.09.2019
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10004:2013

Kvaliteedijuhtimine. Kliendi rahulolu. Juhised kliendi rahulolu seireks ja mõõtmiseks

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring (ISO 10004:2012)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
16.09.2019
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10004:2019

Kvaliteedijuhtimine. Kliendi rahulolu. Juhised seireks ja mõõtmiseks

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring (ISO 10004:2018, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.09.2019
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10005:2008

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised kvaliteediplaanidele

Quality management systems - Guidelines for quality plans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.09.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10006:2008

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised projektide kvaliteedijuhtimiseks

Quality management systems - Guidelines for quality management in projects

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.12.2018
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10006:2018

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised kvaliteedijuhtimiseks projektides

Quality management systems - Guidelines for quality management in projects (ISO 10006:2017, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2018
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10007:2009

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks

Quality management systems - Guidelines for configuration management

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.11.2017
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10007:2017

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks

Quality management systems - Guidelines for configuration management (ISO 10007:2017)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2017
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10013:1996

Kvaliteedikäsiraamatu koostamise juhised

Guidelines for developing quality manuals

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
09.09.2004
19,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10014:2007

Kvaliteedijuhtimine - juhised rahaliste ja majanduslike hüvede saavutamiseks.

Quality management- Guidelines for realizing financial and economic benefits

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2007
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10015:2008

Kvaliteedijuhtimine. Juhised koolitusele

Quality management - Guidelines for training

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2008
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10019:2008

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised kvaliteedijuhtimissüsteemi konsultantide valimiseks ja nende teenuste kasutamiseks

Quality management systems - Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2008
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 18091:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses

Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government (ISO 18091:2014)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.04.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 9000-2:1997

Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteeditagamise standardid. Osa 2: Üldjuhised standardite ISO 9001, ISO 9002 ja ISO 9003 rakendamiseks

Quality management and quality assurance standards - Part 2: Generic guidelines for the application of ISO 9001, ISO 9002 and ISO 9003

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtetu
alates
01.06.2001
26,43 EUR
Paberkandjal 

EVS-ISO 9000-4:1998

Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteeditagamise standardid. Osa 4: Juhised usaldatavusprogrammi juhtimiseks

Quality management and quality assurance standards - Part 4: Guide to dependability programme management

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtetu
alates
01.06.2001
14,69 EUR
ISO 45001 ISO 14971