Esileht»E-pood»Meditsiinivarustus üldiselt

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 11 TERVISEHOOLDUS
    1. 11.040 Meditsiinivarustus
      1. 11.040.01 Meditsiinivarustus üldiselt
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61847:2002

Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics

Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2002
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 724:1999

Suunised mitteaktiivset meditsiinitehnikat käsitlevate standardite EN 29001 ja 46001 ning EN 29002 ja EN 46002 rakendamiseks.

Guidance on the application of EN 29001 and 46001 and of EN 29002 and EN 46002 for non-active medical devices

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu 15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 80001-1:2011

Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmeid sisaldavates IT-võrkudes. Osa 1: Rollid, vastutus ja tegevused

Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.04.2011
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 80601-2-35:2010/A1:2016

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-35: Erinõuded meditsiinilises kasutuses soojendustekkide, -patjade ja –madratsite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 80601-2-60:2015

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-60: Erinõuded hambaravis kasutatavate seadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.06.2015
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 980:2000/A2:2002

Meditsiiniseadmete märgistamiseks kasutatavad graafilised sümbolid. MUUDATUS 2

Graphical symbols for use in the labelling of medical devices - AMENDMENT 2

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
01.06.2003
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN IEC 60601-2-75:2019

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-75: Erinõuded valgusraviseadme ja valgusdiagnostikaseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical Electrical Equipment - Part 2-75: Particular requirements for the basic safety and essential performance of photodynamic therapy and photodynamic diagnosis equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2019
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-10:1999

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 10: Ärrituse ja hilise ülitundlikkuse katsed

Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and sensitization

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.12.2002
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-7:1999

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization rediduals

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
09.01.2009
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11197:2009

Meditsiinilised toiteseadmed

Medical supply units

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2016
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2012

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2016
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2012/AC:2012

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes - Technical Corrigendum 1 (ISO 13485:2003+Cor 1:2009)

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtetu
alates
02.03.2016
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016/AC:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016/AC:2018

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14971:2012

Meditsiiniseadmed. Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.01.2020
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14971:2019

Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.01.2020
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15195:2004

Laborimeditsiin. Nõuded võrdlusmõõtmisi teostavatele laboritele

Laboratory medicine - Requirements for reference measurement laboratories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2019
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15223-1:2012

Meditsiiniseadmed. Sümbolid, mida kasutatakse meditsiinseadme ja/või pakendi märgistuses ning muus kaasuvas teabes. Osa 1: Üldnõuded (ISO 15223-1:2012)

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.01.2017
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15223-1:2016

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
15,40 EUR
Koolitus ISO 10002 ISO 14971