Esileht»E-pood»Laboratoorne meditsiin

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

 1. 11 TERVISEHOOLDUS
  1. 11.100 Laboratoorne meditsiin
   1. 11.100.01 Laboratoorne meditsiin üldiselt
   2. 11.100.10 In vitro diagnostikasüsteemid
   3. 11.100.20 Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine
   4. 11.100.30 Vere- ja uriinianalüüsid
   5. 11.100.99 Muud laboratoorse meditsiiniga seotud standardid
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12286:1999

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Bioloogilise päritoluga proovide koguste mõõtmine. Etalon-mõõtmistoimingute esitamine

In vitro diagnostic medical devices - Measurements of quantities in samples of biological origin - Presentation of reference measurement procedures

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.11.2009
10,90 EUR
Paberkandjal 

EVS-EN 12286:1999/A1:2000

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Bioloogilise päritoluga proovide koguste mõõtmine. Etalon-mõõtmistoimingute esitamine

In vitro diagnostic medical devices - Measurements of quantities in samples of biological origin - Presentation of reference measurement procedures - AMENDMENT

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
06.11.2009
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12287:2000

Väljaspool organismi (katseklaasis) toimuva protsessi diagnostiline meditsiiniaparatuur. Koguste mõõtmine bioloogilise algmaterjali proovides. Etalonainete kirjeldus

Measurement of quantities in sampels of biological origin - Description of reference materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.11.2009
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12376:2001

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.05.2013
10,90 EUR
Paberkandjal 

EVS-EN 13503-5:2001

Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility (ISO 11979-5:1999, modified)

Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility (ISO 11979-5:1999, modified)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
08.08.2006
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13532:2002

Üldnõuded in vitro diagnostilistele enesekontrolli meditsiiniseadmetele

General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13612:2002

In vitro diagnostiliste seadmete jõudluse hindamine

Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13641:2002

In vitro diagnostiliste reaktiividega seotud infektsiooniriski kõrvaldamine või vähendamine

Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13975:2003

Diagnostiliste in vitro meditsiiniseadmete vastuvõtul teostatava testimise osaks olevad proovivõtumeetodid. Statistilised aspektid

Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.05.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14136:2004

Väliste kvaliteedihindamissüsteemide kasutamine in vitro diagnostiliste kontrollimisprotseduuride toimimisnäitajate hindamisel

Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2004
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14254:2004

In vitro meditsiinilised diagnostikaseadmed. Ühekordselt kasutatavad anumad verest erinevate proovide võtmiseks inimestelt

In vitro diagnostic medical devices - Single-use receptacles for the collection of specimens, other than blood, from humans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.10.2004
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1658:1999

Nõuded in vitro kasutatavate diagnostiliste instrumentide märgistamisele

Requirements for marking of in vitro diagnostic instruments

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
10.08.2005
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 829:1999

In vitro kasutatavad diagnostikasüsteemid. Pakendid meditsiiniliste ja bioloogiliste proovide transportimiseks. Nõuded, katsed

In-vitro diagnostic systems - Transport packages for medical and biological specimens - Requirements, tests

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
10.08.2005
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 928:1999

In vitro kasutatavad diagnostikasüsteemid. Juhend standardite EN 29001 ja EN 46001 ning standardite EN 29002 ja EN 46002 rakendamiseks in vitro kasutatavate meditsiinivahendite korral

In vitro diagnostic systems - Guidance on the application of EN 29001 and EN 46001 and of EN 29002 and EN 46002 for in vitro diagnostic medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.10.2014
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-14:2002

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 14: Keraamika lagusaaduste identifitseerimine ja kvantifitseerimine

Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.08.2009
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-15:2001

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 15: Metallide ja sulamite lagusaaduste identifitseerimine ja kvantifitseerimine

Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.08.2009
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-17:2003

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 17: Aine eraldumise lubatud piirmäärade kehtestamine (ISO 10993-17:2002)

Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.08.2009
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-2:1999

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 2: Nõuded loomade heaolule

Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.09.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-2:2006

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 2: Nõuded loomade heaolule

Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.09.2006
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-5:1999

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 5: Katsed tsütotoksilisuse hindamiseks - in vitro meetodid

Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for cytotoxicity - in vitro methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.08.2009
7,38 EUR

Kokku: 28|Kuva kõiki

ISO 45001 ISO 14971