Esileht»E-pood»Vee keemilise koostise määramine

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 13 KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE. OHUTUS
    1. 13.060 Vee kvaliteet
      1. 13.060.50 Vee keemilise koostise määramine
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TS 16692:2015

Vee kvaliteet. Tributüültina (TBT) määramine vee koguproovides, kasutades tahke faasi ekstraktsiooni (SPE) ja gaasikromatograafiat kolmekordse kvadrupool massispektromeetriga

Water quality - Determination of tributyltin (TBT) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE disks and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TS 16800:2015

Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods

Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2016
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1189:2000

Vee kvaliteet. Fosfori määramine. Ammooniummolübdaat-spektromeetriline meetod

Water quality - Determination of phosporus - Ammonium molybdate spectrometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
12.10.2004
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12260:2003

Water quality - Determination of nitrogen - Determination of bound nitrogen (TN sub b), following oxidation to nitrogen oxides

Water quality - Determination of nitrogen - Determination of bound nitrogen (TN sub b), following oxidation to nitrogen oxides

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1233:1999

Vee kvaliteet. Kroomisisalduse määramine. Aatomabsorptsioon-spektromeetrilised meetodid

Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12338:1999

Vee kvaliteet. Elavhõbedasisalduse määramine. Amalgaamimisega rikastusmeetodid

Water quality - Determination of mercury - Enrichment methods by amalgamation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.06.2012
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12918:2000

Water quality - Determination of parathion, parathion-methyl and some other organophosphorus compounds in water by dichloromethane and gas chromatographic analysis

Water quality - Determination of parathion, parathion-methyl and some other organophosphorus compounds in water by dichloromethane and gas chromatographic analysis

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13506:2002

Water quality - Determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry

Water quality - Determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.03.2008
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13577:2007

Chemical attack on concrete - Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete - Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.06.2007
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1484:1999

Vee analüüs. Juhised üldorgaanilise süsiniku (TOC) ja lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) määramiseks

Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1485:1999

Vee kvaliteet. Adsorbeeritavates orgaanilistes ühendites sisalduvate halogeenide (AOX) sisalduse määramine

Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2005
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 16691:2015

Vee kvaliteet. Mitmete polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) määramine vee koguproovides, kasutades tahke faasi ekstraktsiooni (SPE) ja gaasikromatograafiat massispektromeetrilise detekteerimisega (GC-MS)

Water quality - Determination of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 16693:2015

Vee kvaliteet. Kloororgaaniliste pestitsiidide (OCP) määramine vee koguproovides, kasutades tahke faasi ekstraktsiooni (SPE) ja gaasikromatograafiat massispektromeetrilise detekteerimisega (GC-MS)

Water quality - Determination of organochlorine pesticides (OCP) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 16694:2015

Vee kvaliteet. Mitmete polübroomitud difenüüleetrite (PBDE) määramine vee koguproovides, kasutades tahke faasi ekstraktsiooni (SPE) ja gaasikromatograafiat massispektromeetrilise detekteerimisega (GC-MS)

Water quality - Determination of selected polybrominated diphenly ether (PBDE) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1899-1:1999

Vee kvaliteet - Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast - Osa 1: Meetod, kus kasutatakse lahjendamist ja idukristalli sisseviimist koos allüültiokarbamiidi lisamisega

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO 5815:1989, modified)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.12.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1899-2:1999

Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast.Osa 2: Meetod lahjendamata proovide jaoks

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 2: Method for undiluted samples (ISO 5815:1989, modified)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25663:1999

Vee kvaliteet - Lämmastikusisalduse määramine Kjeldahli meetodil - Meetod pärast seleeniga mineraliseerimist

Water quality - Determination of Kjeldahl nitrogen - Method after mineralization with selenium

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25667-1:2005

Vee kvaliteet. Proovi võtmine. Osa 1: Proovivõtmise programmide koostamisjuhised

Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.02.2007
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25667-2:2005

Vee kvaliteet. Proovivõtmine. Osa 2: Proovivõtmistehnikate juhised

Water quality - Sampling - Part 2: Guidance on sampling techniques

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25813:1999

Vee kvaliteet. Lahustunud hapniku sisalduse määramine. Jodomeetriline meetod

Water quality - Determination of dissolved oxygen - Lodometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
5,62 EUR

Kokku: 243|Kuva kõiki

ISO 14971 Koolitus ISO 10002