Esileht»E-pood»Vee keemilise koostise määramine

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 13 KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE. OHUTUS
    1. 13.060 Vee kvaliteet
      1. 13.060.50 Vee keemilise koostise määramine
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TS 16692:2015

Vee kvaliteet. Tributüültina (TBT) määramine vee koguproovides, kasutades tahke faasi ekstraktsiooni (SPE) ja gaasikromatograafiat kolmekordse kvadrupool massispektromeetriga

Water quality - Determination of tributyltin (TBT) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE disks and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TS 16800:2015

Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods

Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2016
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1189:2000

Vee kvaliteet. Fosfori määramine. Ammooniummolübdaat-spektromeetriline meetod

Water quality - Determination of phosporus - Ammonium molybdate spectrometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
12.10.2004
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12260:2003

Water quality - Determination of nitrogen - Determination of bound nitrogen (TN sub b), following oxidation to nitrogen oxides

Water quality - Determination of nitrogen - Determination of bound nitrogen (TN sub b), following oxidation to nitrogen oxides

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1233:1999

Vee kvaliteet. Kroomisisalduse määramine. Aatomabsorptsioon-spektromeetrilised meetodid

Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12338:1999

Vee kvaliteet. Elavhõbedasisalduse määramine. Amalgaamimisega rikastusmeetodid

Water quality - Determination of mercury - Enrichment methods by amalgamation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.06.2012
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12918:2000

Water quality - Determination of parathion, parathion-methyl and some other organophosphorus compounds in water by dichloromethane and gas chromatographic analysis

Water quality - Determination of parathion, parathion-methyl and some other organophosphorus compounds in water by dichloromethane and gas chromatographic analysis

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13506:2002

Water quality - Determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry

Water quality - Determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.03.2008
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13577:2007

Chemical attack on concrete - Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete - Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.06.2007
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1484:1999

Vee analüüs. Juhised üldorgaanilise süsiniku (TOC) ja lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) määramiseks

Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1485:1999

Vee kvaliteet. Adsorbeeritavates orgaanilistes ühendites sisalduvate halogeenide (AOX) sisalduse määramine

Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2005
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 16691:2015

Vee kvaliteet. Mitmete polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) määramine vee koguproovides, kasutades tahke faasi ekstraktsiooni (SPE) ja gaasikromatograafiat massispektromeetrilise detekteerimisega (GC-MS)

Water quality - Determination of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 16693:2015

Vee kvaliteet. Kloororgaaniliste pestitsiidide (OCP) määramine vee koguproovides, kasutades tahke faasi ekstraktsiooni (SPE) ja gaasikromatograafiat massispektromeetrilise detekteerimisega (GC-MS)

Water quality - Determination of organochlorine pesticides (OCP) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 16694:2015

Vee kvaliteet. Mitmete polübroomitud difenüüleetrite (PBDE) määramine vee koguproovides, kasutades tahke faasi ekstraktsiooni (SPE) ja gaasikromatograafiat massispektromeetrilise detekteerimisega (GC-MS)

Water quality - Determination of selected polybrominated diphenly ether (PBDE) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1899-1:1999

Vee kvaliteet - Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast - Osa 1: Meetod, kus kasutatakse lahjendamist ja idukristalli sisseviimist koos allüültiokarbamiidi lisamisega

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO 5815:1989, modified)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.12.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1899-2:1999

Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast.Osa 2: Meetod lahjendamata proovide jaoks

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 2: Method for undiluted samples (ISO 5815:1989, modified)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25663:1999

Vee kvaliteet - Lämmastikusisalduse määramine Kjeldahli meetodil - Meetod pärast seleeniga mineraliseerimist

Water quality - Determination of Kjeldahl nitrogen - Method after mineralization with selenium

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25667-1:2005

Vee kvaliteet. Proovi võtmine. Osa 1: Proovivõtmise programmide koostamisjuhised

Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.02.2007
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25667-2:2005

Vee kvaliteet. Proovivõtmine. Osa 2: Proovivõtmistehnikate juhised

Water quality - Sampling - Part 2: Guidance on sampling techniques

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25813:1999

Vee kvaliteet. Lahustunud hapniku sisalduse määramine. Jodomeetriline meetod

Water quality - Determination of dissolved oxygen - Lodometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 25814:1999

Vee kvaliteet. Lahustunud hapniku sisalduse määramine. Elektrokeemiline analüüsimeetod

Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.11.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 26595:1999

Vee kvaliteet. Arseeni üldsisalduse määramine. Hõbedietüülditiokarbamaat-spektrofotomeetriline meetod

Water quality - Determination of total arsenic - Silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2012
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 26777:2008

Vee kvaliteet. Nitriti sisalduse määramine. Molekulaar-absorptsioon-spektromeetriline meetod

Water quality - Determination of nitrite - Molecular absorption spectrometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2008
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 903:1999

Vee kvaliteet. Anioonaktiivsete ainete sisalduse määramine metüleensinise indeksi, MBAS-i mõõtmise teel

Water quality. Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index MBAS

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10301:1999

Vee kvaliteet. Kergeltlenduvate halogeenitud süsivesinike sisalduse määramine. Gaaskromatograafilised meetodid

Water quality - Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons - Gas-chromatographic methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10304-1:1999

Vee kvaliteet. Lahustunud fluoriid-, kloriid-, nitrit-, ortofosfaat-, bromiid-, nitraat- ja sulfaatioonide sisalduse määramine, kasutades ioonvahetus-vedelikkromatograafiat. Osa 1: Meetod madala reostusega vee jaoks

Water quality - Determination of dissolved fluoride, chloride, nitrite, orthophosphate, bromide, nitrate and sulfate ions, using liquid chromatography of ions - Part 1: Method for water with low contamination

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.08.2009
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10304-1:2009

Water quality - Determination of dissolved anions by liquidchromatography of ions - Part 1: Determination of bromide,chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate

Water quality - Determination of dissolved anions by liquidchromatography of ions - Part 1: Determination of bromide,chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10304-2:1999

Vee kvaliteet. Lahustunud anioonide määramine ioonvahetus-vedelikkromatograafiat kasutades. Osa 2: Bromiidi, kloriidi, nitraadi, nitriti, ortofosfaadi ja sulfaadi määramine heitvees

Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromotagraphy of ions - Part 2: Determination of bromide, chloride, nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.08.2009
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10304-3:1999

Vee kvaliteet. Lahustunud anioonide sisalduse määramine ioonvahetus-vedelikkromatograafia abil. Osa 3: Kromaadi, jodiidi, sulfiti, tiotsüanaadi ja tiosulfaadi sisalduse määramine

Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10523:2012

Vee kvaliteet. pH määramine

Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.03.2012
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11206:2013

Water quality - Determination of dissolved bromate - Method using ion chromatography (IC) and post column reaction (PCR) (ISO 11206:2011)

Water quality - Determination of dissolved bromate - Method using ion chromatography (IC) and post column reaction (PCR) (ISO 11206:2011)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.04.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11369:1999

Vee kvaliteet. Valitud taimetöötlusvahendite sisalduse määramine. Meetod, kus kasutatakse üliefektiivset vedelikkromatograafiat koos UV detekteerimisega pärast tahke aine vedelikuga ekstraheerimist

Water quality - Determination of selected plant treatment agents - Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11732:1999

Vee kvaliteet. Ammoniaagilämmastiku sisalduse määramine pidevvooluanalüüsidel (CFA ja FIA) ja spektromeetrilisel detekteerimisel

Water quality - Determination of ammonium nitrogen by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
06.04.2005
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11732:2005

Vee kvaliteet. Ammoniaagilämmastiku sisalduse määramine pidevvooluanalüüsidel (CFA ja FIA) ja spektromeetrilisel detekteerimisel

Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2005
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11885:1999

Vee kvaliteet. 33 elemendi sisalduse määramine induktiivselt sidestatud plasma-aatomemissioonspektroskoopia abil

Water quality - Determination of 33 elements by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.08.2009
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11885:2009

Water quality - Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

Water quality - Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11905-1:2003

Vee kvaliteet. Üldlämmastiku määramine. Osa 1: Oksüdeeriva mineraliseerimise meetod peroksodisulfaadiga

Water quality - Determination of nitrogen - Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11969:1999

Vee kvaliteet. Arseeni sisalduse määramine. Aatomabsorptsioon-spektromeetriline meetod (hüdriidmeetod)

Water quality - Determination of arsenic - Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.11.2014
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 12010:2014

Vee kvaliteet. Lühikese ahelaga polüklooritud alkaanide (SCCP) määramine vees negatiivse keemilise ionisatsiooniga (NCI) gaasikromatograafia-massispektromeetria (GC-MS) meetodil

Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO 12010:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.05.2019
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 12010:2019

Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO 12010:2019)

Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO 12010:2019)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.05.2019
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 12846:2012

Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment (ISO 12846:2012)

Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment (ISO 12846:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2012
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13395:1999

Vee kvaliteet. Nitritis ja nitraadis sisalduva lämmastiku sisalduse ja nende mõlema summa määramine pidevvooluanalüüsil (CFA ja FIA) ja spektromeetrilisel detektsioonil

Water quality - Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14402:2000

Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA)

Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.03.2000
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14403:2002

Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis

Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.09.2012
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14403-1:2012

Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) (ISO 14403-1:2012)

Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) (ISO 14403-1:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14403-2:2012

Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) (ISO 14403-2:2012)

Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) (ISO 14403-2:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15061:2003

Water quality - Determination of dissolved bromate - Method by liquid chromatography of ions

Water quality - Determination of dissolved bromate - Method by liquid chromatography of ions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2003
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15586:2004

Water quality - Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace

Water quality - Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
10.03.2004
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15587-1:2002

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 1: Aqua regia digestion

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 1: Aqua regia digestion

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15587-2:2002

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 2: Nitric acid digestion

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 2: Nitric acid digestion

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15680:2004

Water quality - Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption (ISO 15680:2003)

Water quality - Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption (ISO 15680:2003)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
10.03.2004
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15681-1:2005

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method by flow injection analysis (FIA)

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method by flow injection analysis (FIA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2005
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15681-2:2005

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA)

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
19.12.2018
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15681-2:2018

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO 15681-2:2018)

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO 15681-2:2018)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
19.12.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15682:2002

Water quality - Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or potentiometric detection

Water quality - Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or potentiometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.03.2002
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15913:2003

Water quality - Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization

Water quality - Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2003
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 16264:2004

Water quality - Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and photometric detection

Water quality - Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and photometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2004
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 16265:2012

Water quality - Determination of the methylene blue active substances (MBAS) index - Method using continuous flow analysis (CFA) (ISO 16265:2009)

Water quality - Determination of the methylene blue active substances (MBAS) index - Method using continuous flow analysis (CFA) (ISO 16265:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.03.2012
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 16588:2004

Water quality - Determination of six complexing agents - Gaschromatographic method

Water quality - Determination of six complexing agents - Gaschromatographic method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
10.03.2004
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 16588:2004/A1:2005

Water quality - Determination of six complexing agents - Gaschromatographic method

Water quality - Determination of six complexing agents - Gaschromatographic method

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
10.08.2005
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17294-1:2006

Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine. Osa 1: Üldised juhised

Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 1: General guidelines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.12.2006
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17294-2:2004

Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements

Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.09.2016
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17294-2:2016

Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes (ISO 17294-2:2016)

Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes (ISO 17294-2:2016)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17353:2005

Water quality - Determination of selected organotin compounds - Gas chromatographic method

Water quality - Determination of selected organotin compounds - Gas chromatographic method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2005
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17495:2003

Water quality - Determination of selected nitrophenols - Method by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection

Water quality - Determination of selected nitrophenols - Method by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2003
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17852:2008

Water quality - Determination of mercury - Method using atomic fluorescence spectrometry

Water quality - Determination of mercury - Method using atomic fluorescence spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2008
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17943:2016

Water quality - Determination of volatile organic compounds in water - Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) (ISO 17943:2016)

Water quality - Determination of volatile organic compounds in water - Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) (ISO 17943:2016)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2016
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17993:2004

Water quality - Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Water quality - Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
10.03.2004
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18412:2006

Water quality - Determination of chromium(VI) - Photometric method for weakly contaminated water

Water quality - Determination of chromium(VI) - Photometric method for weakly contaminated water

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18635:2016

Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment, sewage sludge and suspended (particulate) matter - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and electron capture negative ionization (ECNI) (ISO 18635:2016)

Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment, sewage sludge and suspended (particulate) matter - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and electron capture negative ionization (ECNI) (ISO 18635:2016)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18856:2005

Water quality - Determination of selected phthalates using gas chromatography/mass spectrometry

Water quality - Determination of selected phthalates using gas chromatography/mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2005
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18857-1:2006

Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection

Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18857-2:2011

Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 2: Gas chromatographic-mass spectrometric determination of alkylphenols, their ethoxylates and bisphenol A in non-filtered samples following solid-phase extraction and derivatisation (ISO 18857-2:2009)

Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 2: Gas chromatographic-mass spectrometric determination of alkylphenols, their ethoxylates and bisphenol A in non-filtered samples following solid-phase extraction and derivatisation (ISO 18857-2:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 19340:2017

Water quality - Determination of dissolved perchlorate - Method using ion chromatography (IC) (ISO 19340:2017)

Water quality - Determination of dissolved perchlorate - Method using ion chromatography (IC) (ISO 19340:2017)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
18.12.2017
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21253-1:2019

Water quality - Multi-compound class methods - Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry (ISO 21253-1:2019)

Water quality - Multi-compound class methods - Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry (ISO 21253-1:2019)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
15.10.2019
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21253-2:2019

Water quality - Multi-compound class methods - Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method (ISO 21253-2:2019)

Water quality - Multi-compound class methods - Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method (ISO 21253-2:2019)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
15.10.2019
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22032:2009

Water quality - Determination of selected polybrominateddiphenyl ethers in sediment and sewage sludge - Method usingextraction and gas chromatography/mass spectrometry

Water quality - Determination of selected polybrominateddiphenyl ethers in sediment and sewage sludge - Method usingextraction and gas chromatography/mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22478:2006

Water quality - Determination of certain explosives and related compounds - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection

Water quality - Determination of certain explosives and related compounds - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2006
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 23631:2006

Water quality - Determination of dalapon, trichloroacetic acid and selected haloacetic acids - Method using gas chromatography (GC-ECD and/or GC-MS detection) after liquidliquid extraction and derivatization

Water quality - Determination of dalapon, trichloroacetic acid and selected haloacetic acids - Method using gas chromatography (GC-ECD and/or GC-MS detection) after liquidliquid extraction and derivatization

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2006
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 23631:2006/AC:2007

Water quality - Determination of dalapon, trichloroacetic acid and selected haloacetic acids - Method using gas chromatography (GC-ECD and/or GCMS detection) after liquid-liquid extraction and derivatization

Water quality - Determination of dalapon, trichloroacetic acid and selected haloacetic acids - Method using gas chromatography (GC-ECD and/or GCMS detection) after liquid-liquid extraction and derivatization

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.10.2007
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 23913:2009

Water quality - Determination of chromium(VI) - Method using flow analysis (FIA and CFA) and spectrometric detection

Water quality - Determination of chromium(VI) - Method using flow analysis (FIA and CFA) and spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 27108:2013

Water quality - Determination of selected plant treatment agents and biocide products - Method using solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) (ISO 27108:2010)

Water quality - Determination of selected plant treatment agents and biocide products - Method using solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) (ISO 27108:2010)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2013
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5814:2012

Vee kvaliteet. Lahustunud hapniku sisalduse määramine. Elektrokeemiline analüüsimeetod (ISO 5814:2012)

Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method (ISO 5814:2012)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2012
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5815-1:2019

Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 1: Lahjendus- ja külvimeetod allüültiokarbamiidi lisamisega

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO 5815-1:2019)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.12.2019
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5961:1999

Vee kvaliteet. Kaadmiumisisalduse määramine aatomabsorptsioon-spektromeetria abil

Water quality - Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 6468:1999

Vee kvaliteet. Mõnede kloororgaaniliste insektitsiidide, polüklorobifenüülide ja klorobenseenide sisalduse määramine. Gaasikromatograafiline meetod pärast vedeliku vedelikuga ekstraheerimist

Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes - Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 6878:2004

Vee kvaliteet. Fosfaadi määramine. Ammoonium molübdaadi spektrofotomeetriline meetod

Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
12.10.2004
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7393-2:2018

Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 2: Colorimetric method using N,N-dialkyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes (ISO 7393-2:2017)

Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 2: Colorimetric method using N,N-dialkyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes (ISO 7393-2:2017)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
15.02.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8467:1999

Vee kvaliteet. Permanganaatarvu määramine

Water quality - Determination of permanganate index

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9377-2:2001

Water quality - Determination of hydrocarbon oil index - Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography

Water quality - Determination of hydrocarbon oil index - Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9562:2004

Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9963-1:1999

Vee kvaliteet. Leeliselisuse määramine. Osa 1: Üld- ja segaleeliselisuse määramine

Water quality - Determination of alkalinity - Part 1: Determination of total and composite alkalinity

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9963-2:1999

Vee kvaliteet. Leeliselisuse määramine. Osa 2: Karbonaatse leeliselisuse määramine

Water quality - Determination of alkalinity - Part 2: Determination of carbonate alkalinity

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5667-5:2002

Water quality - Sampling - Part 5: Guidance on sampling of drinking water and water used for food and beverage processing

Water quality - Sampling - Part 5: Guidance on sampling of drinking water and water used for food and beverage processing

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
08.10.2007
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 6058:2017

Vee kvaliteet. Kaltsiumisisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel

Water quality - Determination of calcium content - EDTA titrimetric method (ISO 6058:1984)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 6059:2017

Vee kvaliteet. Kaltsiumi ja magneesiumi summaarse sisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel

Water quality - Determination of the sum of calcium and magnesium - EDTA titrimetric method (ISO 6059:1984)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 7890-3:2017

Vee kvaliteet. Nitraadi määramine. Osa 3: Spektromeetriline meetod sulfosalitsüülhappega

Water quality - Determination of nitrate - Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid (ISO 7890-3:1988)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 7890-3:2017/AC:2018

Vee kvaliteet. Nitraadi määramine. Osa 3: Spektromeetriline meetod sulfosalitsüülhappega

Water quality - Determination of nitrate - Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid

Vaata / Osta

Eesti
Kehtiv
alates
16.03.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10260:1992

Water quality -- Measurement of biochemical parameters -- Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

Water quality -- Measurement of biochemical parameters -- Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10301:1997

Water quality -- Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons -- Gas-chromatographic methods

Water quality -- Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons -- Gas-chromatographic methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10304-1:2007

Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate

Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10304-3:1997

Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate

Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10304-4:1997

Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination

Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10359-1:1992

Water quality -- Determination of fluoride -- Part 1: Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water

Water quality -- Determination of fluoride -- Part 1: Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10359-2:1994

Water quality -- Determination of fluoride -- Part 2: Determination of inorganically bound total fluoride after digestion and distillation

Water quality -- Determination of fluoride -- Part 2: Determination of inorganically bound total fluoride after digestion and distillation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10523:2008

Water quality -- Determination of pH

Water quality -- Determination of pH

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10530:1992

Water quality -- Determination of dissolved sulfide -- Photometric method using methylene blue

Water quality -- Determination of dissolved sulfide -- Photometric method using methylene blue

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10566:1994

Water quality -- Determination of aluminium -- Spectrometric method using pyrocatechol violet

Water quality -- Determination of aluminium -- Spectrometric method using pyrocatechol violet

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10695:2000

Water quality -- Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds -- Gas chromatographic methods

Water quality -- Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds -- Gas chromatographic methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11083:1994

Water quality -- Determination of chromium(VI) -- Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide

Water quality -- Determination of chromium(VI) -- Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11206:2011

Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method using ion chromatography (IC) and post column reaction (PCR)

Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method using ion chromatography (IC) and post column reaction (PCR)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11349:2010

Water quality -- Determination of low-volatility lipophilic substances -- Gravimetric method

Water quality -- Determination of low-volatility lipophilic substances -- Gravimetric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11369:1997

Water quality -- Determination of selected plant treatment agents -- Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction

Water quality -- Determination of selected plant treatment agents -- Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11423-1:1997

Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 1: Head-space gas chromatographic method

Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 1: Head-space gas chromatographic method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11423-2:1997

Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 2: Method using extraction and gas chromatography

Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 2: Method using extraction and gas chromatography

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11732:2005

Water quality -- Determination of ammonium nitrogen -- Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Water quality -- Determination of ammonium nitrogen -- Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11885:2007

Water quality -- Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

Water quality -- Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11905-1:1997

Water quality -- Determination of nitrogen -- Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate

Water quality -- Determination of nitrogen -- Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 12010:2019

Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI)

Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 12020:1997

Water quality -- Determination of aluminium -- Atomic absorption spectrometric methods

Water quality -- Determination of aluminium -- Atomic absorption spectrometric methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 12846:2012

Water quality -- Determination of mercury -- Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment

Water quality -- Determination of mercury -- Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 13358:1997

Water quality -- Determination of easily released sulfide

Water quality -- Determination of easily released sulfide

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 13395:1996

Water quality -- Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Water quality -- Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 14402:1999

Water quality -- Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA)

Water quality -- Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 14403-1:2012

Water quality -- Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method using flow injection analysis (FIA)

Water quality -- Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method using flow injection analysis (FIA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 14403-2:2012

Water quality -- Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA)

Water quality -- Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 14911:1998

Water quality -- Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography -- Method for water and waste water

Water quality -- Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography -- Method for water and waste water

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15061:2001

Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method by liquid chromatography of ions

Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method by liquid chromatography of ions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15089:2000

Water quality -- Guidelines for selective immunoassays for the determination of plant treatment and pesticide agents

Water quality -- Guidelines for selective immunoassays for the determination of plant treatment and pesticide agents

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15586:2003

Water quality -- Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace

Water quality -- Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15587-1:2002

Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 1: Aqua regia digestion

Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 1: Aqua regia digestion

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15587-2:2002

Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 2: Nitric acid digestion

Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 2: Nitric acid digestion

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15680:2003

Water quality -- Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption

Water quality -- Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15681-1:2003

Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method by flow injection analysis (FIA)

Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method by flow injection analysis (FIA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15681-2:2018

Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA)

Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15682:2000

Water quality -- Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or potentiometric detection

Water quality -- Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or potentiometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15705:2002

Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) -- Small-scale sealed-tube method

Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) -- Small-scale sealed-tube method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15913:2000

Water quality -- Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization

Water quality -- Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 15923-1:2013

Water quality -- Determination of selected parameters by discrete analysis systems -- Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection

Water quality -- Determination of selected parameters by discrete analysis systems -- Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 16264:2002

Water quality -- Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and photometric detection

Water quality -- Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and photometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 16265:2009

Water quality -- Determination of the methylene blue active substances (MBAS) index -- Method using continuous flow analysis (CFA)

Water quality -- Determination of the methylene blue active substances (MBAS) index -- Method using continuous flow analysis (CFA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 16308:2014

Water quality -- Determination of glyphosate and AMPA -- Method using high performance liquid chromatography (HPLC) with tandem mass spectrometric detection

Water quality -- Determination of glyphosate and AMPA -- Method using high performance liquid chromatography (HPLC) with tandem mass spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 16588:2002

Water quality -- Determination of six complexing agents -- Gas-chromatographic method

Water quality -- Determination of six complexing agents -- Gas-chromatographic method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 16588:2002/Amd 1:2004

ISO 16588:2002 - Amendment

ISO 16588:2002 - Amendment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 14,73 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17289:2014

Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Optical sensor method

Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Optical sensor method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17294-1:2004

Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 1: General guidelines

Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 1: General guidelines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17294-2:2016

Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes

Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17353:2004

Water quality -- Determination of selected organotin compounds -- Gas chromatographic method

Water quality -- Determination of selected organotin compounds -- Gas chromatographic method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17378-1:2014

Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)

Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17378-2:2014

Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)

Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17495:2001

Water quality -- Determination of selected nitrophenols -- Method by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection

Water quality -- Determination of selected nitrophenols -- Method by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17690:2015

Water quality -- Determination of available free cyanide (pH 6) using flow injection analysis (FIA), gas-diffusion and amperometric detection

Water quality -- Determination of available free cyanide (pH 6) using flow injection analysis (FIA), gas-diffusion and amperometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17852:2006

Water quality -- Determination of mercury -- Method using atomic fluorescence spectrometry

Water quality -- Determination of mercury -- Method using atomic fluorescence spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17858:2007

Water quality -- Determination of dioxin-like polychlorinated biphenyls -- Method using gas chromatography/mass spectrometry

Water quality -- Determination of dioxin-like polychlorinated biphenyls -- Method using gas chromatography/mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 163,83 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17943:2016

Water quality -- Determination of volatile organic compounds in water -- Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Water quality -- Determination of volatile organic compounds in water -- Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17993:2002

Water quality -- Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Water quality -- Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 18073:2004

Water quality -- Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furans -- Method using isotope dilution HRGC/HRMS

Water quality -- Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furans -- Method using isotope dilution HRGC/HRMS

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 163,83 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 18191:2015

Water quality -- Determination of pHt in sea water -- Method using the indicator dye m-cresol purple

Water quality -- Determination of pHt in sea water -- Method using the indicator dye m-cresol purple

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 18412:2005

Water quality -- Determination of chromium(VI) -- Photometric method for weakly contaminated water

Water quality -- Determination of chromium(VI) -- Photometric method for weakly contaminated water

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 18635:2016

Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment, sewage sludge and suspended (particulate) matter -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and electron capture negative ionization (ECNI)

Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment, sewage sludge and suspended (particulate) matter -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and electron capture negative ionization (ECNI)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 18856:2004

Water quality -- Determination of selected phthalates using gas chromatography/mass spectrometry

Water quality -- Determination of selected phthalates using gas chromatography/mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 18857-1:2005

Water quality -- Determination of selected alkylphenols -- Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection

Water quality -- Determination of selected alkylphenols -- Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 18857-2:2009

Water quality -- Determination of selected alkylphenols -- Part 2: Gas chromatographic-mass spectrometric determination of alkylphenols, their ethoxylates and bisphenol A in non-filtered samples following solid-phase extraction and derivatisation

Water quality -- Determination of selected alkylphenols -- Part 2: Gas chromatographic-mass spectrometric determination of alkylphenols, their ethoxylates and bisphenol A in non-filtered samples following solid-phase extraction and derivatisation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 19340:2017

Water quality -- Determination of dissolved perchlorate -- Method using ion chromatography (IC)

Water quality -- Determination of dissolved perchlorate -- Method using ion chromatography (IC)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20179:2005

Water quality -- Determination of microcystins -- Method using solid phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection

Water quality -- Determination of microcystins -- Method using solid phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20236:2018

Water quality -- Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total bound nitrogen (TNb) and dissolved bound nitrogen (DNb) after high temperature catalytic oxidative combustion

Water quality -- Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total bound nitrogen (TNb) and dissolved bound nitrogen (DNb) after high temperature catalytic oxidative combustion

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20595:2018

Water quality -- Determination of selected highly volatile organic compounds in water -- Method using gas chromatography and mass spectrometry by static headspace technique (HS-GC-MS)

Water quality -- Determination of selected highly volatile organic compounds in water -- Method using gas chromatography and mass spectrometry by static headspace technique (HS-GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20596-1:2018

Water quality -- Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water -- Part 1: Method using purge and trap with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Water quality -- Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water -- Part 1: Method using purge and trap with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20950-1:2018

Water quality -- Determination of available weak and dissociable (WAD) cyanide -- Part 1: Method using ligand exchange, flow injection analysis (FIA), gas-diffusion and amperometric detection

Water quality -- Determination of available weak and dissociable (WAD) cyanide -- Part 1: Method using ligand exchange, flow injection analysis (FIA), gas-diffusion and amperometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 21253-1:2019

Water quality -- Multi-compound class methods -- Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry

Water quality -- Multi-compound class methods -- Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 21253-2:2019

Water quality -- Multi-compound class methods -- Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method

Water quality -- Multi-compound class methods -- Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 21458:2008

Water quality -- Determination of glyphosate and AMPA -- Method using high performance liquid chromatography (HPLC) and fluorometric detection

Water quality -- Determination of glyphosate and AMPA -- Method using high performance liquid chromatography (HPLC) and fluorometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 21675:2019

Water quality -- Determination of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water -- Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

Water quality -- Determination of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water -- Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 21676:2018

Water quality -- Determination of the dissolved fraction of selected active pharmaceutical ingredients, transformation products and other organic substances in water and treated waste water -- Method using high performance liquid chromatography and mass spectrometric detection (HPLC-MS/MS or -HRMS) after direct injection

Water quality -- Determination of the dissolved fraction of selected active pharmaceutical ingredients, transformation products and other organic substances in water and treated waste water -- Method using high performance liquid chromatography and mass spectrometric detection (HPLC-MS/MS or -HRMS) after direct injection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 22032:2006

Water quality -- Determination of selected polybrominated diphenyl ethers in sediment and sewage sludge -- Method using extraction and gas chromatography/mass spectrometry

Water quality -- Determination of selected polybrominated diphenyl ethers in sediment and sewage sludge -- Method using extraction and gas chromatography/mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 22478:2006

Water quality -- Determination of certain explosives and related compounds -- Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection

Water quality -- Determination of certain explosives and related compounds -- Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 22719:2008

Water quality -- Determination of total alkalinity in sea water using high precision potentiometric titration

Water quality -- Determination of total alkalinity in sea water using high precision potentiometric titration

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 22743:2006

Water quality -- Determination of sulfates -- Method by continuous flow analysis (CFA)

Water quality -- Determination of sulfates -- Method by continuous flow analysis (CFA)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 22743:2006/Cor 1:2007

ISO 22743:2006 - Corrigendum

ISO 22743:2006 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 23631:2006

Water quality -- Determination of dalapon, trichloroacetic acid and selected haloacetic acids -- Method using gas chromatography (GC-ECD and/or GC-MS detection) after liquid-liquid extraction and derivatization

Water quality -- Determination of dalapon, trichloroacetic acid and selected haloacetic acids -- Method using gas chromatography (GC-ECD and/or GC-MS detection) after liquid-liquid extraction and derivatization

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 23913:2006

Water quality -- Determination of chromium(VI) -- Method using flow analysis (FIA and CFA) and spectrometric detection

Water quality -- Determination of chromium(VI) -- Method using flow analysis (FIA and CFA) and spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 24293:2009

Water quality -- Determination of individual isomers of nonylphenol -- Method using solid phase extraction (SPE) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)

Water quality -- Determination of individual isomers of nonylphenol -- Method using solid phase extraction (SPE) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 25101:2009

Water quality -- Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) -- Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry

Water quality -- Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) -- Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 27108:2010

Water quality -- Determination of selected plant treatment agents and biocide products -- Method using solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Water quality -- Determination of selected plant treatment agents and biocide products -- Method using solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 28540:2011

Water quality -- Determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water -- Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)

Water quality -- Determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water -- Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 29441:2010

Water quality -- Determination of total nitrogen after UV digestion -- Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Water quality -- Determination of total nitrogen after UV digestion -- Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5663:1984

Water quality -- Determination of Kjeldahl nitrogen -- Method after mineralization with selenium

Water quality -- Determination of Kjeldahl nitrogen -- Method after mineralization with selenium

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5664:1984

Water quality -- Determination of ammonium -- Distillation and titration method

Water quality -- Determination of ammonium -- Distillation and titration method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5813:1983

Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Iodometric method

Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Iodometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5814:2012

Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Electrochemical probe method

Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Electrochemical probe method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5815-1:2019

Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition

Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5815-2:2003

Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 2: Method for undiluted samples

Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 2: Method for undiluted samples

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5961:1994

Water quality -- Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry

Water quality -- Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6058:1984

Water quality -- Determination of calcium content -- EDTA titrimetric method

Water quality -- Determination of calcium content -- EDTA titrimetric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6059:1984

Water quality -- Determination of the sum of calcium and magnesium -- EDTA titrimetric method

Water quality -- Determination of the sum of calcium and magnesium -- EDTA titrimetric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6060:1989

Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand

Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6332:1988

Water quality -- Determination of iron -- Spectrometric method using 1,10-phenanthroline

Water quality -- Determination of iron -- Spectrometric method using 1,10-phenanthroline

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6333:1986

Water quality -- Determination of manganese -- Formaldoxime spectrometric method

Water quality -- Determination of manganese -- Formaldoxime spectrometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6439:1990

Water quality -- Determination of phenol index -- 4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation

Water quality -- Determination of phenol index -- 4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6468:1996

Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction

Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6703-1:1984

Water quality -- Determination of cyanide -- Part 1: Determination of total cyanide

Water quality -- Determination of cyanide -- Part 1: Determination of total cyanide

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6703-2:1984

Water quality -- Determination of cyanide -- Part 2: Determination of easily liberatable cyanide

Water quality -- Determination of cyanide -- Part 2: Determination of easily liberatable cyanide

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6703-3:1984

Water quality -- Determination of cyanide -- Part 3: Determination of cyanogen chloride

Water quality -- Determination of cyanide -- Part 3: Determination of cyanogen chloride

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6777:1984

Water quality -- Determination of nitrite -- Molecular absorption spectrometric method

Water quality -- Determination of nitrite -- Molecular absorption spectrometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6778:1984

Water quality -- Determination of ammonium -- Potentiometric method

Water quality -- Determination of ammonium -- Potentiometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6878:2004

Water quality -- Determination of phosphorus -- Ammonium molybdate spectrometric method

Water quality -- Determination of phosphorus -- Ammonium molybdate spectrometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7150-1:1984

Water quality -- Determination of ammonium -- Part 1: Manual spectrometric method

Water quality -- Determination of ammonium -- Part 1: Manual spectrometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7393-1:1985

Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 1: Titrimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 1: Titrimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7393-1:1985/Cor 1:2001

ISO 7393-1:1985 - Corrigendum

ISO 7393-1:1985 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7393-2:2017

Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 2: Colorimetric method using N,N-dialkyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes

Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 2: Colorimetric method using N,N-dialkyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7393-3:1990

Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 3: Iodometric titration method for the determination of total chlorine

Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 3: Iodometric titration method for the determination of total chlorine

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7875-1:1996

Water quality -- Determination of surfactants -- Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS)

Water quality -- Determination of surfactants -- Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7875-1:1996/Cor 1:2003

ISO 7875-1:1996 - Corrigendum

ISO 7875-1:1996 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7875-2:1984

Water quality -- Determination of surfactants -- Part 2: Determination of non-ionic surfactants using Dragendorff reagent

Water quality -- Determination of surfactants -- Part 2: Determination of non-ionic surfactants using Dragendorff reagent

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7890-3:1988

Water quality -- Determination of nitrate -- Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid

Water quality -- Determination of nitrate -- Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7980:1986

Water quality -- Determination of calcium and magnesium -- Atomic absorption spectrometric method

Water quality -- Determination of calcium and magnesium -- Atomic absorption spectrometric method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7981-1:2005

Water quality -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) -- Part 1: Determination of six PAH by high-performance thin-layer chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Water quality -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) -- Part 1: Determination of six PAH by high-performance thin-layer chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 7981-2:2005

Water quality -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) -- Part 2: Determination of six PAH by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Water quality -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) -- Part 2: Determination of six PAH by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 8165-1:1992

Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 1: Gas-chromatographic method after enrichment by extraction

Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 1: Gas-chromatographic method after enrichment by extraction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 8165-2:1999

Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 2: Method by derivatization and gas chromatography

Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 2: Method by derivatization and gas chromatography

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 8245:1999

Water quality -- Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

Water quality -- Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 8288:1986

Water quality -- Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead -- Flame atomic absorption spectrometric methods

Water quality -- Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead -- Flame atomic absorption spectrometric methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 8467:1993

Water quality -- Determination of permanganate index

Water quality -- Determination of permanganate index

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9174:1998

Water quality -- Determination of chromium -- Atomic absorption spectrometric methods

Water quality -- Determination of chromium -- Atomic absorption spectrometric methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9297:1989

Water quality -- Determination of chloride -- Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method)

Water quality -- Determination of chloride -- Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9377-2:2000

Water quality -- Determination of hydrocarbon oil index -- Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography

Water quality -- Determination of hydrocarbon oil index -- Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9390:1990

Water quality -- Determination of borate -- Spectrometric method using azomethine-H

Water quality -- Determination of borate -- Spectrometric method using azomethine-H

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9562:2004

Water quality -- Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

Water quality -- Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9963-1:1994

Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 1: Determination of total and composite alkalinity

Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 1: Determination of total and composite alkalinity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9963-2:1994

Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 2: Determination of carbonate alkalinity

Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 2: Determination of carbonate alkalinity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9964-1:1993

Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry

Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9964-2:1993

Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry

Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 9964-3:1993

Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry

Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 34,97 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 11370:2000

Water quality -- Determination of selected organic plant-treatment agents -- Automated multiple development (AMD) technique

Water quality -- Determination of selected organic plant-treatment agents -- Automated multiple development (AMD) technique

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 15923-2:2017

Water quality -- Determination of selected parameters by discrete analysis systems -- Part 2: Chromium(VI), fluoride, total alkalinity, total hardness, calcium, magnesium, iron, iron(II), manganese and aluminium with photometric detection

Water quality -- Determination of selected parameters by discrete analysis systems -- Part 2: Chromium(VI), fluoride, total alkalinity, total hardness, calcium, magnesium, iron, iron(II), manganese and aluminium with photometric detection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 16780:2015

Water quality -- Determination of polychlorinated naphthalenes (PCN) -- Method using gas chromatography (GC) and mass spectrometry (MS)

Water quality -- Determination of polychlorinated naphthalenes (PCN) -- Method using gas chromatography (GC) and mass spectrometry (MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 17379-1:2013

Water quality -- Determination of selenium -- Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)

Water quality -- Determination of selenium -- Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 17379-2:2013

Water quality -- Determination of selenium -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)

Water quality -- Determination of selenium -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 17951-1:2016

Water quality -- Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) and spectrometric detection after off-line distillation

Water quality -- Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) and spectrometric detection after off-line distillation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 17951-2:2016

Water quality -- Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) with automated in-line distillation

Water quality -- Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) with automated in-line distillation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 80,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 19620:2018

Water quality -- Determination of arsenic(III) and arsenic(V) species -- Method using high performance liquid chromatography (HPLC) with detection by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) or hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)

Water quality -- Determination of arsenic(III) and arsenic(V) species -- Method using high performance liquid chromatography (HPLC) with detection by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) or hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 21231:2019

Water quality -- Characterization of analytical methods -- Guidelines for the selection of a representative matrix

Water quality -- Characterization of analytical methods -- Guidelines for the selection of a representative matrix

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 28581:2012

Water quality -- Determination of selected non-polar substances -- Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)

Water quality -- Determination of selected non-polar substances -- Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR

Kokku: 243

Koolitus ISO 10002 ISO 14971