Esileht»E-pood»Tuleohutus

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

 1. 13 KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE. OHUTUS
  1. 13.220 Tuleohutus
   1. 13.220.01 Tuleohutus üldiselt
   2. 13.220.10 Tuletõrje
   3. 13.220.20 Tulekaitsevahendid
   4. 13.220.40 Materjalide ja toodete süttivus ning põlemislaad
   5. 13.220.50 Ehitusmaterjalide ja -elementide tulepüsivus
   6. 13.220.99 Muud tulekaitsevahenditega seotud standardid
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-1:1994

Tuleohutus. Tulekahjude klassifikatsioon

Fire safety. Classification of fires

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu 4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-2:1998

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Fire safety - Part 2: Safety signs

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
05.03.2012
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-2:2012

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Fire safety - Part 2: Safety signs

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
05.03.2012
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-2:2012/A1:2017

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Fire safety - Part 2: Safety signs

Vaata / Osta

Eesti
Kehtiv
alates
05.07.2017
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-2:2012+A1:2017

Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Fire safety - Part 2: Safety signs

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
05.07.2017
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-3:1996

Tuletõrje- ja päästevahendid. Tuletõrjehüdrant

Fire-fighting and rescue equipment - Fire hydrant

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
08.03.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-6:2003

Tuleohutus. Tekstiilsed sisustusmaterjalid.

Fire safety - Textiles and textile products

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
04.08.2014
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-6:2014

Tuleohutus. Tekstiilsed sisustusmaterjalid

Fire safety - Textile furnishing materials

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
04.08.2014
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-7:2003

Tuleohutus. Ehitusmaterjalid. Põlevus

Fire safety - Building materials - Reaction to fire

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
06.06.2006
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-8:2003

Tuleohutus. Põrandakattematerjalid. Põlevus

Fire safety - Floor coverings - Reaction to fire

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.12.2009
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 620-9:2003

Tuleohutus. Katusekattematerjalid. Põlevus

Fire safety - Roof coverings - Reaction to fire

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
05.03.2012
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
17.07.2017
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-1:2013/A1:2016

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu
alates
17.07.2017
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-1:2013+A1:2016

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
17.07.2017
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-1:2017

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
17.07.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 3-3:1998

Kantavad tulekustutid. Osa 3: Konstruktsioon, survekindlus, mehaanilised katsed

Portable fire extinguishers - Part 3: Construction, resistance to pressure, mechanical tests

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
08.10.2009
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 3-6:1998

Kantavad tulekustutid. Osa 6: Kantavate tulekustutite nõuetekohasuse tõendamise reeglid EN 3 osade 1-5 alusel

Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to part 5

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
04.03.2010
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-1-1:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-1: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. Aparatuur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60695-2-12:2002

Tuleohukatsetused. Osa 2-12: Hõõg- või kuumtraadil põhinevad katsetusmeetodid. Materjalide hõõgtraatkatsetus kergsüttivusele

Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 8421-1:1998

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 1: Tulekahju põhimõisted

Fire protection - Vocabulary - Part 1: General terms and phenomena of fire

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
15.11.1999
12,44 EUR

Kokku: 27|Kuva kõiki

ISO 45001 ISO 14971