Esileht»E-pood»Metroloogia ja mõõtmise üldküsimused

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 17 METROLOOGIA JA MÕÕTMINE. FÜÜSIKALISED NÄHTUSED
    1. 17.020 Metroloogia ja mõõtmise üldküsimused
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 10345:2008

Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods

Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.01.2014
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 10345:2013

Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods

Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2014
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 733:1997

Füüsikaliste suuruste mõõtühikud, nende nimetused ja tähised

Units of measurement of physical quantities - their names and symbols

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
06.04.2010
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 745:1998

Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika

Goods and materials mass measurement by weighing - Measurement method

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
04.10.2010
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 745:2010

Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika

Goods and materials mass measurement by weighing - Measurement method

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
04.10.2010
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 746:1998

Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika

Piece goods quantity measurement - Measurement method

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
04.10.2010
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 746:2010

Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika

Piece goods quantity measurement - Measurement method

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
04.10.2010
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 758:1998

Metroloogia. Terminid ja määratlused

Metrology - Terms and definitions

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.12.2009
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 758:2009

Metroloogia. Terminid ja määratlused

Metrology - Terms and definitions

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.12.2009
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 912:2011

Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika

Non-automatic weighing instruments. Verification procedure

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.01.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 912:2019

Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika

Non-automatic weighing instruments. Verification procedure

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.01.2019
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 913:2011

Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

Fuel dispensers. Verification procedure

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
03.01.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 913:2019

Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

Fuel dispensers. Verification procedure

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.01.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60746-3:2003

Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: Electrolytic conductivity

Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: Electrolytic conductivity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.03.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60770-2:2003

Transmitters for use in industrial-process control systems - Part 2: Methods for inspection and routine testing

Transmitters for use in industrial-process control systems - Part 2: Methods for inspection and routine testing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61010-2-201:2013

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-201: Erinõuded juhtimisseadmetele

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control quipment (IEC 61010-2-201:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2018
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61010-2-201:2013/AC:2013

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use -- Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use -- Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.07.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61010-2-202:2017

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2017
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62419:2009

Control technology - Rules for the designation of measuring instruments

Control technology - Rules for the designation of measuring instruments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.04.2009
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62431:2009

Reflectivity of electromagnetic wave absorbers in millimetre wave frequency - Measurement methods

Reflectivity of electromagnetic wave absorbers in millimetre wave frequency - Measurement methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.02.2009
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62703:2013

Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid media

Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid media

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2013
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN IEC 61010-2-201:2018

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-201: Erinõuded juhtimisseadmetele

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.07.2018
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN IEC 62828-1:2018

Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters

Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
15.02.2018
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10012:2007

Mõõtehaldussüsteemid. Nõuded mõõteprotsessidele ja mõõteseadmestikele

Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
09.02.2004
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5479:2004

Statistiline andmetõlgendus. Katsed normaaljaotusest kõrvale kaldumise kohta

Statistical interpretation of data - Tests for departure from the normal distribution

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
10.12.2004
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5725-1:2002

Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (tõeline väärtus ja täpsus). Osa 1: Põhiprintsiibid ja määratlused

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2002
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5725-1:2002/AC:2010

Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (tõeline väärtus ja täpsus). Osa 1: Põhiprintsiibid ja määratlused

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 1: General principles and definitions

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.06.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5725-2:2002/AC:2010

Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (tõeline väärtus ja täpsus). Osa 2: Põhimetoodika standardse mõõtemeetodi korratavuse ja reprodutseeritavuse kindlaks määramiseks

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.06.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5725-3:2002/AC:2010

Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (tõeline väärtus ja täpsus). Osa 3: Standardse mõõtemeetodi kordustäpsuse vahemõõtmised

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.06.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5725-5:2002

Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (tõeline väärtus ja täpsus). Osa 5: Alternatiivsed meetodid standardse mõõtmismeetodi kordustäpsuse kindlaks määramiseks

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2002
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5725-5:2002/AC:2010

Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (tõeline väärtus ja täpsus). Osa 5: Alternatiivsed meetodid standardse mõõtmismeetodi kordustäpsuse kindlaks määramiseks

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.06.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 5725-6:2002/AC:2010

Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (tõeline väärtus ja täpsus). Osa 6: Täpsusväärtuste kasutus praktikas

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 6: Use in practice of accuracy values

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.06.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO/IEC Guide 99:2008

International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)

International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.03.2010
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 60528:1975

Expression of performance of air quality infra-red analyzers

Expression of performance of air quality infra-red analyzers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 88,98 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 60746-3/Cor 1:2003

Corrigendum 1 - Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: Electrolytic conductivity

Corrigendum 1 - Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: Electrolytic conductivity

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 60746-3:2002

Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: Electrolytic conductivity

Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: Electrolytic conductivity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 88,98 EUR
Elektrooniline 

IEC 61010-2-201:2017

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 266,93 EUR
Elektrooniline 

IEC 61010-2-201:2017 RLV

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 347,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 61010-2-202:2016

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 62,28 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 61580-7:1996

Methods of measurement for waveguides - Part 7: Graphical method for the determination of waveguide performance

Methods of measurement for waveguides - Part 7: Graphical method for the determination of waveguide performance

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 17,80 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 62419:2008

Control technology - Rules for the designation of measuring instruments

Control technology - Rules for the designation of measuring instruments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 62,28 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC 62703:2013

Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid media

Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid media

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 213,54 EUR
Elektrooniline 

IEC 62828-1:2017

Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters

Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 266,93 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC GUIDE 103:1980

Guide on dimensional co-ordination

Guide on dimensional co-ordination

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 124,57 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC/GUIDE 115:2007

Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector

Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 124,57 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC/TR 61831:2011

On-line analyser systems - Guide to design and installation

On-line analyser systems - Guide to design and installation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 266,93 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

IEC/TR 62456:2007

An electrochemical reference system for use in different solvent media - The decamethylated ferricinium/ferrocene redox couple

An electrochemical reference system for use in different solvent media - The decamethylated ferricinium/ferrocene redox couple

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 17,80 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10012:2003

Measurement management systems -- Requirements for measurement processes and measuring equipment

Measurement management systems -- Requirements for measurement processes and measuring equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11095:1996

Linear calibration using reference materials

Linear calibration using reference materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-1:1997

Capability of detection -- Part 1: Terms and definitions

Capability of detection -- Part 1: Terms and definitions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-1:1997/Cor 1:2003

ISO 11843-1:1997 - Corrigendum

ISO 11843-1:1997 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-2:2000

Capability of detection -- Part 2: Methodology in the linear calibration case

Capability of detection -- Part 2: Methodology in the linear calibration case

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-2:2000/Cor 1:2007

ISO 11843-2:2000 - Corrigendum

ISO 11843-2:2000 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-3:2003

Capability of detection -- Part 3: Methodology for determination of the critical value for the response variable when no calibration data are used

Capability of detection -- Part 3: Methodology for determination of the critical value for the response variable when no calibration data are used

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-4:2003

Capability of detection -- Part 4: Methodology for comparing the minimum detectable value with a given value

Capability of detection -- Part 4: Methodology for comparing the minimum detectable value with a given value

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-5:2008

Capability of detection -- Part 5: Methodology in the linear and non-linear calibration cases

Capability of detection -- Part 5: Methodology in the linear and non-linear calibration cases

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-5:2008/Amd 1:2017

ISO 11843-5:2008 - Amendment

ISO 11843-5:2008 - Amendment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 14,24 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-6:2019

Capability of detection -- Part 6: Methodology for the determination of the critical value and the minimum detectable value in Poisson distributed measurements by normal approximations

Capability of detection -- Part 6: Methodology for the determination of the critical value and the minimum detectable value in Poisson distributed measurements by normal approximations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 11843-7:2018

Capability of detection -- Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise

Capability of detection -- Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 17:1973

Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers

Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 21748:2017

Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty evaluation

Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty evaluation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 2533:1975

Standard Atmosphere

Standard Atmosphere

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 176,17 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 2533:1975/Add 1:1985

Hypsometrical tables

Hypsometrical tables

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 2533:1975/Add 2:1997

Extension to - 5000 m and standard atmosphere as a function of altitude in feet

Extension to - 5000 m and standard atmosphere as a function of altitude in feet

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 176,17 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 3:1973

Preferred numbers -- Series of preferred numbers

Preferred numbers -- Series of preferred numbers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 497:1973

Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers

Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5479:1997

Statistical interpretation of data -- Tests for departure from the normal distribution

Statistical interpretation of data -- Tests for departure from the normal distribution

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-1:1994

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 1: General principles and definitions

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 1: General principles and definitions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998

ISO 5725-1:1994 - Corrigendum

ISO 5725-1:1994 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-2:1994

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-2:1994/Cor 1:2002

ISO 5725-2:1994 - Corrigendum

ISO 5725-2:1994 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-3:1994

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-3:1994/Cor 1:2001

ISO 5725-3:1994 - Corrigendum

ISO 5725-3:1994 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-4:1994

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-5:1998

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-5:1998/Cor 1:2005

ISO 5725-5:1998 - Corrigendum

ISO 5725-5:1998 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-6:1994

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 6: Use in practice of accuracy values

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 6: Use in practice of accuracy values

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5725-6:1994/Cor 1:2001

ISO 5725-6:1994 - Corrigendum

ISO 5725-6:1994 - Corrigendum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 98-1:2009

Uncertainty of measurement -- Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement

Uncertainty of measurement -- Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 98-3:2008

Uncertainty of measurement -- Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

Uncertainty of measurement -- Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 176,17 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008

Propagation of distributions using a Monte Carlo method

Propagation of distributions using a Monte Carlo method

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 176,17 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008/Cor 1:2009

Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011

Extension to any number of output quantities

Extension to any number of output quantities

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 98-4:2012

Uncertainty of measurement -- Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment

Uncertainty of measurement -- Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/IEC Guide 99:2007

International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms (VIM)

International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms (VIM)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 176,17 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 21074:2016

Application of ISO 5725 for the determination of repeatability and reproducibility of precision tests performed in standardization work for chemical analysis of steel

Application of ISO 5725 for the determination of repeatability and reproducibility of precision tests performed in standardization work for chemical analysis of steel

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 78,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 22971:2005

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Practical guidance for the use of ISO 5725-2:1994 in designing, implementing and statistically analysing interlaboratory repeatability and reproducibility results

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Practical guidance for the use of ISO 5725-2:1994 in designing, implementing and statistically analysing interlaboratory repeatability and reproducibility results

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 17503:2015

Statistical methods of uncertainty evaluation -- Guidance on evaluation of uncertainty using two-factor crossed designs

Statistical methods of uncertainty evaluation -- Guidance on evaluation of uncertainty using two-factor crossed designs

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 104,99 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 21749:2005

Measurement uncertainty for metrological applications -- Repeated measurements and nested experiments

Measurement uncertainty for metrological applications -- Repeated measurements and nested experiments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 140,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 23165:2006

Geometrical product specifications (GPS) -- Guidelines for the evaluation of coordinate measuring machine (CMM) test uncertainty

Geometrical product specifications (GPS) -- Guidelines for the evaluation of coordinate measuring machine (CMM) test uncertainty

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 28038:2018

Determination and use of polynomial calibration functions

Determination and use of polynomial calibration functions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR

Kokku: 91

ISO 45001 Koolitus_17025