Esileht»E-pood»Ventilaatorid. Puhurid. Kliimaseadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 23 ÜLDKASUTATAVAD HÜDRO- JA PNEUMOSÜSTEEMID JA NENDE OSAD
    1. 23.120 Ventilaatorid. Puhurid. Kliimaseadmed
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN ISO/TS 16491:2012

Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump cooling and heating capacity tests (ISO/TS 16491:2012)

Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump cooling and heating capacity tests (ISO/TS 16491:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2013
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 12101-4:2006

Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation

Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.05.2009
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 12101-5:2005

Suitsu ja soojuse kontrollsüsteemid. Osa 5: Juhised ja arvutusmeetodid suitsu ja soojuse eemaldamise süsteemidele

Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2005
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CR 14378:2009

Ventilation for buildings - Experimental determination of mechanical energy loss coefficients of air handling components

Ventilation for buildings - Experimental determination of mechanical energy loss coefficients of air handling components

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1093-11:2002

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 11: Saasteärastamise näitaja

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne harzardous substances - Part 11: Decontamination index

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.09.2008
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1093-6:1999

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 6: Massi järgi eraldamise efektiivsus, jaotuskanaliteta väljumisava

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 6: Separation efficiency by mass, unducted outlet

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.09.2008
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1093-7:1999

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 7: Massi järgi eraldamise efektiivsus, jaotuskanaliteta väljumisava

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 7: Separation efficiency by mass, ducted outlet

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.09.2008
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12101-1:2005/A1:2006

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 1: Suitsutõkete spetsifikatsioon

Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.05.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12101-2:2005

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 2: Spetsifikatsioonid loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavate luukide kohta

Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
18.04.2017
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12101-3:2006

Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 3: Suitsu ja kuumuse eemaldamise sundventilatsiooniseadmete spetsifikatsioon

Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
06.10.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12309-1:2000

Gaasiküttega absorptsiooni ning absorptsiooni kliima- ja/või soojuspumbaseadmed, mille kasulik soojuskoormus ei ületa 70 kW. Osa 1: Ohutus

Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Safety

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.02.2015
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12309-2:2000

Gaasiküttega absorptsiooni ning absorptsiooni kliima- ja/või soojuspumbaseadmed, mille kasulik soojuskoormus ei ületa 70 kW. Osa 2: Energia ratsionaalne kasutamine

Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Rational use of energy

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.02.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13141-4:2004

Hoonete ventilatsioon. Elamute ventilatsiooniseadmete ja -komponentide katsetamine. Osa 4: Ventilaatorite kasutamine elamute ventilatsioonisüsteemides

Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4: Fansused in residential ventilation systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.08.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13181:2001

Hoonete ventilatsioon. Lõppelemendid. Õhuhaarderestid, liivkatsetused

Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subject to simulated sand

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2001
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13182:2002

Hoonete ventilatsioon. Nõuded mõõteriistadele õhu liikumise kiiruse mõõtmisel ventileeritud aladel

Ventilation for buildings - Instrumentation requirements for air velocity measurements in ventilated spaces

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.10.2002
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14511-1:2007

Elektrilise ajamiga kompressoriga kliimaseadmed,vedelikjahutusega üksused ja soojuspumbad ruumi soojendamiseks ja jahutamiseks. Osa 1: Terminid ja määratlused

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms and definitions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2011
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14511-2:2007

Elektrilise ajamiga kompressoriga kliimaseadmed,vedelikjahutusega üksused ja soojuspumbad ruumi soojendamiseks ja jahutamiseks. Osa 2: Katsetingimused

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2: Test conditions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14511-3:2007

Elektrilise ajamiga kompressoriga kliimaseadmed,vedelikjahutusega üksused ja soojuspumbad ruumi soojendamiseks ja jahutamiseks. Osa 3: Katsemeetodid

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3: Test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2011
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14511-4:2007

Elektrilise ajamiga kompressoriga kliimaseadmed,vedelikjahutusega üksused ja soojuspumbad ruumi soojendamiseks ja jahutamiseks. Osa 4: Nõuded

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4: Requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2011
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14986:2007

Plahvatusohtlikus keskkonnas töötavate ventilaatorite konstruktsioon

Design of fans working in potentially explosive atmospheres

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.02.2017
14,69 EUR
Koolitus ISO 10002 ISO 45001