Esileht»E-pood»SIDETEHNIKA

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

 1. 33 SIDETEHNIKA
  1. 33.020 Sidetehnika üldküsimused
  2. 33.030 Sideteenused
  3. 33.040 Sidesüsteemid
  4. 33.050 Sideterminalid
  5. 33.060 Raadioside
  6. 33.070 Mobiilside
  7. 33.080 Integraalteenustega digitaalvõrk (ISDN)
  8. 33.100 Elektromagnetiline ühilduvus
  9. 33.120 Sideaparatuuri osad ja lisaseadmed
  10. 33.140 Sidemõõtevahendid
  11. 33.160 Audio- ja videoseadmed ning -süsteemid
  12. 33.170 Televisiooni- ja raadiolevi
  13. 33.180 Kiudoptiline side
  14. 33.200 Telemehaanika
Formaat Nimetus Keel Staatus
format..display 

EVS-EN 300 422-2 V2.1.1:2017

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 2: Klass B vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 2: Class B Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 422-3 V2.1.1:2017

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 3: Klass C vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 3: Class C Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 422-4 V2.1.1:2017

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 4: Kuulmise abivahendid, sealhulgas personaalsed helivõimendid ja induktiivsüsteemid kuni 3 GHz; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 4: Assistive Listening Devices including personal sound amplifiers and inductive systems up to 3 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 440 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutatavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 440 V2.2.1:2018

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutatavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD);Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 444 V2.5.1:2018

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Generic Access Profile (GAP)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Generic Access Profile (GAP)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 468 V1.16.1:2019

Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems

Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.09.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 472 V1.4.1:2017

Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams

Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.08.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 487 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Harmoneeritud standard raadiosagedusalas 1,5 GHz ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavatele liikuvatele maajaamadele (ROMES); Raadiosageduste (RF) spetsifikatsioonid direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Receive-Only Mobile Earth Stations (ROMES) providing data communications operating in the 1,5 GHz frequency band; Radio Frequency (RF) specifications covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017

Transpordi ja liikluse telemaatika (TTT); Raadiosagedusalas 5795 MHz kuni 5815 MHz töötavad sihtotstarbelise lähitoimeside (DSRC) edastusseadmed (500 kbit/s/250 kbit/s); Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2-2: Pardaseadmed (OBU)

Transport and Traffic Telematics (TTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Sub-part 2: On-Board Units (OBU)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 674-2-2 V2.2.1:2019

Transpordi ja liikluse telemaatika (TTT); Raadiosagedusalas 5795 MHz kuni 5815 MHz töötavad sihtotstarbelise lähitoimeside (DSRC) edastusseadmed (500 kbit/s / 250 kbit/s); Osa 2. Raadiospektri juurdepääsu harmoneeritud standard; Osa 2-2. Pardaseadmed (OBU)

Transport and Traffic Telematics (TTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum; Sub-part 2: On-Board Units (OBU)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 698 V2.2.1:2018

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.04.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 698 V2.3.1:2018

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Raadiospektrile juurdepääsu ja hädaabi teenuste omaduste harmoneeritud standard

Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard for access to radio spectrum and for features for emergency services

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 700 V2.1.1:2017

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 700 V2.2.1:2019

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.05.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 718-1 V2.1.1:2018

Sagedusel 457 kHz töötavad laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 1: Harmoneeritud standard raadiospektrile juurdepääsuks

Avalanche Beacons operating at 457 kHz;Transmitter-receiver systems;Part 1: Harmonised Standard for access to radio spectrum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 718-2 V2.1.1:2018

Sagedusel 457 kHz töötavad laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud standard hädaolukorra teenuste funktsioonide jaoks

Avalanche Beacons operating at 457 kHz;Transmitter-receiver systems;Part 2: Harmonised Standard for features for emergency services

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 720 V2.1.1:2017

Ultrakõrgsagedusel (UHF) töötavad pardasidesüsteemid ja seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 743 V1.6.1:2019

Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems

Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.03.2019
-
format..display 

EVS-EN 300 745-5 V1.2.4:2005

Integrated Services Digital Network (ISDN);Message Waiting Indication (MWI) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network

Integrated Services Digital Network (ISDN);Message Waiting Indication (MWI) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.07.2005
-
ISO 45001 Koolitus_17025