Esileht»E-pood»SIDETEHNIKA

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

 1. 33 SIDETEHNIKA
  1. 33.020 Sidetehnika üldküsimused
  2. 33.030 Sideteenused
  3. 33.040 Sidesüsteemid
  4. 33.050 Sideterminalid
  5. 33.060 Raadioside
  6. 33.070 Mobiilside
  7. 33.080 Integraalteenustega digitaalvõrk (ISDN)
  8. 33.100 Elektromagnetiline ühilduvus
  9. 33.120 Sideaparatuuri osad ja lisaseadmed
  10. 33.140 Sidemõõtevahendid
  11. 33.160 Audio- ja videoseadmed ning -süsteemid
  12. 33.170 Televisiooni- ja raadiolevi
  13. 33.180 Kiudoptiline side
  14. 33.200 Telemehaanika
Formaat Nimetus Keel Staatus
format..display 

EVS-EN 301 489-19 V2.1.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 19: Eritingimused raadiosagedusalas 1,5 GHz ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavatele liikuvatele maajaamadele (ROMES) ja globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) vastuvõtjatele, mis raadionavigatsiooni satelliitide (RNSS) sagedusala (ROGNSS) kasutades pakuvad positsioneerimist, navigatsiooni ja ajastusandmed. Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications and GNSS receivers operating in the RNSS band (ROGNSS) providing positioning, navigation, and timing data; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-2 V2.1.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 2. Eritingimused isikuotsinguseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radio paging equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-20 V2.1.1:2019

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 20. Eritingimused liikuvas kosmosesides (MSS) kasutatavatele liikuvate maajaamadele (MES); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-27 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 27: Eritingimused väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (ULP-AMI) ja nende välistele lisatarvikutele (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-27 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 27. Eritingimused väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (ULP-AMI) ja nende välistele lisatarvikutele (ULP-AMI-P), mis töötavad sagedusvahemikus 402 MHZ kuni 405 MHz; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) operating in the 402 MHz to 405 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-29 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 29: Eritingimused raadiosagedusalades 401 MHz kuni 402 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavatele meditsiinilistele andmeedastusseadmetele (MEDS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bandsHarmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-29 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 29. Eritingimused raadiosagedusalades 401 MHz kuni 402 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavatele meditsiinilistele andmeedastusseadmetele (MEDS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-3 V2.1.1:2019

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 3. Eritingimused raadiosagedusalades 9 kHz kuni 246 GHz töötavatele lähitoimeseadmetele (SRD); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
17.06.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-31 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 31: Eritingimused raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavatele väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (ULP-AMI) ja nende lisatarvikutele (ULP-AMI- P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-31 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 31. Eritingimused raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavatele väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (ULP-AMI) ja nende lisatarvikutele (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-33 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 33: Eritingimused ultralairiba (UWB) seadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 33: Specific conditions for Ultra-WideBand (UWB) devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-33 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 33. Eritingimused ultralairiba (UWB) seadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 33. Specific conditions for Ultra-WideBand (UWB) devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-34 V2.1.1:2019

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 34. Eritingimused mobiiltelefonide välisele toiteallikale (EPS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/30/EL artikli 6 põhinõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-35 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 35: Eritingimused raadiosagedusalas 2483,5 MHz kuni 2500 MHz töötavatele väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (LP-AMI); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-35 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 35: Eritingimused raadiosagedusalas 2483,5 MHz kuni 2500 MHz töötavatele väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (LP-AMI); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-4 V3.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 4: Eritingimused paiksetele raadiolinkidele ja lisaseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-4 V3.2.1:2019

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 4. Eritingimused paiksetele raadiolinkidele ja lisaseadmetele Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) põhinõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-5 V2.1.1:2017

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 5: Eritingimused ametkondlikule liikuvale raadiosidesüsteemile (PMR) ja lisaseadmetele (kõne- ja andmeedastus) ja TETRA; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-5 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 5. Eritingimused ametkondlikule liikuvale raadiosidesüsteemile (PMR) ja lisaseadmetele (kõne- ja andmeedastus) ja TETRA seadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.10.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-50 V2.1.1:2017

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 50: Eritingimused kärgside tugijaamale (BS), repiiterile ja lisaseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
ISO 45001 Koolitus_17025