Esileht»E-pood»SIDETEHNIKA

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

 1. 33 SIDETEHNIKA
  1. 33.020 Sidetehnika üldküsimused
  2. 33.030 Sideteenused
  3. 33.040 Sidesüsteemid
  4. 33.050 Sideterminalid
  5. 33.060 Raadioside
  6. 33.070 Mobiilside
  7. 33.080 Integraalteenustega digitaalvõrk (ISDN)
  8. 33.100 Elektromagnetiline ühilduvus
  9. 33.120 Sideaparatuuri osad ja lisaseadmed
  10. 33.140 Sidemõõtevahendid
  11. 33.160 Audio- ja videoseadmed ning -süsteemid
  12. 33.170 Televisiooni- ja raadiolevi
  13. 33.180 Kiudoptiline side
  14. 33.200 Telemehaanika
Formaat Nimetus Keel Staatus
format..display 

EVS-EN 301 357 V2.1.1:2017

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2000 MHz töötavad juhtmeta audioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 426 V2.1.2:2017

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5/1,6 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate hädaabi ja ohutuse sideks mitte ettenähtud liikuva satelliitside maajaamade (LMES) ja liikuva mere-satelliitside maajaamade (MMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) and Maritime Mobile satellite Earth Stations (MMES) not intended for distress and safety communications operating in the 1,5 GHz/1,6 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 428 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Väga väikese apertuuriga satelliitantenniga terminalid (VSAT); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate signaali edastust, edastust ja vastuvõttu või ainult vastuvõttu võimaldavate satelliitside maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 444 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 1,6 GHz töötavate ja kõne- ja/või andmeedastust võimaldavate liikuva maaside maajaamade (LMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Land Mobile Earth Stations (LMES) providing voice and/or data communications, operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 473 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalas allpool 3 GHz töötavate liikuva satelliitside õhusõidukite maajaamade (AES) lennunduse liikuva satelliitside (AMSS)/liikuva satelliitside (MSS) ja/või lennunduse liikuva satelliitside liiniteeninduse (AMS(R)S)/ liikuva satelliitside (MSS) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES) providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band below 3 GHz covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-1 V2.1.1:2017

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 1: Üldised tehnilised nõuded; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3(2) oluliste nõuete alusel ja direktiivi 2014/30/EL artikli 6 oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-1 V2.2.3:2019

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard Osa 1. Üldised tehnilised nõuded; Elektromagnetilise ühilduvuse harmoneeritud standard

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.01.2020
-
format..display 

EVS-EN 301 489-12 V3.1.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 12: Eritingimused väga väikese apertuuriga satelliitantenniga terminalidele, sagedusvahemikus 4 GHz kuni 30 GHz töötavad paikse satelliitside (FSS) interaktiivsed maajaamad; Elektromagnetilise ühilduvuse harmoneeritud standard

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS) Harmonised Standard for electromagnetic compatibility

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-15 V2.1.1:2017

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 15: Eritingimused kaubandusest kättesaadavatele amatöör-raadioseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-15 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 15. Eritingimused kaubandusest kättesaadavatele amatöör-raadioseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Eritingimused lairiba andmeedastussüsteemidele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-19 V2.1.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 19: Eritingimused raadiosagedusalas 1,5 GHz ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavatele liikuvatele maajaamadele (ROMES) ja globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) vastuvõtjatele, mis raadionavigatsiooni satelliitide (RNSS) sagedusala (ROGNSS) kasutades pakuvad positsioneerimist, navigatsiooni ja ajastusandmed. Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications and GNSS receivers operating in the RNSS band (ROGNSS) providing positioning, navigation, and timing data; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-2 V2.1.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 2. Eritingimused isikuotsinguseadmetele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radio paging equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-20 V2.1.1:2019

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 20. Eritingimused liikuvas kosmosesides (MSS) kasutatavatele liikuvate maajaamadele (MES); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-27 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 27: Eritingimused väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (ULP-AMI) ja nende välistele lisatarvikutele (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-27 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 27. Eritingimused väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (ULP-AMI) ja nende välistele lisatarvikutele (ULP-AMI-P), mis töötavad sagedusvahemikus 402 MHZ kuni 405 MHz; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) operating in the 402 MHz to 405 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-29 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 29: Eritingimused raadiosagedusalades 401 MHz kuni 402 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavatele meditsiinilistele andmeedastusseadmetele (MEDS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bandsHarmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 489-29 V2.2.1:2019

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 29. Eritingimused raadiosagedusalades 401 MHz kuni 402 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavatele meditsiinilistele andmeedastusseadmetele (MEDS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-3 V2.1.1:2019

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 3. Eritingimused raadiosagedusalades 9 kHz kuni 246 GHz töötavatele lähitoimeseadmetele (SRD); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
17.06.2019
-
format..display 

EVS-EN 301 489-31 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja teenustele; Osa 31: Eritingimused raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavatele väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaatidele (ULP-AMI) ja nende lisatarvikutele (ULP-AMI- P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.1(b) oluliste nõuete alusel

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
ISO 45001 ISO 14971