Esileht»E-pood»Elektromagnetiline ühilduvus

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

 1. 33 SIDETEHNIKA
  1. 33.100 Elektromagnetiline ühilduvus
   1. 33.100.01 Elektromagnetiline ühilduvus üldiselt
   2. 33.100.10 Kiirgus
   3. 33.100.20 Immuunsus
   4. 33.100.99 Elektromagnetilise ühilduvusega seonduvad muud küsimused
Formaat Nimetus Keel Staatus
format..display 

EVS-EN 301 091-2 V1.3.2:2007

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT); Raadiosagedusvahemikus 76 GHz kuni 77 GHz töötavad radarseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices;Road Transport and Traffic Telematics (RTTT);Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.02.2007
-
format..display 

EVS-EN 301 166-1 V1.1.2:2002

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speechand/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector;Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speechand/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector;Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2002
-
format..display 

EVS-EN 301 166-2 V1.1.1:2002

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Liikuv maaside; Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavate analoog- ja/või digitaalside (kõne ja /või andmeedastus) raadioseadmete tehnilised näitajad ja testimise tingimused; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2002
-
format..display 

EVS-EN 301 166-2 V1.2.3:2010

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Liikuv maaside; Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavad analoog- ja/või digitaalside (kõne ja /või andmeedastus) raadioseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land Mobile Service;Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
-
format..display 

EVS-EN 301 178-2 V1.1.1:2002

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed (mitte GMDSS rakenduste jaoks); Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.11.2002
-
format..display 

EVS-EN 301 178-2 V1.2.2:2007

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed (mitte GMDSS rakenduste jaoks); Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.05.2007
-
format..display 

EVS-EN 301 357-2 V1.2.1:2002

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2000 MHz töötavad juhtmeta audioseadmed; CEPT-i harmoneeritud raadiosagedusalas 863 MHz kuni 865 MHz töötavad tavakasutaja raadiomikrofonid ja kõrvamonitorid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz;Consumer radio microphones and in-ear monitoring systems operating in the CEPT harmonized band 863 MHz to 865 MHz;Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2002
-
format..display 

EVS-EN 301 360 V1.1.3:2002

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 27,5 kuni 29,5 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitsüsteemide satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards geostationary satellites in the 27,5 GHz to 29,5 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2002
-
format..display 

EVS-EN 301 403 V1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Mobile Earth Stations (MMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and direct printing for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS); Technical characteristics and methods of measurement

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Mobile Earth Stations (MMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and direct printing for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS); Technical characteristics and methods of measurement

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.06.2004
-
format..display 

EVS-EN 301 435-1 V1.2.4:2003

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Attachment requirements for TETRA terminal equipment; Part1:Civil access

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Attachment requirements for TETRA terminal equipment; Part1:Civil access

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.02.2003
-
format..display 

EVS-EN 301 435-2 V1.2.4:2003

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Attachment requirements for TETRA terminal equipment;Part 2: Emergency access

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Attachment requirements for TETRA terminal equipment;Part 2: Emergency access

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.02.2003
-
format..display 

EVS-EN 301 442 V1.1.1:2002

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Liikuva kosmoseside (MSS) raadiosagedusalas 2 GHz töötavate üldkasutatavate kosmosesidevõrkude (S PCN) liikuva kosmoseside liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements underArticle 3.2 of the R&TTE directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2002
-
format..display 

EVS-EN 301 489-1 V1.4.1:2003

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 1: Üldised tehnilised nõuded

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 1: Common technical requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2003
-
format..display 

EVS-EN 301 489-1 V1.5.1:2004

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 1: Üldised tehnilised nõuded

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
10.12.2004
-
format..display 

EVS-EN 301 489-1 V1.6.1:2005

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 1: Üldised tehnilised nõuded

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 1: Common technical requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.10.2005
-
format..display 

EVS-EN 301 489-1 V1.8.1:2008

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM);Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 1:Üldised nõuded

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 1: Common technical requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.10.2008
-
format..display 

EVS-EN 301 489-1 V1.9.2:2011

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 1: Üldised tehnilised nõuded

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.01.2012
-
format..display 

EVS-EN 301 489-10 V1.1.1:2003

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 10: Eritingimused esimese (CT1 ja CT1+) ja teise (CT2) põlvkonna juhtmeta telefonisüsteemi seadmetele

ElectroMagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2003
-
format..display 

EVS-EN 301 489-10 V1.2.1:2003

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 10: Eritingimused esimese (CT1 ja CT1+) ja teise (CT2) põlvkonna juhtmeta telefonisüsteemi seadmetele

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.02.2003
-
format..display 

EVS-EN 301 489-10 V1.3.1:2003

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 10: Eritingimused esimese (CT1 ja CT1+) ja teise (CT2) põlvkonna juhtmeta telefonisüsteemi seadmetele

spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2003
-
ISO 45001 ISO 14971