Esileht»E-pood»Raudteetehnika üldküsimused

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 45 RAUDTEETEHNIKA
    1. 45.020 Raudteetehnika üldküsimused
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50125-1:2006/AC:2010

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 1: Veeremil asetsevad seadmed

Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 1: Equipment on board rolling stock

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtetu
alates
06.05.2014
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50125-3:2006

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 3: Signalisatsiooni- ja telekommunikatsiooniseadmed

Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and telecommunications

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50125-3:2006/AC:2010

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 3: Signalisatsiooni- ja telekommunikatsiooniseadmed

Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 3: Equipment for signalling and telecommunications

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
04.08.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50126-1:2005

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (TKHO) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) Part 1: Basic requirements and generic process

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
01.11.2017
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50126-1:2005/AC:2010

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (TKHO) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) -- Part 1: Basic requirements and generic process

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtetu
alates
01.11.2017
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50126-1:2017

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

Railway applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS process

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2017
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50126-2:2017

Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety

Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2017
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50128:2005

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara

Railway applications - Communications, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
03.08.2011
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50128:2011

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara

Railway applications - Communications, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50152-1:2008

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear -- Part 1: Single-phase circuit-breakers with Un above 1 kV

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear -- Part 1: Single-phase circuit-breakers with Un above 1 kV

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2012
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50152-2:2008

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear -- Part 2: Single-phase disconnectors, earthing switches and switches with Un above 1 kV

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear -- Part 2: Single-phase disconnectors, earthing switches and switches with Un above 1 kV

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2012
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50159:2010

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusalane andmeside

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2010
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50159-1:2002

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Osa 1: Ohutusega seotud teabeedastus suletud ülekandesüsteemides

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Part 1: Safety-related communication in closed transmission systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2010
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50159-1:2002/AC:2010

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Osa 1: Ohutusega seotud teabeedastus suletud ülekandesüsteemides

Railway applications - Communication, signalling and processing systems -- Part 1: Safety-related communication in closed transmission systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.11.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50159-2:2002

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Osa 2: Ohutusega seotud teabeedastus avatud ülekandesüsteemides

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Part 2: Safety-related communication in open transmission systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2010
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50159-2:2002/AC:2010

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Osa 2: Ohutusega seotud teabeedastus avatud ülekandesüsteemides

Railway applications - Communication, signalling and processing systems -- Part 2: Safety related communication in open transmission systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.11.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 3095:2013

Akustika. Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tekitatud müra mõõtmine

Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by railbound vehicles (ISO 3095:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2013
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 3381:2011

Raudteealased rakendused. Akustika. Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine

Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles (ISO 3381:2005)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.04.2011
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 20138-1:2018

Railway applications -- Calculation of braking performance (stopping, slowing and stationary braking) -- Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation

Railway applications -- Calculation of braking performance (stopping, slowing and stationary braking) -- Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 3095:2013

Acoustics -- Railway applications -- Measurement of noise emitted by railbound vehicles

Acoustics -- Railway applications -- Measurement of noise emitted by railbound vehicles

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 158,38 EUR
IEC 31010 Koolitus_17025