Esileht»E-pood»Rööpad ja raudteeosad

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 45 RAUDTEETEHNIKA
    1. 45.080 Rööpad ja raudteeosad
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 116200:2012

Sectional Specification: Electromechanical all-or-nothing relays (including relays for severe environmental conditions)

Sectional Specification: Electromechanical all-or-nothing relays (including relays for severe environmental conditions)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.05.2014
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13231-1:2006

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Tööde vastuvõtmine. Osa 1: Tööd ballastiga pealisehitisel. Raudtee rada

Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 1: Works on ballasted track - Plain line

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13231-2:2006

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Tööde vastuvõtmine. Osa 2: Tööd ballastiga pealisehitisel. Pöörmed ja ristmed

Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 2: Works on ballasted track - Switches and crossings

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13231-3:2006

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Tööde vastuvõtmine. Osa 3: Rööbaste lihvimis-, freesimis- ja hööveldamistööde vastuvõtmine

Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 3: Acceptance of rail grinding, milling and planing work in track

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
05.03.2012
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-1:2003

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 1: Määratlused

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 1: Definitions

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-2:2003

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 2: Geomeetrilise konstruktsiooni nõuded

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 2: Requirements for geometric design

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-3:2003

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 3: Nõuded ratta ja rööpa vahelisele koostoimele

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 3: Requirements for wheel/rail interaction

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-4:2005

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 4: Käitamine, lukustamine ja tuvastamine

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 4: Actuation, locking and detection

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-5:2005

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 5: Pöörmed

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 5: Switches

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2011
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-6:2005

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 6: Jäigad teravnurksed ja tömbid riströöpad

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and obtuse crossings

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2011
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-7:2006

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 7: Liikuvate osadega riströöpad

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 7: Crossings with moveable parts

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2011
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-8:2007

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 8: Pikenemiskompensaatorid

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 8: Expansion devices

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2011
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-9:2006

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 9: Pöörmerajatised

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 9: Layouts

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2011
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14730-2:2006

Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds

Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14811:2006+A1:2010

Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved and associated construction CONSOLIDATED TEXT

Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved and associated construction CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.04.2019
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 15461:2008

Raudteealased rakendused. Müra emissioon. Raudteelõikude dünaamiliste omaduste iseloomustamine mööduva müra mõõtmisega

Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 12856-1:2014

Plastics -- Plastic railway sleepers for railway applications (railroad ties) -- Part 1: Material characteristics

Plastics -- Plastic railway sleepers for railway applications (railroad ties) -- Part 1: Material characteristics

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 127,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 14837-1:2005

Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 1: General guidance

Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 1: General guidance

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 22055:2019

Switch and crossing rails

Switch and crossing rails

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 108,61 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 5003:2016

Flat bottom (Vignole) railway rails 43 kg/m and above

Flat bottom (Vignole) railway rails 43 kg/m and above

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 182,24 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6305-2:2007

Railway components -- Technical delivery requirements -- Part 2: Non-alloy carbon steel baseplates

Railway components -- Technical delivery requirements -- Part 2: Non-alloy carbon steel baseplates

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6305-3:1983

Railway components -- Technical delivery requirements -- Part 3: Steel sleepers

Railway components -- Technical delivery requirements -- Part 3: Steel sleepers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 6305-4:1985

Railway components -- Technical delivery requirements -- Part 4: Untreated steel nuts and bolts and high-strength nuts and bolts for fish-plates and fastenings

Railway components -- Technical delivery requirements -- Part 4: Untreated steel nuts and bolts and high-strength nuts and bolts for fish-plates and fastenings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 53,38 EUR
Lisafailid 

ISO/TS 14837-31:2017

Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings

Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv 145,42 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 14837-32:2015

Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground

Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 163,83 EUR

Kokku: 25

ISO 14971 Koolitus ISO 10002