Esileht»E-pood»Köistee seadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 45 RAUDTEETEHNIKA
    1. 45.100 Köistee seadmed
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 14819-1:2004

Safety recommendations for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire - Part 1: Funicular railways in tunnels

Safety recommendations for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire - Part 1: Funicular railways in tunnels

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.02.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 14819-2:2005

Safety recommendations for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire - Part 2: Other funicular railways and other installations

Safety recommendations for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire - Part 2: Other funicular railways and other installations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.02.2019
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12397:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käitamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2017
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12397:2017

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käitamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2017
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12408:2004

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality control

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality control

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927:2019

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.06.2019
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 1: Köite ja nende otste kinnitite valikukriteeriumid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 1: Selection criteria for ropes and their end fixings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-2:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 2: Ohutusfaktorid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 2: Safety factors

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-3:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 3: 6-põimeliste köisveo, kandeveo ja veotrosside pikijätkamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-4:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimisele köitega. Köied. Osa 4: Otste kinnitused

Safety requirements for passenger transportation by rope - Ropes - Part 4: End fixing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-5:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 5: Ladustamine, transport, paigaldamine ja pingutamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-6:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 6: Väljapraakimiskriteeriumid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-7:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 7: Kontrollimine, parandamine ja hooldamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-8:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 8: Köite magnetkatsetus (MRT)

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 8: Magnetic rope testing (MRT)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12929-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 1: Nõuded kõikidele paigaldistele

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
04.03.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12929-1:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 1: Nõuded kõikidele paigaldistele

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12929-2:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 2: Täiendavad nõuded reverseeritavatele mitme trossiga piduriteta liikuritega rippköisteedele

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.03.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12929-2:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 2: Täiendavad nõuded reverseeritavatele mitme trossiga piduriteta liikuritega rippköisteedele

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12930:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Arvutused

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.05.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12930:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Arvutused

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
13,22 EUR

Kokku: 42|Kuva kõiki

ISO 45001 Koolitus_17025