Esileht»E-pood»Projekteerimine. Linnaplaneerimine

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 91 EHITUSMATERJALID JA EHITUS
    1. 91.020 Projekteerimine. Linnaplaneerimine
Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 14383-2:2007

Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning

Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2008
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CEN/TR 14383-5:2010

Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations

Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2010
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CWA 16267:2011

Guidelines for Sustainable Development of Historic and Cultural Cities - Qualicities®

Guidelines for Sustainable Development of Historic and Cultural Cities - Qualicities®

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.03.2011
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CWA 17381:2019

The Description and Assessment of Good Practices for Smart City solutions

The Description and Assessment of Good Practices for Smart City solutions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
15.03.2019
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 1995-1-1:2005

Puitkonstruktsioonid. Osa 1-1: Üldeeskirjad ja eeskirjad hoonete projekteerimiseks

Timber structures Part 1-1: General rules and rules for building

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
04.03.2010
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 809-1:2002

Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine

Prevention of Crime - Urban planning and building design. Part 1: Urban planning

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
01.01.2003
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-7:2008

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

Fire safety of constructions – Part 7: The fulfilment of essential requirement - Safety of construction works in case of fire in the course of design and building process

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
16.05.2018
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-7:2008/AC:2016

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

Fire safety of constructions – Part 7: The fulfilment of essential requirement - Safety of construction works in case of fire in the course of design and building process

Vaata / Osta

Eesti
Kehtetu
alates
16.05.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 812-7:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
16.05.2018
22,15 EUR
Elektrooniline 

EVS 843:2003

Linnatänavad

Town streets

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
04.04.2016
31,07 EUR
Elektrooniline 

EVS 843:2016

Linnatänavad

Urban streets

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
04.04.2016
33,25 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 864:2004

Ehitusprojekteerimisfirmade erialase dokumentatsiooni haldamine

Management of specific documentation of structural design firms

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
06.09.2010
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 865-1:2013

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri

Description of building design. Part 1: Design note of preliminary design

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
02.08.2017
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 865-2:2014

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri

Description of building design. Part 2: Design note of detailed design

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
02.08.2017
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 907:2010

Rajatise ehitusprojekt

Infrastructure/civil engineering project

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
16.05.2017
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 915:2012

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine

Organising public procurements in contracting for public works and design of works

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.08.2012
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13793:2001

Thermal performance of buildings - Thermal design of foundations to avoid frost heave

Thermal performance of buildings - Thermal design of foundations to avoid frost heave

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
10.03.2004
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13793:2004

Hoonete soojuslik toimivus. Vundamentide soojuslik projekteerimine külmakergete vältimiseks

Thermal performance of buildings - Thermal design of foundations to avoid frost heave

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
10.03.2004
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

prEVS 939-1

Puittaimed haljastuses. Osa 1: terminid ja mõisted

Woody plants in greenery. Part 1: terms and definitions

Vaata / Osta

Eesti 
Kavand 4,25 EUR

Kokku: 19

    Koolitus ISO 10002 ISO 14971