Esileht»E-pood»Juhtimissüsteemid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Vali sobiv grupp

  1. 03 TEENUSED. ETTEVÕTTE ORGANISEERIMINE, JUHTIMINE JA KVALITEET. HALDUS. TRANSPORT. SOTSIOLOOGIA
    1. 03.100 Ettevõtte organiseerimine ja juhtimine. Juhtimissüsteemid
      1. 03.100.70 Juhtimissüsteemid
Formaat Nimetus Keel Staatus
Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9002:1996

Kvaliteedisüsteemid. Kvaliteeditagamise mudel tootmisel, paigaldamisel ja teenindamisel

Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtetu
alates
01.06.2001
22,71 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9003:1996

Kvaliteedisüsteemid. Kvaliteeditagamise mudel lõppkontrollil ja -testimisel

Quality systems - Model for quality assurance in final inspection and test

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
01.06.2001
19,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9004:2009

Organisatsiooni juhtimine püsiva edu saavutamiseks. Kvaliteedijuhtimise lähenemisviis

Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2018
34,24 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9004:2018

Kvaliteedijuhtimine. Organisatsiooni kvaliteet. Juhised püsiva edu saavutamiseks

Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2018
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 27000:2017

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 27001:2017

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Nõuded

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 27002:2017

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbemeetodite tavakoodeks

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10005:2019

Kvaliteedijuhtimine. Juhised kvaliteediplaanidele

Quality management - Guidelines for quality plans (ISO 10005:2018, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.09.2019
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10006:2018

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised kvaliteedijuhtimiseks projektides

Quality management systems - Guidelines for quality management in projects (ISO 10006:2017, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2018
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10007:2017

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks

Quality management systems - Guidelines for configuration management (ISO 10007:2017)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2017
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 21001:2018

Haridusasutused. Haridusasutuste juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Educational organizations - Management systems for educational organizations - Requirements with guidance for use (ISO 21001:2018, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.05.2018
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 9000-2:1997

Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteeditagamise standardid. Osa 2: Üldjuhised standardite ISO 9001, ISO 9002 ja ISO 9003 rakendamiseks

Quality management and quality assurance standards - Part 2: Generic guidelines for the application of ISO 9001, ISO 9002 and ISO 9003

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtetu
alates
01.06.2001
26,43 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO/IEC 27005:2019

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus

Information technology - Security techniques - Information security risk management (ISO/IEC 27005:2018, identical)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.08.2019
18,00 EUR
Elektrooniline 

ISO 9001:2015 väikeettevõtetele

ISO 9001:2015 väikeettevõtetele - Mida teha?

ISO 9001:2015 for Small Enterprises – What to do?

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.08.2017
33,81 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 10017:2003 et

Juhised ISO 9001:2000 statistiliste meetodite kasutamiseks

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
04.03.2010
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 22002-1:2009 et

Toiduohutuse eeltingimusprogrammid. Osa 1: Toidu tootmine

Prerequisite programmes on food safety -- Part 1: Food manufacturing

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
09.12.2014
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TS 22004:2005 et

Toiduohutuse juhtimissüsteem. Juhised ISO 22000:2005 rakendamiseks

Food safety management systems — Guidance on the application of ISO 22000:2005

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
23,83 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10005:2018

Quality management -- Guidelines for quality plans

Quality management -- Guidelines for quality plans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10006:2017

Quality management -- Guidelines for quality management in projects

Quality management -- Guidelines for quality management in projects

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 122,79 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO 10007:2017

Quality management -- Guidelines for configuration management

Quality management -- Guidelines for configuration management

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv 51,61 EUR
ISO 45001 Koolitus_17025