Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
prEN ISO 11812 Väikelaev. Veekindlad ja kiire äravooluga süvendid ja kokpitid Small craft - Watertight or quick draining recesses and cockpits (ISO/DIS 11812:2018)

3.02.2020 -

3.03.2020

47.080 EVS/EVS00

prEN ISO 11925-2 Tuletundlikkuse katsed. Ehitusmaterjalide süttivustundlikkus kokkupuutel otsese leegiga. Osa 2: Väikese leegi katse Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO/DIS 11925-2:2018)

3.02.2020 -

3.03.2020

13.220.50 EVS/TK 08

EN 16475-7:2016/prA1 Korstnad. Tarvikud. Osa 7: Sademekatted. Nõuded ja katsemeetodid Chimneys - Accessories - Part 7: Rain caps - Requirements and test methods

3.02.2020 -

3.03.2020

91.060.40 EVS/TK 32

prEN ISO 14946 Väikelaev. Maksimaalne kandevõime Small craft - Maximum load capacity (ISO/DIS 14946:2018)

3.02.2020 -

3.03.2020

47.080 EVS/EVS00

EVS-EN 354:2010 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Turvaliinid Personal fall protection equipment - Lanyards

17.02.2020 -

17.03.2020

13.340.60 EVS/EVS00

EVS-EN 355:2002 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kukkumisleevendid. Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers

17.02.2020 -

17.03.2020

13.340.99 EVS/EVS00

prEN 1097-2 Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 2: Purunemiskindluse määramise meetodid. Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

17.02.2020 -

17.03.2020

91.100.15 EVS/TK 09

prEN 17293 Ajutised ehitised. Teostamine. Valmistamise nõuded Temporary works equipment - Execution - Requirements for manufacturing

17.02.2020 -

17.03.2020

91.220 EVS/TK 41

prEN 13823 Ehitustoodete tuletundlikkuse katsed. Ehitustoodete, v.a põrandakatted, termiline mõjutamine üksiku põleva objekti poolt Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

17.02.2020 -

17.03.2020

13.220.50 91.060.01 91.100.01 EVS/TK 08

prEN IEC 61000-4-11:2019 Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ) Osa 4-11: Katse- ja mõõtetehnikad. Pinglohkude, lühiajaliste katkestuste ja pingemuutuste taluvuse katsed seadmetele sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase

17.02.2020 -

17.03.2020

33.100.20 EVS/TK 44

prEN ISO 15004-1 Oftalmilised instrumendid. Põhinõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Üldnõuded kõigile oftalmilistele instrumentidele Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments (ISO/DIS 15004-1:2019)

2.12.2019 -

31.12.2019

11.040.70 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 14945 Väikelaev. Valmistajasilt Small craft - Builder's plate (ISO/FDIS 14945:2019)

16.12.2019 -

14.01.2020

47.080 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

EVS-ISO 21001:2018 Haridusasutused. Haridusasutuste juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega Educational organizations - Management systems for educational organizations - Requirements with guidance for use (ISO 21001:2018, identical)

15.01.2020 -

13.02.2020

03.100.70 03.180 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud