Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EN 15567-1:2015/prA1 Rajatised sportimiseks ja vabaaja veetmiseks. Köisrajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements

1.02.2019 -

2.03.2019

97.220.10 EVS/EVS00

EVS-EN 12665:2018 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

1.02.2019 -

2.03.2019

01.040.91 91.160.01 EVS/TK 24

EVS 664:2017 Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja selle sidemevormide määramine Solid fuels. Sulphur content. Determination of total sulphur and its bonding forms

1.02.2019 -

2.03.2019

71.040.40 71.040.50 75.160.10 EVS/TK 57

EVS 668:2018 Põlevkivi. Niiskuse määramine Oil shale - Determination of moisture

1.02.2019 -

2.03.2019

75.160.10 EVS/TK 57

EVS-EN ISO 11737-1:2018 Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2018)

15.02.2019 -

16.03.2019

07.100.10 11.080.01 EVS/TK 11

EVS-EN 437:2018 Katsetusgaasid. Katsetusrõhud. Tarvitite kategooriad Test gases - Test pressures - Appliance categories

15.02.2019 -

16.03.2019

27.060.20 91.140.40 EVS/TK 65

EVS-EN 15587:2019 Teravili ja teraviljatooted. Lisandite määramine nisus (Triticum aestivum L.), kõvas nisus (Triticum durum Desf.), rukkis (Secale cereale L.), tritikales (Triticosecale Wittmack spp) ja söödaodras (Hordeum vulgare L.) Cereal and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.),triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.)

15.02.2019 -

16.03.2019

67.060 EVS/TK 01

EVS-EN ISO 5667-14:2016 Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 14: Juhised kvaliteedi tagamiseks ja kvaliteedi kontrolliks loodusliku vee proovivõtmisel ja käitlemisel Water quality - Sampling - Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling (ISO 5667-14:2014)

16.01.2019 -

14.02.2019

13.060.45 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 14298:2017 Saematerjal. Kuivatuskvaliteedi hindamine Sawn timber - Assessment of drying quality

16.01.2019 -

14.02.2019

79.040 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud