Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

CLC/TR 50422:2013

Euroopa standardi EN 50160 rakendusjuhend

Guide for the application of the European Standard EN 50160

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
14.11.2013
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

CLC/TS 50349:2004

Elektritööde ettevõtjate kvalifikatsioon

Qualification of electrical installation contractors

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.12.2006
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 720:2015

Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel

Wiring cables - PVC-sheathed wiring cable

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.04.2015
9,49 EUR
Elektrooniline 

EVS 873:2014

Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
01.04.2014
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13237:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Terminid ja määratlused plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta

Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50110-1:2013

Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded

Operation of electrical installations -- Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
09.12.2013
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50119:2009

Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektertranspordi kontaktliinid

Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50125-3:2006

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 3: Signalisatsiooni- ja telekommunikatsiooniseadmed

Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and telecommunications

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50130-4:2011+A1:2014

Alarmisüsteemid. Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus. Tooteperekonna standard: Häiringutaluvuse nõuded tulekahju-, sissemurde- ja kallaletungialarmisüsteemide, videovalvesüsteemide, juurdepääsukontrollisüsteemide ja isiklike appikutsesüsteemide komponentidele

Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50160:2010

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2010
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50160:2010/A1:2015

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
06.10.2015
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50160:2010+A1:2015

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50171:2006

Tsentraalsed toitesüsteemid

Central power supply systems

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2003
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50191:2010

Elektriliste katsetuspaigaldiste ehitamine ja käit

Erection and operation of electrical test equipment

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.12.2010
11,67 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 50341-1:2013

Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General requirements - Common specifications

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2013
31,07 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50341-2-20:2018

Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-20: National Normative Aspects (NNA) for Estonia (based on EN 50341-1:2012)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
19.12.2018
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50419:2006

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine vastavalt direktiivi 2002/96/EÜ artikli 11 lõikele 2

Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2006
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2011
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-1:2011

Juhtmed ja kaablid. Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 1: Üldnõuded

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50565-1:2014

Juhtmed ja kaablid. Juhis tugevvoolujuhtmete ja -kaablite kasutamiseks nimipingel kuni 450/750 V (U₀/U). Osa 1: Üldjuhis

Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U₀/U) - Part 1: General guidance

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2014
12,51 EUR

Kokku: 181|Kuva kõiki

Koolitus_17025 ISO 50001 koolitus