Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 2146:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Registriteenused raamatukogudele ja nendega seotud organisatsioonidele

Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations (ISO 2146:2010)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
20,74 EUR
Elektrooniline 

EVS-ISO 5127:2017

Informatsioon ja dokumentatsioon. Põhialused ja sõnastik

Information and documentation -- Foundation and vocabulary (ISO 5127:2017)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
18.09.2017
35,43 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 26122:2008/AC:2010

Informatsioon ja dokumentatsioon. Tööprotsesside analüüs dokumentide haldamiseks

Information and documentation -- Work process analysis for records

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.07.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 882-1:2006

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Information and documentation. Elements of records and requirements for record's layout. Part 1: Letter

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtetu
alates
02.04.2013
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 882-1:2013

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Information and documentation. Elements of records and requirements for record's layout. Part 1: Letter

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.04.2013
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 882-1:2013/AC:2015

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Information and documentation. Elements of records and requirements for record's layout. Part 1: Letter

Vaata / Osta

Eesti
Kehtiv
alates
04.03.2015
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS 882-1:2013/AC:2018

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Information and documentation - Elements of records and requirements for record's layout - Part 1: Letter

Vaata / Osta

Eesti
Kehtiv
alates
16.08.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11442-4:1999

Toote tehniline dokumentatsioon. Arvutil põhineva tehnilise informatsiooni töötlemine. Osa 4: Dokumentatsiooni korraldus ja päringusüsteemid

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 4: Document management and retrieval systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
05.05.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9706:2001

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendipaber. Nõuded pikaajaliseks säilitamiseks

Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 1086:2006

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatu tiitelleht

Information and documentation - Title leaves of books

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.03.2006
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 10957:2010

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline noodiväljaande standardnumber (ISMN)

Information and documentation -- International standard music number (ISMN)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.07.2010
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 11620:2010

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid (ISO 11620:2008)

Information and documentation - Library performance indicators (ISO 11620:2008)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2015
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 11620:2015

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid

Information and documentation - Library performance indicators (ISO 11620:2014)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.04.2015
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 11799:2005

Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded

Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2016
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 11799:2016

Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded

Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials (ISO 11799:2015)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2016
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 11800:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Nõuded raamatute köitematerjalidele ja raamatute valmistamise meetoditele

Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books (ISO 11800:1998)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 14416:2005

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatute, perioodika- ja jätkväljaannete ning teiste paberdokumentide köitmisele esitatavad nõuded arhiivides ja raamatukogudes. Meetodid ja materjalid

Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materials

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
10.08.2005
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 15489-1:2004

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Üldnõuded

Information and documentation - Records management - Part 1: General

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2017
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 15489-1:2017

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted

Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles (ISO 15489-1:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 15511:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogude ja nendega seotud organisatsioonide rahvusvaheline standardi identifikaator (ISIL)

Information and documentation -- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) (ISO 15511:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 15836:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dublin Core’i metaandmeelemendid

Information and documentation - The Dublin Core metadata element set

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
15.05.2019
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-ISO 15836-1:2019

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dublin Core’i metaandmeelemendid. Osa 1: Põhielemendid

Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set -- Part 1: Core elements (ISO 15836-1:2017, identical)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.05.2019
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 16175-1:2013

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas. Osa 1: Ülevaade ja lähtekohad

Information and documentation - Principles and functional requirements for records in electronic office environments - Part 1: Overview and statement of principles

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 16175-3:2012

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas. Osa 3: Juhised ja funktsionaalsusnõuded dokumentidele ärisüsteemides

Information and documentation - Principles and functional requirements for records in electronic office environments - Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 16245:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Tselluloosist valmistatud karbid, mapid ja muud ümbrised, paberist ja pärgamendist dokumentide säilitamiseks

Information and documentation - Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents (ISO 16245:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 16439:2016

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogude mõju hindamise meetodid ja menetlused

Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the impact of libraries

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2016
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 2108:2006

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatu standardnumber (ISBN)

Information and documentation. International Standard Book Number (ISBN)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 2108:2019

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatu standardnumber (ISBN)

Information and documentation. International Standard Book Number (ISBN) (ISO 2108:2017, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
15.04.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 23081-1:2006

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid Dokumentide metaandmed Osa 1: Põhimõtted

Information and documentation - Records management processes - Metadata for records - Part 1: Principles

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.08.2006
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 23081-2:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 2: Kontseptuaalsed ja rakenduslikud küsimused

Information and documentation - Records management processes - Metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2011
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 2709:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Infovahetuse vorming

Information and documentation - Format for information exchange (ISO 2709:2008)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 2789:2007

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika (ISO 2789:2006)

Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:2006)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
03.09.2014
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 2789:2014

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika

Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:2013)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.09.2014
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 30300:2014

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihalduse juhtimissüsteemid. Alused ja sõnastik

Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals and vocabulary (ISO 30300:2011)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2014
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 30301:2013

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihalduse juhtimissüsteemid. Nõuded

Information and documentation - Management systems for records - Requirements (ISO 30301:2011)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2013
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 30302:2016

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihalduse juhtimissüsteemid. Rakendamise juhised

Information and documentation -- Management systems for records -- Guidelines for implementation

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2016
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 3297:2008

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber (ISSN) (ISO 3297:2007)

Information and documentation. International standard serial number (ISSN) (ISO 3297:2007)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
16.03.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 3297:2018

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber (ISSN)

Information and documentation - International standard serial number (ISSN) (ISO 3297:2017, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.03.2018
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 4:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Sõnade lühendamise reeglid pealkirjades ja väljaannete nimetustes

Information and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications (ISO 4:1997)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
8,01 EUR
Elektrooniline 

EVS-ISO 5127:2004

Informatsioon ja dokumentatsioon. Sõnastik

Information and documentation. Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
18.09.2017
31,07 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 6357:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatute ja teiste trükiste seljapealkirjad

Information and documentation - Spine titles on books and other publications (ISO 6357:1985)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 832:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Bibliograafilised kirjeldused ja viited. Bibliograafiliste terminite lühendamise reeglid

Information and documentation - Bibliographic description and references - Rules for the abbreviation of bibliographic terms (ISO 832:1994)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 9:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Kirillitsa translitereerimine ladina keelde. Slaavi ja mitte-slaavi keeled

Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages (ISO 9:1995)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO 9707:2010

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatute, ajalehtede, perioodikaväljaannete ja elektrooniliste väljaannete tootmise ja levitamise statistika

Information and documentation — Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.08.2010
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-ISO/TR 15489-2:2004

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 2: Juhised

Information and documentation - Records management - Part 2: Guidelines

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 13028:2010 et

Informatsioon ja dokumentatsioon. Juhised dokumentide digiteerimise korraldamiseks

Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.01.2018
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 18128:2014 et

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentidega seotud protsesside ja süsteemide riskihindamine

Information and documentation — Risk assessment for records processes and systems

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
04.02.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

ISO/TR 26122:2008 et

Informatsioon ja dokumentatsioon. Tööprotsesside analüüs dokumentide haldamiseks

Information and documentation — Work process analysis for records

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
04.09.2009
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11442-2:1999

Toote tehniline dokumentatsioon. Arvutil põhineva tehnilise informatsiooni töötlemine. Osa 2: Algdokumendid

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 2: Original documentation

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
05.05.2006
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

prEVS-ISO 18626

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogudevahelised laenutustoimingud

Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions (ISO 18626:2017, identical)

Vaata / Osta

Inglise 
Kavand 8,50 EUR

Kokku: 50

AK portaal Online-kogud