Home»E-Shop»EV ST 3:1992

EV ST 3:1992

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 18.00 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Presentation of administration documents - General requirements

Käesoleva standardi eesmärgiks on korrastada ja ühtlustada haldusdokumentide koostamist ja vormistamist, võttes arvesse selles valdkonnas kehtivaid rahvusvahelisi ja teiste riikide standardeid ning praktilisi kogemusi. Standardi lisana toodud näidistega antakse juhiseid enamkasutavate dokumendiliikide vormistamiseks.

Give feedback about the content of this standard